Jdi na obsah Jdi na menu
 


2016

Příspěvky

Promluvy Boha k lidem Země 30. 12. 2016

30. 12. 2016

Moji milovaní, věřte vlastním úsudkům a nenechte se za žádných okolností ovlivňovat cizími pravdami, které nejsou podložené.

 

Promluvy Boha k lidem Země 28. 12. 2016

29. 12. 2016

Moji milovaní, zujte svou obuv, odevzdejte všechny strachy a zůstaňte nazí a bosí. Naslouchejte svému srdci a propojte svá bytí s tvůrčí myslí, s myšlenkou lásky.

 

21. 12. 2016 Kódy věčnosti a vzestupu

20. 12. 2016

Moji milovaní s velikou láskou bychom vám chtěli sdělit, že dne 21. 12. 2016 na zimní slunovrat v 11:44 hod vašeho lineárního času se odehraje veliká láskyplná událost. Vaše Země svlékne kabátek a oblékne nádhernou láskyplnou energii Nové doby.

 

Na nic nečekejte!

19. 12. 2016

Tím, že zůstanete stát a budete čekat na váš posun, tím se posun neuskuteční. Čekáním se netvoří. S velikou láskou uchopte svou sílu, svůj posun, svoje poslání a tvořte v té nejkrásnější energii lásky a ze světla čistého záměru.

 

12. 12. 2016 - Energie dokončení a znovuzrození

11. 12. 2016

Tyto energie Božího posunu, dokončení, znovuzrození a nového začátku vám pomůžou si plně vzpomenout na to, proč jste sem přišli, jaký máte úkol, zkušenost, plné poslání. Přijměte sami sebe.

 

Slova lásky a vnitřního poznání

1. 12. 2016

Nejdříve musíte v sobě Boha zapomenout proto, abyste věděli, uchopili, že Bohem jste. Jste svým vnitřním i vnějším Bohem. Jste vším. Jste voda, vzduch, země a oheň. Jste celek celého celku. Mluvte sami k sobě, jelikož vy jste Bůh.

 

Vaše tělo vám ukazuje

24. 11. 2016

Nechtějte řešit problémy druhých, řešte své. Jen tak můžete pomoci druhým. Postavte se sami sobě a nahlédněte pravdě do očí.

 

Prosím vstaňte z vašich kolenou

15. 10. 2016

Jestli si mě přejete uctívat na kolenou a v prachu, věřte moji milovaní, je to vaše volba, ne ta má. Já mám přání lásky, a přeji vám pevné přijímání všech darů a přijímání tak, abyste byli zde na Zemi šťastní. Žili v lásce, hojnosti, v klidu a v míru.

 

Už je čas

15. 10. 2016

Všichni jste si rovni, i když to mnozí ještě nepřijímáte a nepřejete si přijmout. Změny již nastaly v každém z vás a nelze je zastavit. Stáváte se součástí jednoho krásného celku a začínáte se probouzet. Tolik vás milujeme a jsme vděční za každý váš ušlý krok kupředu. Již není důvod zraňovat a ubližovat, vést nesmyslné války.

 

Dovolte si změnit svůj život

14. 10. 2016

Dovolte si prosím změnit svůj život. Uvědomte si, že každý z vás je tvůrce a záleží jen na vás, na vaší volbě, jakým směrem se máte dát. Vy jste ti, kteří si mohou zvolit cestu, záměr, kudy jít.