Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství od Kryona staré

healing-rays.jpgZačátkem března 2015 jsem začala přijímat poselství od Kryona,  Začalo to velmi překvapivě a krásně, jelikož vím ,že těch kteří přijímají poselství od Kryona není mnoho.

Pro ty, kdo nevědí, kdo je Kryon , dovolte abychom představily:

Kryon – je nefyzická, jemnohmotná bytost vyšší dimenze existence z Centrálního Slunce. Jde o soubor či kolektiv vědomých energií, které tvoří tuto bytost a která je součástí dalších, vyšších vědomých energetických skupin. Jejím úkolem ve Vesmíru je tzv. magnetická služba, což znamená, že se při vzniku a utváření planet, které dle vyššího plánu mají být osídleny inteligentním životem a bytostmi, zabývá usměrňováním magnetických polí planet a vytvářením a úpravami tzv. magnetických mřížek planety. Stav magnetického pole a magnetických mřížek pak přímo, v interakci s energetickým polem kolektivního vědomí lidstva, ovlivňuje stav duchovní úrovně obyvatel planety.

Nejznámější jsou poselství Kryona, která přijímá americký channeler Lee Carroll. Jsou překládána po celém světě a u nás je přeloženo již i 5 knih, které společně s Kryonem napsali. Bližší informace i o těchto knihách  se dozvíte  na českém Kryonově webu   http://kryon.webnode.cz/


 


POSELSTVÍ

20.1.2016

Poselství Kryona

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby

Moji milovaní, vy všichni máte zde jedinečnou možnost využít úplného vyčištění vaší karmy (zatížení vašeho bytí). Již nemusíte čelit jejímu následku. Jsou zde lehké prvky, jakým způsobem můžete zrušit nejenom karmu. Dnešním dnem k vám proudí ještě intenzivnější očistné energie. Ty s velikou láskou uchopte a poproste své nejbližší za odpuštění i vy odpusťte jim a hlavně to nejdůležitější, odpusťte sami sobě. 

Prosím plně si uvědomte, že jste na tuto planetu přišli pro zkušenosti a nabýt své vědomí a zvednout své vibrace. Je velmi důležité si uvědomit, že jen váš impuls a probuzení vás žene dál a dál odpustit a znovu a znovu nahlížet do vašich niter a čelit následkům vašich inkarnací. Nikdo jiný za vás zde na Zemi nemůže udělat tento velký krok. Uchopit vlastní sílu a nahlédnout pravdě do očí! Zrcadla, která jsou neustále kolem vás. Tohle je první krok k úplnosti a touha a láska žít ve vyšších vibracích. Jen odevzdáním špatných, starých vzorců, čištěním a odevzdáním nepotřebného a uvědoměním si, že i vy jste byli součástí tohoto bytí a zkušeností vás dovede k úplnosti. 

Jste láska, jen každá jiným způsobem zanesená. To je velmi důležité uchopit a pracovat na odevzdávání a propouštění starých a zastaralých energiích. Jen tím můžete získat nové záznamy. Vaše fyzická i duchovní těla jsou zanesena starým a dávno nepotřebným. Spoustu zkušeností jste již prožili, a tudíž jsou nepotřebné a můžete je světelnou láskou odevzdat. Nikdy nezapomínejte, že jen vy jste tvůrci vašeho bytí, vědomí. Vše, co s láskou uchopíte, vám již nikdo nemůže odebrat a tím, že tvoříte v lásce a přejete si, tím tvoříte mnohem a mnohem krásnější svět kolem vás na celé planetě. 

