Jdi na obsah Jdi na menu
 


Promluvy Boha k lidem Země - Co je pravda?

19. 6. 2017

Co si přeješ? 

Přeji si vidět pravdu. 

Co je pravda? 

 

Pravda je v každém z nás, a pokud to nepochopíš, stále ji budeš hledat. Pravda je tvé vyjádření. Pravda jsi ty. Ty jsi záře ze své duše v tomhle těle, v tomhle vyjádření.

Přestaň hledat pravdu a podívej se do zrcadla a uvidíš zázrak. Uvidíš život, uvidíš pravdu, tím jsi. Jsi pravdou života a záleží jen na tobě a na tvém vyjádření, jakou pravdu si přeješ žít. 

Nikomu pravdu nevnucujte a pomozte mu jeho pravdu pochopit. Stejně, jako jsi pochopil/-a ty své vyjádření pravdy. 

Nemějte touhu žít pravdu někoho jiného. Stůjte si za svým vyjádřením a sdílením svého života. Odhalte se sami sobě a dovolte si nahlédnout do svého sdělení, svého vyjádření. 

Moji milovaní, jsme tu pro vás a stojíme stále u vás a čekáme, až si budete přát následovat lásku a nalézt ji sami v sobě. Vy jste chodící vyjádření lásky, které jste ukryli sami před sebou a někteří ji mají až hlubinách svého srdce, ale věřte, že i vy je máte. 

Nenechte si namluvit od nikoho, že nejste hodni lásky. Ano jste. Jelikož jste vyjádřením lásky láskou. 

Vzdejte se pocitu nenávisti a bolesti, pomluvy ve svých bytích a pojďte ruku v ruce s Ježíšem a ostatními pracovníky světla vyjádřit pravdu láskou, která ve vás všech je, moji milovaní. Postavte se bolesti a strachu, který stále hýbe vaším světem. 

Velké změny na této vaší planetě tvoříte vy. Moji milovaní, uchopte sílu a víru ve vás všech bez předsudků, sudby a bez vyjádření náboženství. Spojte dlaně a ruce láskou a vírou v nás všechny a v to, že každý má právo žít. 

Každá lidská bytost je vyjádření Boha, Ježíše, mistrů, kteří zde na planetě žili, rozdávali sílu svými slovy, činy a milující láskou v srdci. 

Postavte se a spojte se v jeden čistý záměr žít v rovnováze, harmonii, klidu, v míru a lásce. 

Pojďte společně nalézt své vyjádření v tomto krásném lidském těle. Nalézat lásku ve vyjádření všech. Nesuďte a neodsuzujte. Pohlaďte úsměvem a milujte život, už tím pomáháte sami sobě uchopit pravdu svou, svůj život. 

Můžeš projít celý váš svět křížem krážem a hledat pravdu, ale pokud nepochopíš, že jí můžeš nalézt jen a jen v sobě, budeš stále ztracen. Začni navnímávat své emoce svého vnitřního já a uvidíš sám, co si přeješ a jak si přeješ jít. Změň svůj postoj k sobě a změníš ho i k druhým. A oni pak změní postoj k tobě. 

Otevři své vnitřní oči a nalezneš a budeš nalézat pravdu v sobě. Odpovědi, které hledáš, jsou ukryté v tobě samotném, jen otevři ty své krásné vnitřní oči. Víš, co jsou tvé vnitřní oči? Ano, já ti sdělím tento zázrak. 

Je to láska tvá, tvůj zdroj bezpodmínečná lásky, jsi to ty. Láska tvého vnitřního vyjádření, tvého vědomí, které si začíná rozpomínat samo na sebe a vytváří tak zázraky, které se dějí každým okamžikem. Jen jste je nechtěli nebo nemohli vidět, ale věřte, že nikdy není pozdě. Vždy můžeš otevřít svůj zdroj bezpodmínečné lásky a následovat své vnitřní já, Boha, kterým jsi a vždy budeš. 

Proto nehledej venku, ale v sobě. V sobě máš ukrytá tajemství svého života a nalezneš ho tím, že si budeš přát poznat sám sebe bez jakéhokoliv sobeckého záměru. Jestli tvé vyjádření je čistý záměr poznat sám sebe, stane se. 

