Domů           Semináře           Duchovní Hygiena       Channeling       Galerie       Kontakt   

KONTAKTUJTE NÁS: prozreniandelu@seznam.cz

PROPOJIVÁNÍ,

ČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍ CESTY

Centrum našeho zdraví a posunu

Teď a tady přistupujeme s velkou láskou sami k sobě a k Bohu a s velikou láskou v tuto chvíli přijímáme veškeré změny, které se v nás i kolem nás dějí. Přijímáme a povolujeme jim vstup do našich energií, frekvencí i vibrací. Stáváme se nástrojem sebe sama. Stáváme se vibrací a propojením se samotným Bohem, se svým srdcem, se svým děním.

Teď a tady se s tou největší láskou slaďujeme a vybíráme si posunout a znovuzrození. Přijímáme vesmírné kódy. Přijímáme, žádáme a prosíme o ty nejsilnější energie, které naše tělo dokáže přijmout. Přijímáme fyzickou, kvantovou, tachyonovou i vesmírnou energii, která skrze nás tady a teď plyne, která nás ukotvuje až u samotného zemského jádra a my dokážeme nahlédnout směrem sami do sebe, nalézt sílu a víru v sebe sama a s tou největší láskou i rozpustit veškeré vzorce, ukotvené na naší celé časové linii, která nás svazuje s minulostí, současností a budoucností.

Teď a tady propouštíme veškeré energie, které nejsou součástí nás, které teď a tady nesynchronizují a nerezonují s bezpodmínečnou láskou sebe sama a s našimi buňkami.

Teď a tady naštěpujeme naší kmenovou buňku, centrum našeho zdraví, znovuzrození a posunu. Otevíráme brány našeho brzlíku. Otevíráme, regenerujeme a aktivujeme ho k plnému uzdravení a k posunu, načerpání a znovuzrození.

Aktivujeme tyto energie v nás, kolem nás a skrze nás a ukotvujeme teď a tady, teď.

 

Pramen živé vody

Já v tuto chvíli přijímám pramen živé vody k očistě mého celého těla od bytostí duté země. Skrze mé kořeny se vlévá do mé první, druhé, 3., 4., 5., 6., 7., čakry ve všech vrstvách a úrovních, do mého celého čakerního kanálu, včetně všech vláken a meridiánů, které vedou k orgánům mého života a propojení. S tou největší láskou, já teď přijímám toto léčení, očistu a regeneraci i prokrvení. Pročištění krve, těla, duše i vědomí. Já přijímám tyto léčivé energie Božího posunu a aktivuji světelný zdroj ve mně samotné. Rozpouštím tímto pramenem veškeré úrovně a vrstvy ve své první čakře, včetně všech parazitů, strachů a energii nelásky, které jsou v mých kořenech, v mém kmenu, v mé koruně, v mém srdci, v mém propojení.

Veškeré prvopočáteční energie zastření, já teď a tady, svým světelným zdrojem rozpouštím, odstraňuji a odstříhávám od sebe veškeré energie nelásky, veškerá pouta, které mě poutají a vyvolávají ve mě strach.

  Tady a teď, teď!

 

Mějte úctu sami k sobě

Sedněte si v klidu a poproste svoji dušičku, aby vám otevřela cestu bezpodmínečné lásky, cestu vaší duše. Cestu do pravdy ve vás. Je to pravda ve vás. Každý z nás ji má. Každý má svoji pravdu.

Každý z nás je na jiné úrovni a na jiném stupni vývoje, proto nikomu svoji pravdu nevnucujte. Můžete nabídnout obzor, ale ten dotyčný to ještě nemusí vidět, protože ještě není na takové úrovni, jako vy.

Je to o probuzení, o propojení, o propojení s vámi. Tato pravda, tato cesta do pravdy, je myšlena tak, že vcházíme sami do sebe a přetváříme myšlenky sami v sobě, přijímáme zdroj bezpodmínečné lásky a dokážeme vyslat ze svého srdce lásku a pokoru každému, kdo kolem vás projde, protože v každém vidíte sami sebe.