My vše vidíme a snažíme se vám pomoci vší silou a vidíme i jakým pokrokem se činíte, ale někteří stále váhají, nevidí a tápají. Moji milovaní i tací jsou zde důležití, jelikož jednoho dne se probudí a začnou hledat a ke komu budou jako první nahlížet? K pracovníkům světla. Tak vás prosím, vy, kteří už víte, uchopte svou sílu a plně se pročistěte. Proto, abyste mohli pomoci i těm, kteří teprve budou hledat svou cestu, a věřte, bude jich spousta. Kristovo vědomí se vrátilo zpátky na Zemi a tím začne veliká vlna probuzení a bude zapotřebí každého z vás, aby otevřel oči každému, kdo o pomoc požádá. Jste tu pro sebe i pro ostatní lidské bytosti, které se s láskou probouzí a probouzet budou.

S velikou láskou váš Kryon, miluji vás.

 

 

15.1.2016

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Moji milovaní, s velikou láskou vás žádám, uchopte své síly a spojte se v jedno. Energie, která skrze vás proniká, je síla ve vás, která vás povzbudí a spojí v jednotu. Síly energie, energetických proudů, které skrze vás plně proudí, jsou důležité pro tuto planetu. Jsou vysoce silné a čistící a pronikají až do fyzických úrovní vašich kostí. Vytahují veškeré neláskyplné energie, které již nepotřebujete. Ale jak jsem již řekl, je důležité se vědomě zbavovat těchto programů a schémat, protože ony vám brání přijmout nové energie a kódy, které již čekají nad vámi, na uvolnění a přijmutí do vašeho bytí. (Tzn. vědomě vyjadřovat svůj souhlas s propuštěním a odevzdáním starých energií, programů, vzorců či schémat, zvl. v době, kdy tyto silné energie na vás působí.)

Skrze vás proudí energie a síly, které vás nasměrují na správnou cestu lidského chápání a bytí rozvíjení a otevírání bran mimo frekvence a vibrace lidského chápání. Tyto brány jsou důležité pro příchod a proud energií do vašeho bytí. Některé brány jste si sami úmyslně zavřeli. Je potřeba vzít zlatý klíč a vědomě je opět otevřít tak, aby skrze vás opět mohla proudit síla i kvalita energie, která spojí každou duši na této planetě a propojí je v jednu sílu lásky. Jen tak se šíří láska a světlo, když pronikají do vás, vámi.  A takto, skrze každého z vás, se čistí celá planeta. Je potřeba nahlédnout do svého nitra a duše a bez jakýchkoliv známek bolesti a nenávisti očistit vše, čím jste v minulosti prošli a procházíte. Nebát se nahlédnout do tohoto zrcadla pravdy a nebát se přijmout, že i vy jste byli takoví. Jen tak zvládnete plně očistit sebe a všechny kolem vás. Koukejte a nahlížejte do těchto zrcadel, jsou všude kolem vás. Někteří o nich víte, ale vědomě se bráníte přijmout tvář sebe samých. 

Moji milovaní, otevřete svá srdce a propojte své energie, které nastartují všechny kolem vás na cestu světla a lásky. Každý z vás má zde svou cestu. Koukejte kolem sebe a přijímejte světlo, které je vám dáno skrze tyto proudy lásky světla a plné očisty. Milujeme vás a jsme stále s vámi. Plně vám pomáháme na této cestě a vážíme si každého kroku, kterým jste blíž a blíž na cestě světla a lásky. Pomáhejte si milujte se.

Miluji vás, váš Kryon

 

 

12.1.2016

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Moji milovaní, přišel jsem k vám promluvit skrze svého partnera o proudu energií, které k vám v posledních dnech plně proudí. Jsou to energie hodně energeticky silné a ke každému z vás proudí stejným láskyplným proudem. Ale jednu specifikaci tyto energie mají . Tyto energie mají za úkol vám napomoci přijmout plné osvícení a plný výstup z duality a my víme, že někteří z vás tímto energetickým procesem prošli, ale vůbec netuší co se s nimi děje. Záleží na každém z vás na vaší vibraci, vědomí a jakým způsobem tyto energie uchopíte. Ke každé duši plně proudí a posunou vás mnohem a mnohem dál do vašeho nitra, jen je třeba otevřít brány svého vědomí, propojit je se svým nitrem a načerpat energie lásky, které k vám plně proudí, propojit s centrálním mozkem lidstva a centrálním mozkem vesmíru a galaxie. Ukotvit ve svém bytí a plně aktivovat v plném rozsahu.