Začneš si rozpomínat, že všichni jsme já. Stejně jako ty. Nikdo není jiný. Všichni jsme já a já jsme my. Jen každý z jiným záměrem a vyjádřením, než bude připraven k rozpomenutí na své já, na to, že i on jsi ty a ty jsi on. 

Někdy někteří z vás potřebuji více času. Tak mu jej dopřejte bez jakéhokoliv odsuzování. Usmějte se na něho a pojďte dál. Až bude i jeho čas, najde si vás, nebo nějakou jinou krásnou lidskou bytost, která mu sdělí ten zázrak, že i on je Boží posel, který sestoupil z nebe.

Sdělí mu, že je teď čas otevřít se a propustit veškeré strachy a bolesti, které se nashromáždily za celou životní cestu, kterou zde prožil. Sdělí mu, že je čas odpustit za veškerá vyjádření, které zde prožil. Odpustit a bude mu odpuštěno. A odpustit sobě. 

Poděkujte moji milovaní sobě, že jste, že jste znovu a znovu sestupovali se svými blízkými a prožívali svá vyjádření jednotlivých inkarnací a získávali další a další zkušenosti proto, abyste je v další inkarnaci zapomněli. Ale věřte, že vaše duše, vědomí je plně drží a ví o nich. 

Teď je ten pravý čas si vzpomenout na pramen života, lásku a zkušenosti, které jsou vaším vyjádřením. Teď a tady je na čase začít žít, rozpomenout si, že jste tvůrci tvůrců a díky vaší myšlence se tvoří svět. 

Vaše vědomí se začíná plně rozpomínat a vy si vzpomínáte a uchopujete sílu, která ve vás dřímá. Víru sám v sebe, a vy se přidáváte k pracovníkům světla. Ruku v ruce se stáváte jednotou a silou lásky této Země. Vaše vyjádření se začíná sjednocovat a uchopovat lásku a vaše srdce se začínají uzdravovat a vy sílíte a sílíte. 

Tolik je vás zapotřebí, moji milovaní. Uvědomte si, kolik lásky koluje světem a uvidíte sami, co máte učinit. Nestůjte, neseďte na židlích a začněte rozsévat lásku a sklízet lásku láskou. 

Strachem sklidíte jen strach a bolest, proto začněte přetvářet myšlenky a začnete vždy ve všem u sebe, ne v druhých. Začátek pochopení je, že nikdo vám nic nečiní. Záleží jen a jen na vás, jakým směrem se dáte. Lidé kolem Vás jsou vaše zrcadla a ukazují vám vás. 

Nemoci jsou nashromážděné strachy. Proto vždy hledejte v sobě, ale ne s nenávistí, jen s láskou. Svýma očima lásky svého bezpodmínečného zdroje, který je v každém z vás. Nepodceňujte se a staňte se sami sebou. Vaše těla se vám snaží přes vyjádření nemoci sdělit, že už je čas změnit svůj postoj sami v sobě a začít měnit úhel pohledu a tvořit láskou. Ta vás uzdraví. 

Strach a beznaděj nemoc jen posilují. A věřte, že už jí bylo dost a dost, a vaše duše vám dává plně na vědomí, abyste to změnili. Volá a volá, ukonči tu bolest a ten strach sám/sama v sobě a zlobou na druhé, tím jen posiluješ strach a šíříš ho dál. 

Věř, že láska a radost je ten nejčistší lék tvého uzdravení. Vyjmi veškeré nezdary a podívej se jiným úhlem pohledu a věř, že na každé situaci a zkušenosti nalezneš kousek lásky. Stejně i na každém, kdo ti tuto zkušenost přinesl. 

Začni pohlížet na život svým vnitřním zrakem. Uchop sílu vstát a jít. Věř, že tu sílu máš. Každý ji tam má, jen musíte chtít. Síla a víra v sám sebe dokáže zázraky. Milujte se tak, jako miluji já vás.

Váš Bůh v každém z vás.