I tomu, kdo vám ublížil, odpusťte. Nesuďte a neodsuzujte. Žádnou situaci a zkušenost, kterou jste prožili, nesuďte a neodsuzujte. Ani žádnou bytost, která vám to dala prožít.

Nenechte sebou manipulovat. Mějte úctu a víru a pokoru i sami k sobě a nenechávejte na sebe házet kameny. S tou největší láskou jenom vy můžete nalézt pravdu sami v sobě.

Spousta z nás očekává. Očekáváte i sami od sebe, proto stále žijete v budoucnosti. Otevřete si cestu do pravdy a chtějte změnit sebe. Přejte si změnit sebe a tím měníte všechny kolem sebe.

Zkuste se stát mistry sami sobě, a pak můžete ukázat i druhým, že i oni se můžou stát mistry sami sobě. Jinak se budete stále točit v kruhu.

 

Dejme svobodu všem církevním bytostem

Odstraňuji veškeré sebetrýznění a sebeobviňování. Prosím a žádám veškeré dušičky, moji milovaní, kdy mi bylo řečeno, že si nezasloužím být světlem a Bohem, že má cesta je peklem a že mířím do pekla. Vy všichni, církevní bytosti lidského rozumu a vědění, přijďte prosím ke mně.

Vám všem odpouštím to, kdy jsem já v bolestech díky vám plakal/-a, že si nezasloužím jít zpět domů k Bohu, to, že tato slova se mi ukotvila ve vědomí, podvědomí, v kůži, v těle i v orgánech, v srdci i v duši.

Tato slova mi byla řečena při mé zpovědi lásky a světla a já je teď a tady ze sebe propouštím. Propouštím tato slova nelásky, že si nezasloužím být láskou a světlem, že si nezasloužím jít do nebe. Odpouštím Vám teď a tady tuto bolest, tuto krutost, kterou mi to způsobilo na mém těle, v mém vědomí, podvědomí, to, že jsem si i svůj život kvůli tomu vzal/-a.

Odpouštím vám všem, moji milovaní, kdy jste na mě sypali popel a v bolestech a krutostech jste mě nechali umírat. Bičovali jste mne a vyháněli ďábla z mého těla. Teď a tady už vím, že jsme láska a světlo a že každý z nás si zaslouží jít do nebe, za láskou a za světlem. Jelikož jsme všichni vším a všichni jsme všechno.

Já jsem Bůh a Bůh jsem já. Já jsme láska a světlo a já si zasloužím a přijímám světlo a lásku. Přijímám víru v sebe, víru svou, sílu a moc. Přijímám toto světlo, lásku a tímto světlem, které skrze mě plně prochází.

Světlo archandělů, moci a posunu, světlo bezpodmínečné lásky skrze mě teď a tady září. A já teď a tady rozpouštím tato slova nelásky, strachu a bolesti, která jsem přijal/-a v manipulaci a ve strachu a žádám o odpuštění sebe sama, že jsem tento strach, tuto bolest převzal/-a, že jsem se choval/-a jako ovce.

Teď a tady vím, že jsme svoboda a dávám svobodu všem církevním pánům i papeži. Dávám svobodu králům i poddaným. Dávám svobodu všem lidským bytostem na této planetě, všem duším vesmíru a Země. Dávám svobodu vám všem a dávám svobodu sám/sama sobě.

Lásku a světlo rozesílám skrze sebe vám všem. Odpouštím sám/sama sobě tuto potupu, tento strach a bolest. Miluji se a vím, že peklo si zde vytváříme sami. Sami si tvoříme zkušenostmi nelásky. Teď a tady to vím a já tyto zkušenosti přijímám, ale jsou to zkušenosti a energie minulosti.

Teď a tady vím, co je láska. Vím, že je to můj posun, zdroj bezpodmínečné lásky. Já se otevírám změnám lásky a přijímám svou sílu. Já vám všem, moji milovaní, otevírám zvon zvonu a tím dávám svobodu vám všem. Ať znějí zvony a tóny vám všem, ať tento zvon dá svobodu vám všem. Já zazvoním bim-bam, bim-bam a posílám lásku mou. Tak jest. Tak děkuji.

