Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slova lásky a vnitřního poznání

1. 12. 2016

Každý, když se ztratil, zapomněl. Proto musí projít životní etapou svého vývoje, zkušeností, aby se mohl stát tím, kým je. Je potřeba se znovu nalézt, vzpomenout si. Myšlenka bez zkušeností zůstává jen myšlenkou. Nejdříve musíte v sobě Boha zapomenout proto, abyste věděli, uchopili, že Bohem jste. Jste svým vnitřním i vnějším Bohem. Jste vším. Jste voda, vzduch, země a oheň. Jste celek celého celku. Mluvte sami k sobě, jelikož vy jste Bůh. A já jsem vším, úplností. Modlete se ke svému Božství. Jen tak uvěříte, že jsem já. Já jsem vy, a já vás stvořil k obrazu svému. Stvořil jsem vás ze sebe samotného, a proto ve svém těle, mysli, duši, duchu nosíte stejné vibrace samotného Boha. Jste součástí všeho Božství lásky. Vy jste láska a abyste našli sami sebe, prošli jste různými úrovněmi vašeho vývoje, zkušeností, které vás donesly k vašemu propojení s vámi samými.

Vaše etapa zdaleka nekončí, jelikož žádný konec není. Konec jsou hranice, které jste si vytvořili. Zapomněli jste, že jste věční! Říkám vám všem znovu a znovu skrze vás samotné, přes posly Boží, kterým stále a stále nenasloucháte, že i vy jste Bůh a energie samotné lásky Boha jdou skrze vás, že vy jste tvůrci a máte vyměnit myšlenky nenávisti, strachu za myšlenky samotné lásky a tvořivosti.

Skutečný mistr, posel Boží, nikdy za žádných okolností o svém Bohu, víře, tvorbě, tvoření, které skrze něj proudí, nepochybuje. Má v sobě sílu lásky, radosti, života, klidu, míru, harmonie a rovnováhu. Má víru v sám sebe a lásku, která plně proudí. Zůstává stát pevně na vaší Zemi a za žádných situací nesoudí a neodsuzuje. Nepřestává sílu lásky posílat. Stále zůstává a nechává skrze sebe proudit ta nejkrásnější slova Boží. Je tu pro vás. Naslouchejte slovům, vibracím, která tato slova naplňují.

Moji milovaní, slovo je slovo, ale nejvíce záleží jakou vibrací, emocí, esencí lásky toto slovo naplníte. Nalaďte vaše vibrace, frekvence na vibrace a frekvence daného učitele, skrze kterého slova lásky, vibrace a frekvence tancují, proudí. A věřte, že vaše duše plně pozná tu pravou vibraci a frekvenci lásky.

Jen nezapomeňte odevzdat veškeré předsudky, soudy, odsuzování a pochybnosti. Ztište ego a naslouchejte ušima vaší duše. Je velmi jednoduché poslouchat vaším fyzickým sluchem, který v tu chvíli odsoudí, a věřte, že spousta z vás tak stále funguje. Vaše duše jste vy. Vaše tělo, nástroj, skrze které tvoříte v hmotě, a mysl je stále zanesená starými programy, informacemi a zkušenostmi někoho jiného, které máte stále ukotvené v podvědomí.

Věřte, že nejčistší je jen a jen vaše zkušenost. Zkušenost jiných je informace. Vy můžete informaci převzít, a ne se s ní ztotožnit. Informace, které vám předávají Boží poslové, jsou vždy o tom, že i vy jste samotný Bůh, a vše nosíte sami v sobě. Proto přestaňte hledat a čekat a začněte nacházet sami sebe.

Vím, že je vždy těžké říci o sobě, že vy... Lehčí je ukázat prstem na druhé a obvinit jeho, místo abyste pochopili sami sebe a začali si plně vzpomínat a děkovat. Místo toho, abyste byli vděční za to, co se vám ve vašem životě odehrálo. Být vděčný sami sobě za veškeré zkušenosti, které jste prožili, a poděkovat druhým, Bohům, duším lásky, které vás provázely a doprovází i dodnes, za veškeré zkušenosti, které vám dopomohly uchopit a uvědomit si kým jste. Uvědomit si vaši pravou podstatu vašeho bytí.

Nic není špatně, neděláte chyby. Jsou to zkušenosti, které vám umožňují stát se samotným Bohem. Jelikož všichni jste vším. Všichni jste všechno, a proto je vám umožněno tvořit tou nejsilnější energií, vibrací samotného Boha lásky. Začněte přetvářet vaše myšlenky, těla na lásku a naslouchejte vaší duši. Propojte svou mysl, tělo, ducha a duši v jedno a staňte se sami sebou. Ztište vaše ego a nechte promlouvat váš vnitřní hlas lásky.

Vždy poznáte vaše tvoření, vašeho Boha vaší celistvosti, bytí. Když vás vaše myšlenky, činy, slova naplňují láskou, radostí a životem, tak tvoříte v lásce se spojením vašeho celého bytí láskou. Pokud vám přináší strach a bolest věřte, nejsem to já, jste to vy. A jste napojeni na jiný zdroj, a to na zdroj strachu. Opusťte myšlenky pomsty, nenávisti a strachu. Osvoboďte své bytí, své tělo, mysl i ducha od tohoto zdroje strachu. Přestaňte tvořit ve vašich srdcích pomstu, bolest a strach. Přetvořte tyto programy méněcennosti, které jste převzali od druhých.

Naslouchejte těm, přes které jdou slova vibrace samotného Boha lásky. Poznáte je. Jak jsem již řekl, chodí přes ně pomoc, síla a slova lásky, že i vy jste výjimeční, Bohové, andělé, že i vy jste tvůrci, kteří mají sílu proměnit sami sebe.

Jste stvoření s tou nejčistší láskou a tou také jste, a proto všichni umíte tvořit skrze sebe láskou. Uchopte a uvědomte si svou tvůrčí sílu lásky a začněte nejdříve u sebe, než budete chtít učit druhé. Najděte nejdříve sebe a nenechte se nikým a ničím odradit, od vašeho nejčistšího záměru stát se tím, kým jste.

Miluji vás, váš Bůh