Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 12. 2016 Kódy věčnosti a vzestupu

20. 12. 2016

Moji milovaní s velikou láskou bychom vám chtěli sdělit, že dne 21. 12. 2016 na zimní slunovrat v 11:44 hod vašeho lineárního času se odehraje veliká láskyplná událost. Vaše Země svlékne kabátek a oblékne nádhernou láskyplnou energii Nové doby. Tento čas bude časem odevzdání všech starých energií, všech energií, které v tuto chvíli a v tento okamžik a daný čas půjde svléci společně s obalem strachu, který v tuto chvíli nese vaše planeta.

Tento kabátek plný strachu s velikou láskou a za pomoci Boží a těchto energií sundáte vy všichni. A přijmete též láskyplné energie Božího posunu lásky a světla Nové doby. Každý z vás je součástí těchto Nových energií, každý z vás přijme tyto energie Nové doby. Ukotví se v každé vaší buňce, v biologii, DNA, v duchovním i hmotném těle vašeho bytí.

Vaše energie se začínají proplétat a s láskou vstřebávat a synchronizovat v jedno tělo, mysl i duši. Tento nádherný láskyplný zimní slunovrat začne v 11:44 hod na nádherném místě. (Kde, sdělíme dodatečně, kvůli ochraně tohoto místa J.) Zde se s láskou uzavřou hranice, rozpustí se a začne proudit energie věčnosti, probuzení, osvobození a propojení.

Těmito branami začne s velikou láskou plně proudit energie samotného Boha, božství, kosmických vesmírných nádherných energií, která přinese probuzení jak pro vás, tak pro celou planetu. Přinese informace, energie, posuny a programy každého z vás. Začne sem plně proudit informace o vzestupu vaší planety, o vašem vzestupu. Toto sdělení je pro každého z vás, který naslouchá a nahlíží svým srdcem a láskou a věřte, že každý z vás tyto energie má, nese a schovává ukryté hluboko v sobě. Těmito energiemi, vašeho posunu začíná vaše láska vzkvétat, vystupovat na váš povrch a vy si začínáte vzpomínat na to, kým jste. že jste ta síla, ten posun této Země, že vzestup této planety tvoříte vy. Vaší myšlenkou, činem i slovem.

Je to rovnováha vašeho těla, mysli i ducha. Jste to vy, kteří vytváří rovnováhu mezi vámi, Zemí a Vesmírem. Začnete si plně vzpomínat, že to jste vy ti tvůrci, tvůrci Boha, kteří posouvají, uklidňují a vstřebávají veškeré energie nelásky, které rozpouští a propouští svým nejčistším láskyplným srdcem, čistým záměrem, světlem a posunem.

Vaše tvorba, vaše myšlení čistého záměru rozpustit a rozpomenout si na to kým jste, tím tvoříte tu nejkrásnější čistou sílu vašeho posunu vzestupu a rovnováhy. Jste to vy, kteří zde tvoří a kteří pomohou nejenom sobě, ale i druhému a celému Vesmíru. Vy jste ta rovnováha, vy jste to světlo, vy jste ten zvon. Každý z vás má ve své biologii, ve své DNA ukryté kódy vašeho vzestupu, posunu i věčnosti.

Tyto energie k vám plně začínají proudit, aby spustily kódy věčnosti ve vaší biologii, ve vaší celistvosti, ve vašem celém bytostním  já. Jste to vy, kteří si najednou vzpomenou, že jste věční, že jste láska, že jste světlo, že v tuto danou chvíli můžete touto energii vstřebat a rozpustit veškeré nelásky, které v sobě nosíte a které zapříčiňují veškeré hrozby, které kolem vás jsou.

Tyto energie projdou až do samotné Země. Energie světla a lásky, které začnou proudit v zimní slunovrat se plně propojí s vaším tělem, Zemí i Vesmírem a na povrch vaší planety začínají vystupovat z celého zemského jádra veškeré neláskyplné energie, veškeré strachy, které byly ukotveny ve vědomí Země, se začnou rozpouštět.

Vaše Země se začíná probouzet, očišťovat a propojovat a vy se začínáte rozpomínat na to, kým jste. Začnou se rozpouštět a vycházet na povrch i veškeré pravdy, které jsou součástí každého z vás. Začnete si vzpomínat a rozpomínat se na pravý potenciál vašich těl, posunu a světla.

Vaše sny, lásky a vaše tvoření se začnou plnit. Vaše těla se začnou rozsvěcet, vaše srdce se plně propojuje s vaším vědomím i podvědomím a vy s velikou láskou a celým svým bytostním já začnete přetvářet veškeré strachy na lásku.

Moji milovaní je zde volba dvou směrů. Ty směry jsou láska a strach a záleží na vás, jakou cestou, jakým směrem si zvolíte jít. Jste síla, jste světlo, jste láska a opravdu jenom na vás záleží, jaký směr si zvolíte. Máte svobodnou vůli si zvolit buď cestu strachu, nebo cestu lásky. Je to vaše volba, ale věřte, že strach jsou energie nelásky, bolesti a zármutku.

Láska je jenom jedna. Je to čistý záměr vás všech. Láska je rovnováha, klid a mír, harmonie a plné propojení mezi vaší myslí, tělem i duchem. Jsou to myšlenky, které tvoří lásku a světlo. Je to energie, kterými se vaše tělo plně napojí na čistý zdroj vašeho Zemského i vesmírného bytí. Je to zdroj lásky a světla a vy jste vibrace lásky a světla. Vy jste Bůh, láska a světlo a každý z vás nese pochodeň, která v tuto chvíli zažehla vaše těla, propojila a sjednotila vás a stává se součástí vás všech. Věřte, že to poznáte na každém z vás. To je láska.

Milujeme vás a my všichni jsme vaší součástí. Já, My všichni, andělé, bytosti světla, pomocníčci bytostí světla jsme všichni vaší součástí. Vaší biologie, vaší DNA, vašeho těla, ducha i mysli, jelikož my jsme jedno, my jsme světlo.

Vy jste zde proto, abyste s láskou proměnili a přetvářeli váš svět a ukázali, že toto je směr, toto je cesta, toto je láska.

Váš Bůh