Jdi na obsah Jdi na menu
 


Energie požehnání a vzestupu, kód vědění a vaší osobnosti

19. 2. 2017

Nabídněte vaše služby Bohu.

Promluvy Boha k lidem Země

Přijměte do svého bytostního já, do své srdeční čakry kódy vašeho vědění, kódy vaší osobnosti. Propojte se s archandělem Michaelem, který vám pomůže přijmout a propojovat tyto energie a kódy vaší osobnosti. Jsou to energie vašeho posunu, ale je to i vaše zodpovědnost sama za sebe. 

Když se vám tento kód aktivuje, tak budete zodpovědní sami za sebe. A to je to, co potřebuje vaše duše vědět. Jestli jste se rozhodli přijmout srdcem, nebo hlavou. Tato bezpodmínečná láska, která kolem vás je, jak ve vesmíru, tak na Zemi, tak ve všech bytostech, které kolem nás jsou a které vám přináší toto vědění. 

I vaši jednorožci tu pro vás jsou, a teď se vás dotýkají. Dotýkají se každého poranění, které v sobě máte. Dotýkají se každé bolesti. A tento nádherný otisk vaší osobnosti skrze vás proplouvá.

Vaše srdce, vaše slunce, vaše paprsky se teď naplňují touto duhovou nádhernou energii všech 13ti paprsků s kódy a aktivací. Ukotvují se ve vašem vnitřním a vnějším bytostním já a pomáhají vám nalézt vaše bolesti, vaše zranění. 

Ale vy musíte dovolit sami sobě, aby tato zranění mohla vypnout. A musíte dovolit jednorožcům, aby vám pomohli. Dovolte jim nahlédnout na sebe, do vaší duše, tím nádherným čistým zrakem. A vy si dovolte nahlédnout do jejich nádherných oči a uvidíte, co jste ještě neviděli. Uvidíte sebe. 

Tyto energie proplouvají do čaker a věřte, že první čakra je stejně důležitá, jako osmnáctá. Věnujte se každé čakře. První čakra vás propojuje se Zemí. Ukotvuje vás. Přináší vám osvobození. Propusťte veškeré bolesti a pouta, která vás svazují. Dovolte jednorožci odstranit veškerá zranění, veškerá pouta a předměty, které vás ještě svazují. Tato energie vaší osobní schránky, vaší celistvosti, vám naplňují vaše DNA, vaše čakry, tělo i mysl, vědomí i podvědomí. Naplňují myšlenkou lásky, světlem a probuzením. 

Jsou to nádherné láskyplné energie a my s láskou a za pomoci jednorožců odevzdáváme veškeré strachy, které nám brání přijmout tyto energie vaší celistvosti. Tyto strachy bolesti a smutek teď a tady opouští vaše nitro, vaše vědomí a podvědomí. 

Vaše čakry se začínají roztáčet ve směru lásky a světla. Jak se roztáčejí, tak každá z nich uvolňuje bolest pradávných předků, energie, které si ještě nesete a s láskou jste si zvolili, že je přinesete k očištění sem na Zemi. A věřte, že každá čakra ukrývá tajemno. Dovolte si uchopit tuto kliku a otevřete tyto brány. Dovolte si nahlédnout. 

Naslouchejte čakerním bytostem, vaší duši a bytostem světla. Přijměte energie Božího posunu a čistoty. Každý z vás se může vyhoupnout na svého jednorožce, splynout s ním a tyto energie propojit a přijmout je za své, jako energie samotného Ježíše, energie Kristova vědomí. 

Napojte se na své srdce, na své krystaly, na své kódy, obrazce a vzorce, které v sobě nesete. Stále je co čistit tak, abyste se plně mohli propojit s vaším věděním. Vaše čakry přesně vědí. Načerpávají informace, které potřebujete k vašemu posunu, a propouštějí ty, které vám v posunu brání. 

Vydávejte a přijímejte prosím s láskou. Když přijmete lásku, lásku vydejte. Odstraňte bezmocnost, beznaděj, chamtivost a sobectví ze své celistvosti. Umyjte nohy v proudech lásky, světla a probuzení. Dovolte svým kořenům načerpat energii Božího posunu a vašeho vzestupu, probuzení a osvobození. Odevzdejte ze svého nitra vzorce a programy, které jsou ukotveny v hlubinách a které nám brání přijmout tyto dary. Svobodu a posun. 