Moji milovaní ke každému z vás proudí tyto proudy, ale nezapomínejte, záleží na vibracích a úrovních vašeho vědomí po duchovní, ale i fyzické části vašeho bytí. Je stále co zpracovávat na každém z vás i ti nejvyšší pracovníci světla mají zdokonalovat své vědomí a zvyšovat své vibrace. I nadále budou skrze vás proudit láskyplné proudy energií, každého z vás zasáhnou a posunete se vždy o krůček dál ke světlu a lásce.

Prosím, moji milovaní využijte těchto láskyplných proudů k plnému svému pročištění. Otevřete svá srdce a otevřete brány celého vašeho dění a nechte lásku proudit a ukotvit ve svém bytí. Tím pomáháte nejenom sobě, ale všem kolem vás a celé vaší planetě.

Miluji vás, váš Kryon

 

20.12.2015

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Moji milovaní, přišel jsem vám předat poselství lásky a porozumění. V těchto dobách se mnozí z vás probouzíte a ptáte se sami sebe: kdo jsem, proč tu jsem a co tu vlastně dělám? Tyto otázky jsou velice známé (smích), aspoň mě. Slýchávám je každý den a hned několikrát. Ale musím vám povědět, tyto otázky to je váš láskyplný začátek… vaší cesty, probuzení. Věřte moji milovaní, již brzy zjistíte odpovědi na tyto tři krásné otázky vašeho znovuzrození a probuzení se do víru lásky.

Měsíc prosinec je začátek a konec mnohým změnám. Někteří z vás dojdou úplnosti a velkému osvícení, ale musím podotknout, že tím nic nekončí, ba naopak. Máte zde na Zemi své poslání a také byste měli pomáhat novým duším otvírat dveře do tajemna; otvírat jim cestu lásky a směrovat správným směrem. Stále je co zdokonalovat a učit se milovat a vážit si každého kroku, který s láskou uděláte. Jste blíže k pravdě a uvědomění.

Teď vám moji drazí povím skrze svého partnera něco blíže k zimnímu slunovratu, k němuž ve vašem čase dojde 22.12.2015 v 05:48 ráno. Tento čas slunovratu je důležitý a krásný v tom, že  slunovrat otevírá v 5:15 dimenzionální dveře, brány  času a prostoru a těmito branami se rozestupuje 24 portálů světla, které zasáhnou každého z vás. Tato ohromná síla lásky a energií neprojde nepovšimnuta. Portály zůstanou otevřené do 31.12.2015 do 24 hod. Portály budou hlídat andělé strážci, kteří jsou k tomuto procesu již dávno a dávno předurčeni.

Energie, které budou tyto portály vyzařovat prolnou a propojí každičké území na vaší planetě a zahalí vás do nádherné láskyplné energie ve tvaru bílo-růžového závoje. Vy i vaše planeta budete procházet úplnou očistou lásky. Ale musím vás s velikou úctou k vám upozornit, že budete procházet fází očisty duchovních i fyzických těl (úrovní). Mnohým z vás budou opět vyplouvat neláskyplné energie ve tvaru různých forem jako například agrese, zloby, krutosti a jiné. Prosím nezavírejte před nimi oči a vezměte je plně na vědomí. Očistěte plně svojí duši a tělo od všech usazenin, které již nejsou pro vaše nejvyšší dobro.  Již dlouho víme, že touto fází očisty budete procházet a věřte, že bude procházet každý z vás bez výjimky. Víme, že někteří z vás  tuto očistu nezvládnou, proto ti andělé strážci, ale nemějte strach i tyto duše o tomto očistném procesu vědí a jsou připraveni s láskou opustit naší planetu. Oni vědí, že je to vlastně nový začátek života na planetě. 