 

Sama před sebou poklekám

Moje milovaná dušičko, já teď sama před sebou poklekám a s tou největší láskou a pokorou sebe sama přijímám. Přijímám cestu do své pravdy, do svého srdce, do svého světelného těla. Teď a tady s tou největší láskou sebe sama přijímám. Přijímám svou lásku a vystupují z bolesti, strachu a krutosti.

A společně ruku v ruce se samotným Bohem, mou duší a sám/sama se sebou teď a tady přijímám sebe sama jako lásku, jako světlo, jakožto Bůh, jakožto láska, jakožto posun. Teď a tady s tou největší láskou si já se svobodnou vůli volím svobodu těla, mysli a duše.

Teď a tady rozpouštím veškeré záznamy, veškeré programy, veškeré smlouvy, nálepky i vzorce a vše převzaté, co není mé. Vše, co jsem si vytvořil/-a, s láskou přijel/-a, ale už není pro mé nejvyšší dobro a dobro všech. Teď a tady to deaktivuji jako jeden zdroj celého zdroje strachů, strachu strachů ze svého těla, duše, mysli. Ze své geometrie, fyziky, chemie, biologie a duše. Ze všech záznamů a uložišť mých tělních, vesmírných i Zemských.

Já, teď a tady si ze své svobodné vůle, jako jeden zdroj celého zdroje, včetně všech stop, stínů a otisků, volím toto vyjmutí. Volím a odevzdám to tobě, milovaný Bože, s tou největší láskou, teď a tady v okamžiku přítomnosti, teď! Já teď a tady přijímám své srdce, svou duši, své tělo i hmotu. Miluji se, miluji vás a miluji všechno kolem sebe.

Vibrace je vibrace světelná. Vibrace světelná je vibrace má. Tóny a tónina je zpěv hlasů zdroje bezpodmínečné mateřské lásky mé i vaší, Země a vesmíru. Teď a tady dávám sám/sama sebe do harmonie s vámi, aby energie plně proudily ve směru lásky a světla, harmonie a rovnováhy.

Rozpouštím, já sám/sama svou svobodnou vůli a volím si toto rozpuštění, veškeré disharmonie, nerovnováhy a dysfunkce svého těla, duše a mysli. Rozpouštím to, deaktivuji a odevzdávám okamžiku přítomnosti, teď!

 

 

Očista vaším centrem mateřské bezpodmínečné lásky

Teď a tady vytváříme spolu světelný kruh, který nás zahrnuje ve vnitřním i vnějším prostoru. Tento světelný kruh vytváří paprsky, které směřují do našeho těla, paprsky bezpodmínečné lásky a přeprogramování. Přeprogramovávají veškeré krystaly našich těl, krystaly a buňky, částice a molekuly, naši celou celičkou hmotu našeho těla.

Každá buňka se teď a tady naštěpuje a jádro se čistí. Toto světlo je zdroj, náš zdroj, centrum mateřské bezpodmínečné lásky, posun a světlo. Jsme to my toto slunce, tato záře, která vyzařuje z naší aury, z našeho těla, ze Země a vesmíru.

Jsme propojení. My jsme to slunce. My jsme ten paprsek a teď a tady společně s námi, s bytostmi světla i Bohem, prosvětlujeme tyto částice vašeho těla, vašeho vědomí i duše. Vše se začíná přetvářet na zdraví a na lásku, světlo a posun. Každičká kost tvého těla, každičký orgán se teď a tady regeneruje. Každý tvůj orgán, každá buňka se vyživuje, aktivuje a naplňuje tekutým světlem bezpodmínečné lásky a uzdravení.

