Jdi na obsah Jdi na menu
 


Alergie

30. 5. 2017

Moji milovaní,

všechny čtyři živly vás, teď a tady, volám.

Bytost ohně, vzduchu, Země a vody. Bytosti minerální, živočišné, rostlinné i vodní říše.

Volám i vás, bytosti světelné, prosím, přijďte mezi nás tak, abychom mohli s tou největší láskou plně očistit celé bytostné já mého těla a propustit vše neláskyplné, které vzniklo v minulých životech a prolínajících se, teď a tady, do přítomného okamžiku a do budoucnosti a způsobilo mou alergii.

Teď a tady otevíráme životní cestu a propouštíme vše nepotřebné. A s tou největší láskou, milované bytosti i duše, vy všichni, kteří úzce souvisíte s touto prvotní příčinou vzniku mé alergie nelásky a nesvobody, přijďte prosím ke mně. Já vás v tuto chvíli prosím a žádám milované bytosti o odpuštění. Vy milované bytosti světelné, milované dušičky, kterým jsem ublížil v těchto inkarnacích, prolínající se do přítomnosti a budoucnosti, prosím odpusťte mi.

Já odpouštím vám vaši nelásku, kterou vy jste projevili vůči mně v myšlenkách, činech i ve slovech a odpouštím sám sobě veškerou nelásku a nevíru sama v sebe, že ve vzteku jsem použil nelásku vůči sobě i vůči druhým, vůči přírodě, zvířatům i živlům. Odpouštím sám sobě své nevědomí, nelásku a zatracení. Milované bytosti, děti stromů a květin, odpusťte mi, že jsem vám ublížil, že jsem vás zneužil a v nelásce ve vás bolest probudil.

Teď a tady odstraňuji všechny tyto záznamy o nemoci ze své DNA, z biologie a buněčné struktury. Všechny tyto technologie, tyto programy, vzorce a propojení s touto nemocí a prvotní příčinou, teď a tady, rozpouštím ve všech úrovních a vrstvách. V aurickém poli i v rovinách, ve svém těle i ve svých tekutinách. Já rozpouštím tyto záznamy a sám sobě odpouštím. Rozpouštím veškeré smlouvy mezi dušemi a mnou. Mezi bytostmi a mnou. Mezi strachem a mnou. Ruším všechny tyto smlouvy, pečetě a jistiny k této nemoci. A s tou největší láskou, teď a tady, vám přes krásný zlatý závoj navracím veškeré vaše energie, které vy máte u mě tak, aby k vám přišly prosvětlené světlem a láskou, a nazpět si beru veškeré energie, které já mám u vás, skrze tento závoj božího světla. Můj milovaný Michaeli, prosím pozvedni svůj meč a přetni tyto vazby jednou provždy, teď a tady, v okamžiku přítomnosti teď. Veškeré vibrace a frekvence této nemoci se teď a tady rozpouští a propouští, a já přijímám lásku svou, vzorce propojení a víru mou. Tak jest, tak děkuji.