Proces působení této  energie, která již brzy nastane a bude procházet každičkým z vás neskončí 31.12.2015, ale naopak je to, jak jsem již právě řekl, pro vás nový začátek a je na vás jak se k této situaci, fázi probuzení a očisty postavíte. Tyto energie ve vás budou proudit i nadále a budou vám pomáhat zbavovat se starých programů, schémat, záznamů a jiných složek, které vám brání jakýmkoliv způsobem vstoupit do vyšších vibrací, což je účelem těchto energií, které budou procházet těmi 24 portály.

Veškeré usazeniny neláskyplných energií a záznamů vyplují na váš povrch a je vám s velikou láskou umožněno je odevzdat. Jste silní a tato síla lásky posouvá uvědomění každého z vás a tím pomáháte druhým. Vaše světlo je všechno, vaše světlo prosvětluje nejenom lidské bytosti, ale celou vaší planetu a věřte i ta je vám všem vděčná.

Prosím, moji milovaní otevřete svá srdce a brány vašeho vědomí a vpusťte a načerpávejte tyto nádherné energie lásky. Měli byste tyto brány svého vědomí otevřít vědomě svou svobodnou vůlí a tím energie bude moci procházet plněji, než když tak neučiníte.  Byť i tak vás naplní až po okraj vašeho celičkého bytí.

 Energie v těchto portálech přináší mnoho nových vzorců, programů, které vytlačují na povrch ty staré. Vy všichni převezmete nové, které vám pomůžou s vašim posláním, uchopením a otevřením vašeho pevného vědomí. Jen prosím mějte na mysli, že některé údaje je důležité a lepší přijmout vědomě a svou svobodnou vůlí vpustit plnému přijímání vašim bytím.

Je to jednoduché, jen si uvědomte, kdo jste, že jste světlo a čistá láska. Otevřete svá srdce a vědomě otevřete bránu vašeho plného vědomí a řekněte:  

„Ze své svobodné vůle přijímám a načerpávám lásku a čistotu těchto proudů energií, které ke mně v tuto chvíli přichází. Nechávám je plně proudit celým svým bytím a plně ukotvuji v celistvém svém bytostním já.“

Prosím nezapomínejte proč tu jste, kdo jste a hlavně kým chcete být. Je to jen a jen vaše rozhodnutí, jakým směrem se vydáte a kým chcete být.

Miluji vás, váš Kryon

 

3.12.2015

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Moji milovaní, rád bych vám předal skrze tato slova plná lásky poselství k energiím, které k vám stále proudí se silnější intenzitou. 

Tato energie je pro vás všechny přítomná a důležitá k uvědomění a velkému duchovnímu posunu. Spousta z vás již zaznamenala pocity beznaděje i myšlenky zůstat stát, ale není tomu tak. Stále jdete kupředu a načerpáváte tyto láskyplné energie s větší silou a na tyto energie (proudy bezpodmínečné lásky) reagujete každý z vás jiným způsobem i podle síly, čistoty a uvědomění každého z vás. Proto se prosím moji milovaní přestaňte schovávat, před svými neláskyplnými energiemi, které díky této lásce vyplouvají na váš povrch. Jsou každým dnem silnější a budou stále zesilovat a já vám řeknu proč. Dne 16.7.2016 se díky vám všem zvedne planeta do šesté dimenze a vás všech je potřeba. 