Každá čakra rotuje směrem světla a lásky. Vaše květena rozkvétá. Vaše krystaly se aktivují, vaše koruna se obohacuje o vědění a o posun. Dovolte si přinést svobodu sobě i celému světu. Dejte čistý záměr svého posunu a nabídněte s tou nejčistší láskou probuzení. 

A druhým ukažte, co umíte. Jakým způsobem se mohou i oni posunout. Ukažte, že i oni jsou výjimeční, jako jste vy. Všichni jsme výjimeční, akorát neseme každý jiný způsob života, jiný záměr a zkušenosti. 

Každý z vás nese energie svého posunu, svého čistého záměru. Každý z vás umí to a to a věřte, že když se spojíme, tak všichni umíme všechno. Nenechávejte si nic pro sebe a posílejte dál. Vždyť na to čekáme, vždyť jsme všude kolem vás. Kolem planety, kolem Země, kolem celé Sluneční soustavy. 

Sluneční paprsky, energie posunu přichází a vaše kódy a otisky se aktivují. Jen přijměte beze strachu svou zodpovědnost sami za sebe, přijměte víru v sebe a v druhé. Věřte prosím sobě, tím věříte i mně, jelikož Já jsem Bůh ve vás a vy jste já. 

Čím vyšší je vaše víra, tím vyšší je vaše frekvence a propojení. Čím vyšší láska sám k sobě, tím vyšší láska ke mně a k druhým. Věřte, že mluvím k vám každým okamžikem, jenom vaše omezení a strach vám brání se se mnou propojit a uvěřit, že i vy jste výjimeční.

Jste výjimeční tak, jako všichni kolem vás. Nikdo není víc, nikdo není míň, jenom každý nese jinou zkušenost, plán, jinou zátěž. Dovolte této zátěži, aby spadla jako kámen z vašich srdci, z vašich ramen. Odpusťte všem. 

Odpusťte všem, kteří vás zraňovali. Odpuštění je důležité, ne odsuzování. Za každou bolest děkujte. Ta vás posouvá dál a dál. A záleží jenom na vás a na vašem úhlu pohledu, jakým směrem se na tuto bolest koukáte. Když koukáte tím způsobem, že odsoudíte a nepřijmete to, co vám to mělo dát, tak věřte, že zůstáváte stát.

Ale jednoho dne přijde láska, která vás naplní a vy odpustíte těm, kteří vám ubližovali po celá staletí, kteří ve stínu a polostínu do vás kopali, kteří vás dostali až na kolena, až na samé dno. Ale i to dno je pro vás nádherný odrazový můstek. A záleží opravdu jenom na vás, jestli si zvolíte tam ležet nebo na ten můstek skočíte a odrazíte se. 

Ono je velmi jednoduché odsuzovat, než přijmout, co vám to mělo dát, a odpustit sobě i jim. „Oni za to můžou, co já. Já ne.“ Ne, všichni máme volbu této cesty. Jsou tu zrcadla kolem vás a moji milovaní, dovolte si nahlédnout do těchto zrcadlem, i když tato pravda bolí. 

Ale věřte, že jste připraveni. Jestli vám to zrcadlo ukáže, co vás bolí, jste připraveni. A teď záleží na tom, jestli se v té bolesti utopíte, anebo jestli poplavete. Kdo chce plavat, přijme sám sebe, poděkuje. A my jsme ten záchranný kruh kolem vás. My jsme všichni a všechno. A najednou zjistíte, že vás voda nadnáší a že tu je pro vás záchranný kruh. 

Zjistíte, že ho nepotřebujete, že vaše vibrace, vaše láska skrze vás proplouvá jako nádherná vlna a vy plujete s delfíny a s velrybami a všemi bytostmi moře. Nejste jako kámen, který padá ke dnu, ale opět je to vaše volba, volba odpuštění. 

A my víme, je to cesta daleká, ale zkoušejte to prosím každým okamžikem. Každý krok vás posouvá dál a my jsme stále s vámi a na každém kroku vám pomáháme. Nikdy jsme se vám neztratili. Stále jsme u vás, ale vy jste nás pro bolest neslyšeli. Pro strach a smutek jste nás neslyšeli. 