Přijímáme programy lásky, programy zdraví, síly, vědomí. Programy duše i těla. Teď a tady aktivujte i samotný brzlík vašeho těla. Samotné centrum zdraví vašeho těla se teď a tady s tou největší láskou rozzařuje a naplňuje životní silou tvou, Země i vesmíru. S tou největší láskou teď a tady my všichni aktivujeme toto centrum zdraví v okamžiku přítomnosti, teď!

Vaše kosti je tvorba, vaše kosti je základ. Vaše krev je váš život. Ústa jsou vaše slova. Vaše oči nahlíží, vaše uši naslouchají. Jste zdroj bezpodmínečné lásky sebe přetváření. Veškeré programy, vzorce, smlouvy, jistiny, prokletí, kletby, zařeknutí se, zřeknutí světelného těla, duše, andělů i veškeré tyto zvyky nelásky teď a tady tou největší silou společně rozpouštíme. Rozpouštíme a vyjímáme a naší svobodnou vůlí si volíme plné vyjmutí i ze všech úložišť, záznamů tělních, vesmírných a Zemských. Odstraňujeme teď a tady v přítomném okamžiku, teď!

Propouštíme a dáváme svobodu těla i duše všem. Všem, moji milovaní. Přes krásný zlatý závoj vám navracíme veškeré energie, které máme u sebe, a které jsou vaše. A přes krásný zlatý závoj si navracíme všechny naše energie, který máme u vás. Milovaný Michaeli prosím tě přetni tato pouta mezi těmito inkarnacemi, mezi těmito vazbami, mezi vámi a námi jednou provždy, tady a teď, teď!

Prosíme o dočištění těchto světelných koulí, těchto záznamů a situací. Milovaný Michaeli prosíme tě, úchop veškeré láskyplné náčiní a odstraň veškeré hroty energie, které nenáleží do mé světelné koule. Tak jest. Tak děkuji.

 

CHRÁM OSVOBOZENÍ A PRAVDY

Milovaní andělé a archandělé, přistupuji v tuto chvíli k paláci osvobození a pravdy, které máme ukotvené v našich srdcích a otevírám brány v nich, vně i kolem mě. Otevíráme brány těchto chrámů, které jsou skryty v našich srdcích, v našem zdroji bezpodmínečné lásky mateřského centra.

Jsou to nádherné křišťálové chrámy, láskyplné pyramidy, které jsou ukotveny v nás, ve vesmíru i na Zemi. My se teď a tady s tou nejčistší energií propojujeme s touto energií a otevíráme brány ke vstupu do osvobození, k pravdě a k nalezení sebe sama. Pravdy sebe, pravdy žít v radosti a v rovnováze, posílat lásku a harmonii, světlo a posun.

Kráčíme do těchto chrámů a propojujeme se ve středu Země, těla i vesmíru. Milovaní andělé, strážci těchto bran, dovolte nám prosím vstoupit. Dovolujeme vstoupit i sami sobě. Klaníme se a žádáme o svolení vstoupit.

Tak jest. Děkujeme.

Přistupujeme k oltáři cti, pokory, radosti a života. Teď a tady jsem s tou největší láskou zde, moji milovaní. Jsem zde sám/sama pro sebe a pro vás a dávám svobodu sama sobě i vám. A vám všem, které jsem uvěznila, dávám stejnou svobodu těla, duše i mysli, vesmíru i Země, jako dávám sobě.

Vám všem, kteří mi bráníte vstoupit do tohoto chrámu osvobození a pravdy, dávám stejnou svobodu, jakou dávám sobě. Snímám veškeré sebetrýznění a trýznění sebe a vás. Společně s těmito energiemi chrámu snímám poutání a spoutání, manipulaci a bolest teď a tady Zemi, vesmíru, vám i mně, jakožto čistým duším samotného Boha.

Já dávám svobodu vám všem. Skrze mě tvoří Bůh a já tvořím skrze vás sebe. Děkuji Vám, že mi ukazujete tyto cesty leckdy i trnité, bolestné. Ale já teď a tady vím, že mohu vstoupit do těchto chrámů s čistou láskou a s přáním žít.