Je třeba, abyste uchopili svojí vnitřní sílu. Jen s láskou tuto vaší planetu zvednete do vyššího vědomí. Každý z vás je zde důležitý. Jen čistá láska zvedne plné vědomí celého lidstva a ten den už začal. Více a více lidských bytostí se začíná probouzet a zjišťovat proč tu vlastně jsou. I těchto lidí je potřeba k uvědomění a síly planety. Ukazujte jim správný směr, co je to bezpodmínečná láska i láska k sobě samému. Pro tuto úplnost a zvednutí Země a vědění lidstva, otevření se sobě samému, do svého nitra a k načerpání informací sem plně proudí tyto láskyplné silné energie. Uvědomte si je, prosím, a pomáhejte druhým otevírat nitra jejich bytí, ať i oni mohou načerpávat v lásce. Některým z vás se objeví znovu bolesti, krutosti i křivdy, které jste spáchali vy nebo jiní na vás. Prosím vás, s láskou si všímejte všech energií, které kolem vás i skrze vás proudí. Aby mohla vstoupit láska do vašich těl fyzických i duchovních, musí veškerá neláska ven a vím, že i tato neláska někdy bolí. S láskou vše odevzdejte a přijměte do svých bytí energie lásky, které skrze vás projdou a vyplují pak na povrch i poslední tajemství, která jsou ukryta i před vámi samýma. 

Prosím, přijímejte v lásce a otevřete plně svá srdce, své nitro a povolte vstup těmto láskyplným energiím, které skrze vás láskyplně proudí a rozestupují se po všech místech nelásky a vytlačují je na povrch k plnému pročištění a odevzdání. Měsíc prosinec 2015 je důležitou součástí lidského posunu, proto ta síla. Mnozí z vás dojdou k plnému osvícení, ale i naopak. Tímto časem zde na vaší planetě končí spousta pracovníků světla, tedy takzvaných pracovníků světla. Dobře víme, že je jich zde u vás spousta. Vaše planeta se pomalu zvedá a už zde pro ně není místo. Budou dále pomalu ustupovat a končit. Již se jim nebude dařit. Pocítí svůj ústup sami na sobě. Tolik čisté lásky jim nebude dělat dobře na jejich bytí. Někteří si vše uvědomí a dají se správným směrem a ti kteří ne… tak pro ně je připravena jiná planeta ( duplikát té vaší). O této planetě jsem vám už povídal, tak více jindy. Láska a uvědomění sílí. Vás všechny zde potřebujeme, jste kousek boha a tou láskou se spojíte a zvednete celou planetu do vyšší dimenze a s láskou ukotvíte. Tak prosím nezavírejte oči a přijímejte lásku a pročišťujte s láskou.

Milujeme vás, váš Kryon

 

14.11.2015

Poselství stažené před naším seminářem  čištění DNA ( Povídání s Anděly)

 

Vesmírnou součástí tvého těla je tvá DNA. Jsou v ní veškeré záznamy tvého těla fyzického i duchovního. Tvá DNA je mozek a centrum tvého dění, ale ty jsi tvůrce a myslitel, který může řídit své tělo. Je ti s velikou láskou umožněno změnit tyto záznamy a s láskou je přenastavit.

Jsou tam uloženy všechny tvé láskyplné zkušenosti, ale zároveň i ty neláskyplné záznamy o krutostech, které jste si kdy prožili a stále prožíváte. Jsou to záznamy vaší bytostné existence, kým jste byli a budete. Tyto záznamy jdou s láskou přeprogramovat, ale musím připomenout, že jdou a půjdou vymazat pouze ty záznamy, které nejsou k vašemu nejvyššímu dobru. Jestli byste chtěli přeprogramovat záznamy, které vám mají ještě něco říci a zároveň si více věcí uvědomit, ty vymazat nepůjdou. Jsou to záznamy, které vám mají ještě sloužit a uvědomit si, kým a čím a jakou cestou se dát.

Máte ve vaší DNA uložené kosmické životy včetně vaší karmy, která vám slouží, nebo sloužila k vašemu uvědomění a vašemu posunu. Ať jdete jakýmkoliv způsobem cesty, každý z vás tady máte svůj důležitý úkol, svou úlohu a žádná z nich není méněcenná. Všichni jste stejně důležití, na to nikdy nezapomínejte. Každá cesta vašeho života je důležitá a je důkladně a pečlivě zaznamenána ve vaší DNA, ale jen vyspělým duším..pracovníkům světla, jak si říkáte, je dovoleno přeprogramovat důležité složky ve vaší DNA. Každému z vás bude odejmuta individuálně jiná složka, jiný záznam. Někomu bude vše spuštěno, ale plně se aktivuje, až bude ten pravý čas a ten soubor se změní a plně vymaže.