My stále klepeme, ťukáme, boucháme a už i palici máme, a vy stále neslyšíte. Co všechno se musí stát, abyste z těch kolen vstali a sami sebe přijali? Abyste odpustili a s láskou se přijali? 

Vaše linie času a prostoru je tady pro vás připravená. Vaše životní cesta je tady, ale pusťte tato vlákna, tyto provazy, které vás svazují s minulostí. 

Minulost nesmažete, je vaší nedílnou součástí, ale když budete sedět na židli, nevytvoříte nic. Sny jsou nádherné, ale tvořte je a odpoutejte se od minulosti. Vstupte do této nádherné časoprostorové smyčky, která vám pomůže a Michael společně s námi přetne veškeré vazby a veškerá vlákna, která jste ukotvili a kterých se stále držíte zuby nehty. Co kdyby? Nic kdyby. 

Pojďte! Pojďte s námi. Pusťte tato vlákna. Pusťte je, ať můžeme spustit tento nádherný proces posunu a vzestup vás všech. Vždyť my tady jsme a neseme a nabízíme svá srdce. Neseme vám náruč plnou darů tak, abychom ve vás mohli probudit vaše vědění, vaši lásku a váš posun. Pusťte lana.

Ale jestli chcete, tak si je nechte. Je to jenom vaše volba a my s tím opět nic neuděláme, jsme tu pro vás. Ale věřte, že na tom laně táhnete velký kámen. A na tom kameni sedí strach. Ten strach tím kamenem proplouvá i skrze to vlákno do vašeho srdce. A co tam je? Je tam strach. 

Strach pustit se, strach vykročit. Co kdyby tam ten most nebyl? Ale věřte, že ten most tam je. A když uděláte ten krok s čistou láskou, máte křídla. Použijte je. My tam jsme. Ten most, ten světelný most, tam máte.

Věřte a vykročte a zbavte se těchto balvanů a strachů. Odpojte minulost a nežijte ji. Každá čakra propouští tuto bolest, tento kámen, tato vlákna. A tyto nádherné časoprostorové portály vás donesou až do těchto nádherných minulý životů, které znamenaly váš posun. 

Už ne bolest a strach. Poděkujte své matce, vašemu otci. I když jste necítili jejich lásku, tak věřte, že jednoho dne najdete to, co vám to mělo dát. Když vám vaše rodina ubližovala tou největší bolestí, věřte, že najdete ten směr, ten úhel pohledu a s láskou a čistotou odpustíte a propojíte se s nimi odpuštěním. 

Propusťte tuto bolest ze svých čaker, ze své mysli, ze svého vědomí a ze všech úložišť. Vždyť vaše DNA už pláče. Je plné. Propusťte to, ať váš strom a květena života ve vaší DNA, ve vaší nádherné květeně žije. Vaše mužská a ženská energie se propojí a je to souhra nádherných energii, písní, rovnováhy.

Ale nedocílíte toho, když si budete syslit tyto bolesti, tuto minulost v sobě. Tyto kameny samy neodejdou. Vy je musíte přetnout. Vy je s tou nejčistší láskou odevzdejte. 

Ve vás všechno je, Ve vás je naděje Země. Ve vás je posun této planety Země a vesmíru, ale probuďte se!  Co vše se musí stát, abyste vstoupili na ten odrazový můstek a vyhoupli se až nahoru? Vy si nepřejete být zdraví? Vy si nepřejete být šťastní, žít v harmonii? My si to přejeme s tou nejčistší láskou a my vám to nabízíme. Otevřete náruč a spojte se s námi, se svým andělem, se svým jednorožcem, s námi a staňte se písní vašich vibrací.

Zpívejte tou nejčistší bezpodmínečnou láskou. Všichni uslyší i vy uslyšíte. Vaše tělo začne vibrovat, vaše kódy a krystaly se aktivují a vaše tělo se začne přetvářet. Jsme tu pro vás. Naše vědomí a podvědomí se musí zbavit veškeré zátěže. Veškeré myšlenky přetvářejte na lásku a na světlo a neříkejte, že to nejde. Jde! 

I malá jiskřička je váš posun, je vaše osvobození. Jsou to kroky, krůčky malého dítěte. Ani ono nedokázalo chodit, když přišlo na tento svět. Muselo se rozkoukat, rozhlížet na co ty nohy má. Tisíckrát spadlo a věřte, že zase vstalo. A vy udělejte to samé, a buďte vděční za každý krok. 