Vy všichni jste mi ukázali tuto cestu a já vám za to děkuji, moji milovaní. A odpusťte mi, že i já brzdil/-a vás a tím jsem brzdil/-a sám/sama sebe. Odpusťte mi to prosím a já to odpouštím sobě. Odpouštím si svoji minulost, kterou jsem zde prožil/-a. Je součástí mne a já ji s láskou přijímám a odpouštím si, odpouštím i vám všem. Vy odpusťte mě a pojďte společně se mnou nalézt tyto chrámy.

Každý ho nosíte sám v sobě a s láskou může vstoupit tak, jako já teď a tady. Stojím před tímto oltářem cti, milování a znovuzrození. Přijímám svůj posun a s velikou láskou rozpouštím vše nepotřebné a zůstávám zde ukotvený/-á v těchto energiích.

Prosím a žádám o osvobození a nahlédnutí do pravdy mého srdce. Do pravdy zdroje bezpodmínečné lásky tvoření a spolutvoření. Já si přeji znát pravdu svou, uzdravení a posun.

Tak jest. Děkuji.

A děkujeme všem za tuto pomoc. Děkuji sobě, že jsem dovolil/-a, aby proudily tyto energie ke mně a skrze mě.

Tak jest, tak děkuji.

 

Čistý záměr

Přijímám energie Panny Marie, energie Ježíše. Ruku v ruce se stávám součástí vás a vy se prosím staňte součástí mě. Já vám otevírám všechny brány a přístupové cesty k mému nitru, k mému poslání, k mému vzestupu, k mé očistě. Mé vibrace, mé světlo, má láska, mé propojení je mé tělo, mé ruce, mé uši a oči.

Já jsem Boží nástroj, já přijímám energie Božího vzestupu. Stávám se součástí jednoty, jedním/jednou z vás. Stávám se nástrojem vibrací.

Teď a tady se mé tělo stává světlem a láskou Božího posunu samotného Kristova vzestupu, jakožto světlo a láska. Ve svém srdci vítám tyto energie. Vítám tě, milovaný Ježíši, a přijímám tě do svého srdce, jakožto bezpodmínečnou lásku a zdroj uzdravení mě i druhých.

Ať skrze mě proudí tvá láska, tvá energie, a aktivuje ten nejčistší záměr bezpodmínečné lásky mého srdce a vzestupu. Teď a tady teď! Tento čistý záměr nyní společně s Michaelem vkládáme do zlaté koule té nejsilnější ochrany, teď.

 

 

Jeden ze způsobů jak pročistit všechny záznamy mezi životem a smrtí

Milovaný Ježíši, prosím vezmi ruku v ruce moji celistvost a jako noha míjející nohu prosvětli prosím mé životní cesty jak minulé, současné i budoucí od počátku věků, kdy jsem poprvé vstoupil-a na tuto Zemi tak, aby se veškeré vrstvy a nánosy strachu a bolesti rozzářily pod mýma nohama, našima nohama tak, aby tato cesta byla jedna linie, jedno světlo, jedno bezpodmínečné vlákno celistvosti.

Teď a tady se napojuji a stávám se součástí Ježíšovy energie Kristova vědomí, srdce, tělo a duše. Teď a tady otevíráme brány Kristova srdce a mého bytí tak, abych plně mohl/-a pročistit sebe.

Teď a tady tou nejkrásnější energií Božího posunu, energií našeho vnitřního i vnějšího posunu, zdrojem bezpodmínečné lásky omývám a smývám tuto šňůru, tuto životní cestu, tato vlákna a tyto vibrace. Smývám a rozpouštím ve vnitřním i vnějším prostoru tou nejsilnější energií bezpodmínečné lásky mého vnitřního já.

Jelikož my a já si přejeme být plně očištěni od těchto energii, které mi brání v posunu, které mi brání v uzdravení. Rozzařuji se jako slunce a vysílám tyto energie plné očisty, teď!

 

Domů           Semináře           Duchovní Hygiena       Channeling       Galerie       Kontakt