Váš úmysl čistit DNA je suprový. Jen si dávejte pozor a vymazávejte jen s láskou a vždy formulujte přesně. Vytvořte si silnou ochranu, a pracujte krok po kroku. Vaše DNA si bude sama regulovat u každého z vás co je a není dobré programování. V DNA jsou záznamy, které již neslouží k vašemu nejvyššímu dobru, ale nikdo z vás ještě nepřišel na to, aby je začal odstraňovat a zahájil jejich programování.

Začněte čistit od hlavního vlákna, které propojuje ostatní vlákna. V tomto hlavním vláknu jsou všechny strachy na mentální i fyzické úrovni. Krutosti, bolesti, implantáty, bloky, zamezovače, pojistky, které brání jakémukoliv pročištění jakémukoliv stupni DNA a všech vlásečnic. Až pročistíte toto hlavní vlákno, začněte prvním vláknem a propojte všech devět vlásečnic. V těchto podvláknech jsou záznamy, které je umožněno pročistit a otevřít brány k přijímání světla a lásky. Vše si bude bytost DNA regulovat sama. Jakým způsobem a zkušenostmi se naplní. Lidé na vyšších stupních a plně osvícení již nepotřebují záznamy, které byly uloženy před tisíci lety. Máte tam programy, které lze plně zrušit, jelikož jste došli k určitému stupni probuzení a to programy i z dob, kdy měla civilizace zaniknout a zůstat jen určité druhy. Záznamy lze v plném rozsahu očistit, protože vám brání k přijímání dalších informací.

Ve svých tělech máte záznamy o nemocích, infekcích. Opakuji, některé záznamy lze do určitého stádia vyčistit, ale jestli vám mají předat ještě nějakou informaci, tak vám zůstávají. Je to zkušenost, která vás posune dál. Je to v uvědomění každého jednotlivce. DNA je plně propojena s duší a vědomím každého z vás a duše si také reguluje do určitých stupňů co lze zrušit a co nahradit, nebo přeprogramovat.

Mnozí z vás jste si čistili karmu, ale pokud není zrušena a vymazána v záznamech DNA, zůstává. I v těchto vláknech jí lze plně očistit a odstranit. To samé je potřeba udělat i v akašických záznamech a to zcela záměrně samočištěním za pomoci vás dvou. Můžete vymazat záznamy, které nejsou v plném souladu s vaší duší, pro vaše nejvyšší bytostné já.

S láskou Kryon

 

Po celou dobu čištění DNA s námi Kryon byl jak slíbil a vedl nás spolu s ostatními  bytostmi, kterých bylo opravdu“ POŽEHNANĚ“. Byl to úžasný zážitek a my vděčně a pokorně DĚKUJEME.smiley

 

27.10.2015

Zdravím Vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Moji milovaní jsem moc rád, že mohu skrze svou partnerku promluvit a říct poselství pro vaši Zemi. Jak jste si mnozí mohli všimnout i na fyzické úrovni, přichází mnohonásobné energie, nejenom pro vás, ale i pro vaší Zem, která je pečlivě zaznamenává a vytváří stejné očistné prvky jako vy.

Ano i vaše Zem potřebuje plnou péči a očistu stejně jako vy, vaše fyzická i duchovní těla. Každý z vás si tyto energie přebíráte vlastním způsobem, tak i matička Země přebírá a nakládá s těmito energiemi tím nejlepším způsobem. Není nutné se bát, konec světa nebude (smích), jen malá očista. Proto ty bouře hurikány a vibrace sopečného pole. To všechno patří k silné očistě vaší Země. Když se nad tím zamyslíte, zjistíte krutou pravdu. Kdo, kdy z vás pomohl k plné očistě vaší milované planetě, vaší Zemi? Je tak krásná, láskyplná, poskytuje vám útočiště, domov. Teď, v tuto chvíli, se probouzí spousta a spousta z vás, moji milovaní, a vaše energie napomáhá vaší planetě se plně očistit a smýt veškeré neláskyplné energie, které vaší planetu sužují a proto je tato očista důležitá i pro Zemi.