Žijte Tady a teď! Na to zapomínáte. Ženete se, ani nevíte za čím. Ale honem, honem, spěchám, spěchám. Nikam nespěchejte, ale s tou nejčistší láskou se zastavte a podívejte do sebe. A věřte, že toto je energie vašeho posunu. Ne hnát se za něčím, ale přijmout teď a tady. Teď a tady mám tuto sílu, tak ji použiji. 

Já nemůžu žít zítřkem, nemůžu žít ani včera. Nemůžu dýchat za hodinu, ani před minutou. To nejde. A my dýcháme s vámi. Dýcháme teď a tady, a teď a tady přijímáme kódy. Teď a tady přijímáme sami sebe a svobodu. Teď a tady odevzdáváme veškeré balvany, které jsou obalené strachem. Teď a tady čistíme celé naše bytostní já tak, abychom mohli přijmout a rozpustit veškeré hranice a omezení, vlastnosti a programy, které jsme si převzali.

Nevytvářejte domněnky. Když nevíte, tak se ptejte. Domněnky jsou hranice a omezení, jelikož slova nikdy nejsou úplná. Proto naciťte srdíčkem, proto naciťte srdce srdcem. A naslouchejte ne slovu, ale vibraci mezi slovy, se kterou k vám tato slova přicházejí. Naslouchejte a nahlížejte na každou bytost kolem vás s tím nejčistším srdcem. 

A dovolte odpuštění. Dovolte probuzení a osvobození své mysli. Buďte šťastní za to, co máte. Nebičujte se, jelikož chyba není chybou, ale je to posun. Nic není špatně, je to opět posun. Vše vás posouvá a záleží jenom na vás, jakým úhlem, jakým směrem na tuto situaci a zkušenost nahlížíte. 

Víme, že je to těžké, ale my vám věříme, a proto věřte i vy sami sobě. My vám natolik věříme, že jsme stále s vámi, i přesto, že jste se nás zřekli. Jsme stále s vámi, jelikož víra ve vás v nás je, a my jsme tu pro vás. 

I vy odpusťte sobě, přestaňte s bičováním a přijměte každou situaci a zkušenost za svůj posun. Poučte se z této situace, zkušenosti a věřte, že na každou zkušenost a situaci lze nahlížet s tou nejčistší láskou. Vždy najdete to krásné v každé situaci a pojďte krok po kroku. Nelze překročit od jedničky do pětky. Musíme jít krok po kroku. Překročit nelze. Vždy se vrátíte do toho bodu, kde jste skončili. Stáhne vás to tam, kde máte bolest a strach, které blokují váš postup k tomu dalšímu kroku. 

Tyto energie důležité energie čistoty, vašeho pročištění, vás posouvají krok po kroku. Ne z nuly na deset ale 1, 2, 3, 4, 5. Jsou to energie posunu, trpělivosti. Buďte trpěliví sami k sobě a nechtějte vše hned, jelikož ono to nepřijde, když na sebe budete tlačit. Něco vám bude unikat. Nechte volnost a průběh a přijměte své poslání. 

Přijměte svou službu zde na Zemi. Je důležitá pro váš, zemský i vesmírný posun. Nabídněte vaše služby Bohu. On vám pomůže, jako pomáháme my. My všichni andělé, mistři nanebevzetí. My všichni jsme všechno a vším, a když si uvědomíte, že soused vedle vás jste také vy, tak přece nebudete ubližovat sobě. Vždyť vás to bude bolet, zraňovat. Staňte se nedílnou součástí všech kolem vás. Staňte se  celkem. Vždyť my jsme všichni sestoupili s tím nejčistším záměrem spojení a propojení čisté bezpodmínečné lásky. My jsme tu pro vás, abychom vám ukázali směr lásky.

Váš  Bůh, my všichni. Milujeme vás.

I vy milujte sami sebe a přijměte zodpovědnost za své činy, jen tak očistíte svá těla, srdce i duši. Odpusťte sobě a viníkům. Odpusť jim s tou nejčistší láskou, jelikož to je posun. Je to směr a nalezení sebe sama. Je to svoboda, jste to vy.

 Miluji vás, váš Bůh