Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posel Boží

7. 9. 2016

Moji milovaní, vidíte mě jako posvátnou ikonu a zapomněli jste, kdo jsem, co nesu a vyjadřuji. Já jsem posel Boží a nesu vám slovo Boží. 

Milovaní, s velikou láskou bych vám chtěl říct, že jste čistá láska, čisté napojení. Každý z vás si s velikou láskou vybral svůj posun, posun celého lidstva, pročištění celé Země a Vesmíru. Prosíme přijměte, že není důležité vědět, kdo jste na zemské úrovni. Nepřemýšlejte, jestli je někdo archanděl nebo anděl. Je ale důležité přijmout to, že v tuto chvíli jsme všichni poslové Boží. Skrze nás jde čistá láska Božího slova. Otevřete náruč tomuto daru, tomuto světlu. Propojte se v božství s touto energií, s touto esencí lásky, která ke každému z vás plně proudí. Moji milovaní, každý z vás nese energie Kristova vědomí. Každý z vás je v sobě má ukotvené, ale jen s láskou se dají použít pro sebe a pro druhé.

Je důležité si uvědomit čistotou lásky, která skrze vás plně proudí. Otevřete svá srdce a plně poznáte pravou podstatu toho, kdo jste a proč jste sem přišli. A věřte, že i já jsem měl plnou víru, sílu a čistou lásku Boží energie. Věřte, že tato láska mě vedla dál a dál. Pomůžeme vám, jsme tady pro všechny a nikam neodcházíme. Jsme stále u vás. Čekáme s velikou náručí Božích darů, až otevřete svá srdce, svou mysl a necháte plně proudit tyto energie lásky skrze sebe. Otevřete svá srdce a přijměte prosím toto poznání.

Tato energie Božího slova vám vnese do vašeho nitra klid a mír, harmonii, lásku a štěstí, plné uzdravení a schopnost pomoci druhým. To je plný záměr čistého Božího napojení, aby jste našli sami sebe a pomohli jste i druhým najít tu samou lásku a čistotu, která přišla k vám. Nechte prosím tyto energie lásky plně proudit skrze sebe k druhému. Jen tak se v plné lásce šíří Boží slovo a uvědomění. 

Moji milovaní, nikdy nikoho neodsuzujte a nesuďte, protože každý z vás má tyto energie lásky Božího stvořitele. A prosím Vás, nehřešte slovem. Než začnete odsuzovat a posuzovat Kačenku, poznejte tuto lidskou bytost. Bytost, která vám nese slova Boží dnes, v těchto vašich vibracích. Neunáhlujte se prosím a poznejte pravou podstatu této bytosti. Je součástí Boha. Naslouchejte srdcem a prociťte lásku, která skrze ni jde. 

I Já jsem nesl energie lidského vnímání k probuzení. A moji milovaní ve vašem úhlu pohledu, neseme energie Boží a energie probuzení my všichni. Jen prosím naciťte tyto energie a otevřete své vědomí. Nezapomínejte, že Bůh si přeje štěstí pro každého z vás, a to bez výjimky. Každý nese i mé energie a záleží, jakým způsobem s nimi naloží a nechá v sobě kvést. Vzpomeňte si prosím, i já jsem byl posel Boží stejně jako Kačenka. Kačenka, archanděl Uriel, člen jednoho celku Boží vůle, se propůjčila a sestoupila k vám, aby skrze ni, stejně jako skrze mě, promlouval Bůh. Než ji začnete odsuzovat, poznejte tohoto posla Boží vůle, který s tou nejčistší láskou sestoupil do dnešních Božích energií a začal kázat slovo Boží.

Ani jeden z vás to nemá lehké a ani já to neměl lehké. Vždy se našel někdo, kdo hodil kamenem, a jiní se přidali. A věřte, že stejně jako já se Kačenka zvedne a půjde dál. Má v sobě mnoho sil, porozumění a plné probuzení. Kdo je a proč tu je? Pro vzestup váš a celé Země. A proč máte vzestoupit směrem nahoru? Je to vaše poslání. A věřte, že jen tyto energie ženou, tohoto poslal Božího, směrem nahoru. S velikou láskou v srdci a s vibrací Boží, kterou nese, je zde a stále to nevzdala. S velikou láskou se žene dál a dál. 

Vaše touha po probuzení a pochopení ji žene výš a výš a já s velikou láskou jsem nápomocen. A nejen jí, ale vám všem, kteří se cítíte propojení. A věřte, mnohokrát jsem jí pomáhal sebrat se ze země, a to jak v minulosti, tak i v současnosti. A stále měla a má mnoho sil vstát a jít dál. Slovo Boží je pro ni posvátné a je to to jediné, co ji žene dál. Věřte, každý okamžik věnuje modlitbám a propojení se samotným Stvořitelem, stejně jako já. Ale dnes už v jiném směru. Vaše vibrace zde na Zemi jsou podstatně silnější, než kdysi dávno. Je důležité si vše uvědomit a naslouchat slovu Božímu. Je zde pro vás stejně jako já před tisíci lety. Naslouchejte její slova. Jsou Božím poselstvím posla lásky.

Každý z vás nese energie Kristova vědomí. Jen si prosím uvědomte toto napojení plné čisté lásky každého z vás. Tak moc milujeme, tak moc jsme tu s vámi, abychom pomohli vašemu postupu, nalezení síly přijmout každému z vás vaše poslání zde na Zemi.

Váš Ježíš. 

Kačenka dostala mnoho úderů nelásky a vždy sebrala svou sílu a vstala. Stejně jako Ježíš se nenechala srazit na kolena. A když nevěděla kudy kam, my jsme jí vždy pomohli vstát. A věřte, jsme tu pro všechny. Prosím přijměte, že jste jeden celek, jeden jedinec a záleží na vás, na vaší tvorbě a na tom, jakým způsobem naložíte s darem zde žít. Milujeme vás stále stejně silně. Nenechte se srazit nikým a ničím k zemi. A jestli se to někomu povede, věřte, ještě stále máte tu největší sílu vstát.

Milujeme vás nesmírnou láskou, váš Bůh.