I vy máte jedinečnou možnost plného láskyplného očištění a dočištění vašeho bytí. Někteří jedinci dosáhnou svého vrcholu a budou moci pomáhat a rozdávat láskyplné energie, rozšiřovat svá poslání a napomáhat vám, kteří o pomoc formou lásky požádáte. Jen nezapomeňte s láskou přijímat vibrace láskyplných energií. Proudí několikrát za den a tím vám mohou vyplavat různé přežilé energie k čištění. 

Vím, opakuji se, ale spousta z vás ještě nepochopila, že tyto energie, které nyní na planetu proudí, jsou pro vaše plné dočištění velice důležité. Je to pro vás všechny veliká pomoc od nás všech, tak jí prosím uchopte a vstřebejte do vašeho bytí. Nechte tyto láskyplné energie plně proudit vašim bytím a vyčkejte na reakce. Některým z vás může být i nevolno různými směry, to je pro vás známka toho, že vaše bytí není naprosto čisté a zahajte pročišťování celého vašeho bytí. 

Mnozí z vás tuto očistu láskou zvládnou sami, jiní budou potřebovat pomoc pracovníků světla. Oni o vás již vědí, i když vy sami ještě ne. Pracovníci světla, i vy tady máte velikou podporu, chopte se jí. Vaše mentální síla, vaše vibrace se zvedají a napomáháte nejen sobě, ale všem kolem vás, včetně vaší planetě. I ta vaší lásku vibrace potřebuje. Miluje vás a žije pro vás. Tím, že budete vysílat lásku a očistné láskyplné energie, tím jí velice pomůžete a věřte plně tyto energie lásky vám navrátí zpět. Čím více lásky vyprodukujete, tím mnohonásobně se vám všem vrátí a na to je důležité pamatovat.

Tato láskyplná slova jsem vám chtěl tímto poselstvím předat

Váš milující Kryon

 

24.9.2015

Naši milovaní, zítřejším dnem 25.9.2015, k vám na Zemi budou proudit hřejivé a omlazující energie, které budou přínosem pro všechny. Jsou hodně čistící a i tomu, komu čištění nejde, jak by mělo, tak zítra budou příznivé konstelace. Tyto energie pocítíte, budou vás hřát na zádech. Začnou proudit už od 9 hodin.

Otevřete svou srdeční čakru a korunní čakru a přijímejte a v plném rozsahu tyto láskyplné energie. Můžete poprosit o dočištění všech neláskyplných energií a sledujte co, a jakým způsobem se vyplaví za energie. Nezůstávejte stát a sledujte své tělo a způsob jakým se projevuje. Vše s láskou odevzdávejte a přijímejte lásku do svých srdcí. Tyto láskyplné energie slaďujte a ukotvujte ve svém těle. Stanou se součástí vašich fyzických a duchovních těl.

Milujeme vás Kryon a Galaktická rada

30.8.2015

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Moji milovaní, přicházím, abych vám předal skrze mého partnera poselství pro tento čas. Jak již víte, tento rok se odehrálo a ještě nastane spousta změn. Mnozí vnímáte tyto zásadní energie změny různě. Každý z vás si vysvětluje tyto energie podle vyspělosti duše. Staré duše přesně vědí jak se zachovat k těmto energetickým vlnám, které přicházejí stále častěji, ale s těmito vlnami jednou za čas přijde meziprostorová, časová, kapsa a v té kapse je velmi důležité doladit vše, co jste nezvládli. Moji milovaní nezapomínejte, každá úroveň vašeho čištění a odevzdání může mít několik vrstev a úrovní neláskyplných energií. Stále u vás na Zemi je mnoho zla a bolesti, avšak tyto neláskyplné energie můžete vyčistit jen a jen vy sami. Proto vyzývám staré duše, chopte se svého velkého úkolu a veďte ty, kteří potřebují pomoci správným směrem. Jen tak se dostane energie lásky mezi vás. A my vám rádi pomůžeme, musíte nás však požádat.

