Jdi na obsah Jdi na menu
 


Promluvy Boha k lidem Země 28. 12. 2016

29. 12. 2016

Moji milovaní, zujte svou obuv, odevzdejte všechny strachy a zůstaňte nazí a bosí. Naslouchejte svému srdci a propojte svá bytí s tvůrčí myslí, s myšlenkou lásky. Propojte své energie v lásku svou, zemskou a vesmírnou. Otevřete přístupové brány, nechte světlu najít cestu do vaší celistvosti a zažehněte pochodeň svou.

Je na čase otevřít brány Země a propojit se se svou zemskou a vesmírnou úplností, načerpat kódy a rozřešit v sobě veškeré rovnice a stát se rovnováhou svého bytí. Sled událostí tohoto roku 2016 byl úrovní dokončení. Je důležité propustit veškeré zůstatky bolesti, úzkosti, strachy a uchopit sílu světla a lásky.

Vy, kteří cítíte, že je již čas se plně propojit a spojit se ruku v ruce k pomoci…. Vše je již připraveno. Uchopte vše beze strachu a povstaňte a rozpusťte veškeré zbytky po strachu ve své DNA. Nahraďte vše, celé vaše bytostní já za lásku, sílu a úplnost. Jsme tu pro vás. My všichni vám napomáháme rozpomenout se na to, kdo jste a jak tvořit silou lásky v sobě a kolem vás.

Utvořte sílu, spojte se v lásce a tvořte na Zemi víru v sebe sama a v druhé. Stůjte si za svým slovem lásky, činem i myšlenkou. Každý jedinec je láska, světlo a vy jste zde, abyste na ní poukázali. Na sílu lásky. Vy světlonoši s čistým záměrem v srdcích.

Jsme všude kolem vás. Energie samotného Boha vámi všemi plně proudí ve vašich žilách, v celé celistvosti. Všichni pomocníci světla semknuli křídla, paže a protnuli energie, té nejčistší energie světla. Spolu s bytostmi všech kontinentů, moří, Země, vzduchu, vody, ohně, mistrů nanebevzatých a energií Kristova vědomí šíří vaší Zemí sílu čistoty a vzestupu.

Energie čistého záměru, vaše rozhodnutí, stále čekají na vaše silné uvědomění a uchopení sebe sama a sílu vašeho rozhodnutí se chtít změnit. Změnit, tj. tvořit v lásce, změnit myšlení a dát svobodu mysli, tělu i srdci. Vaše změna, vaše uchopení, uvědomění činí zázraky ve vás i ve vašem okolí. Tím, že měníte sebe, se mění i váš okolní svět a rozpouští se veškeré strachy. Vstaňte, uchopte šanci se změnit a nahlížet do svých skrytých energií a plně se postavit s tou nejčistší láskou sám sobě a věřte, že je to nejtěžší, co můžete učinit.

Jsme vám stále na blízku a pomáháme každým okamžikem. Líbáme vás a objímáme s tou nejčistší láskyplnou energií. Přestaňte soudit a odsuzovat. Všichni světlonoši jsou zde pro vás. Jsou připraveni vám pomoci najít vaši cestu k sobě sama. Naslouchejte svému srdíčku, svým pocitům lásky. Odstraňte ze své mysli zášť, závist, bolest a strach. Nedejte již prostor těmto energiím, aby vám zasahovaly do vašich rozhodnutí.

Máte volbu cesty. Jít láskou čistého záměru, nebo ve strachu. Věřte, že tuto cestu si již prošel každý z vás a věříme, že si přejete změnit vaši bolest a strach na svobodu a lásku, rovnováhu, klid a mír, zdraví a další. To vše a ještě více nese volba lásky.

Odevzdejte s nejčistším záměrem vašeho srdce vše, co vám ztěžuje váš život zde na Zemi a plné propojení a rozpomenutí se na to, kým jste. Začněte s tím nejčistším srdcem nalézat sama sebe a nahlížet do pravdy. Odstraňte veškerá zklamání a nároky sám(sama) na sebe a uvěřte, že jste dokonalí a že jste součástí celé rodiny, jednoty.

Dovolte si nahlédnout do své celistvosti, do pravdy. Uchopte sílu svou a lásku mou, která ve vás stále koluje, setrvává a čeká na tuto velikou událost se plně propojit a rozpomenout se, že jste. Že jste tím světlem, láskou a Božím posunem vzestupu. Je na čase odhodit masky, přetvářky, vystoupit z našich skrýší a převzít plnou zodpovědnost za své činy a stát se tím světlem svého posunu. Odevzdejte své masky a nechte vnést světlo do vašich bytí.

Plně se propojte v jedno tělo, duši a mysl. Zatím jste dokázali odsoudit a soudit ty, kteří svou přetvářku odhodili a dokázali spolu s námi všemi nahlédnout do své úplnosti. Jsou to poslové Boží, světlonoši, ale věřte, že sem přišli z čistého záměru ve svém srdci a jsou připraveni za svou pravdu čistého záměru položit i život. Nic je nezastaví. Jsou to pozemští světlonoši, pomocníci světla a jsou zde pro vás pro všechny, moji milovaní, aby vám ukázali cestu k vám všem a k propojení se mnou samotným, neboť každý z vás je posel Boží. Jsem v každém z vás.

Miluji vás, váš Bůh