Další časová kapsa vznikne 14.9.2015, proto k vám již začaly proudit silnější energie na čištění z vašeho nitra. Všechny neláskyplné energie jsou připraveny vyplout na povrch každého z vás. Jen si je prosím uvědomte a s láskou propusťte z vašeho bytí. Již nejsou pro vás důležité. Všemu, co vyplouvá na povrch je potřeba věnovat pozornost. Nic není náhoda, rozhlédněte se kolem sebe a přijímejte vše v lásce a nikdy nikoho a nic neodsuzujte, vše se děje pro nejvyšší dobro, ať jen té jedné duše nebo vás všech. Jen vás prosím, přijímejte vše v lásce a nenávist a zlobu odevzdejte, není jí potřeba. Nahraďte nenávist i zlobu krásnou energií lásky a ta vám pomůže na této cestě. Otevřete svá srdce a vpusťte energie lásky do svého bytí, jsou důležité pro tuto vaši dobu očisty a až vaše očista skončí, bude ve vašem bytí proudit láska a podle toho se budete koukat, nahlížet na váš svět. Tohoto stavu osvícení dosáhne jen malá část vyspělých duší. Tyto osvícené duše budou vaši učitelé, kteří vám pomohou na cestě lásky. Jejich energie budete pociťovat po celém světě. Tak silná bude jejich láska k vám.

 Dnem 30.8.2015 k vám začala proudit silná vlna vysoce čistících energií. Uchopte tyto energie, které k vám, moji milovaní, budou proudit do 14.9.2015, do půlnoci. Tyto energie jsou důležité pro každého z vás jiným způsobem. Uchopte je a nechte je vnést do svých srdcí a ucítíte příval láskyplných energií. Jsou to energie v barvách duhy (duhové energie). Vplouvají přesně tam, kde jich je nejvíc potřeba a nebudeme si nic namlouvat, v každém z vás jsou stále malé a skryté energie, které je potřeba řešit. Některé energie nenávisti a zloby, strachu či jiných  neláskyplných energií se skrývají i hluboko, hluboko uvnitř vašeho fyzického těla. Moji milovaní, vždy, když pocítíte proud, vlnu energie, kterou máte vyčistit, zaměřte se na ni, propusťte jí. Až tyto způsoby čištění provedete, slaďte se a sjednoťte vaši duchovní a fyzickou část vašeho bytí v jedno.

Nezapomínejte sjednocovat láskyplné energie s vaší myslí, srdcem a celým vaším bytím. Tento proces slučování je pro vás důležitý a hned vysvětlím proč! Vaše duchovní část zvládá naprosto úžasně přechod a proud energií, které k vám proudí od bytostí světla. Duchovní část je stavěna a připravena na tolik lásky (tolik vln a čistících energií), ale vaše fyzická část těla ne! Proto si mnozí z vás řeknou, jak může být tato vlna lásky láska, když mě bolí hlava, takovým způsobem, že to nedokážu unést, nebo mě začala bolest v zádech a nemůžu se ani hnout. A to je přesně to, co vám chci vysvětlit. Vaše fyzická část těla nedokáže pojmout takový náraz láskyplných vln, které k vám proudí. Proto je důležité se s těmito energiemi ztotožnit, sladit a tím se posunete dál a dál. Těmito vlnami (proudy lásky) se uvolňují energie, které je důležité řešit, a tím se posunujete dál. Místo nenávisti vpluje láska a hned se na svět a své okolí díváte jiným úhlem pohledu. Vše zlé je k něčemu dobré. Na to nezapomínejte moji milovaní. 

Miluji vás Kryon