Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouvy s temnem

9. 4. 2017

S tou největší láskou rozpouštím společně s Kristovo vědomím, s Ježíšem a s bytostmi světla a lásky veškeré staré a cizí programy, smlouvy, jistiny, vzorce, implantáty i pečetě, čipy i paměťové karty mezi světlem a temnotou. Rozpouštím vše tady a teď, milovaná dušičko, a s velikou láskou zvedám veškeré kotvy v této linii času a prostoru, která je mezi mou minulosti a budoucnosti.

Teď a tady já se svou svobodnou vůli rozpouštím a odevzdávám společně s Kristovo vědomím, s Ježíšem a s bytostmi světla a lásky veškeré cizí energie, veškeré cizí entity v mých čakrách zemských, tělních i vesmírných, které mi brání v plném napojení na mé tělo.

Teď a tady rozpouštím a odevzdávám veškeré smlouvy, které jsme sepsali spolu s bytostmi temna, a smlouvy, které jsem sepsal/-a já sám/sama se sebou, včetně všech stínů a otisků, prachu a popele ze své celistvosti, ze svých buněk, z biologie, ze svých srdcí, z těla, mysli a z duše. Tady a teď odstraňuji i veškerá zaháčkování, která se prolínala z minulých životů do současného i do budoucího. Deaktivuji a odstraňuji veškeré smlouvy s černými mágy, s mimozemskými entitami a s temnem. Já tady a teď toto vše rozpouštím v plném rozsahu, teď!

Rozpouštím veškeré staré a cizí programy, smlouvy, jistiny, vzorce, implantáty i pečetě, čipy i paměťové karty mezi světlem a temnotou rozpouštím tady a teď!

 Veškerý hlavní zdroj strachu, který byl uzavřen přede mnou, jakožto před světelnou bytosti, já otevírám a rozpouštím světlem svého srdce a za pomoci Ježíše a bytosti světla a lásky teď.

Tyto strachy, programy a vzorce nelásky, které jsou nabaleny na smlouvy s temnem a s neláskyplnými mimozemskými entitami odevzdávám v plném rozsahu, teď!

Tady a teď ruším veškeré smlouvy, které jsme si spolu sepsali, které jsem pochopil/-a a s uvědoměním přijal/-a. Už není důvod tyto smlouvy nadále dodržovat, jelikož Já a vy víte, že se mohou Teď a tady prosvětlit. Já vám mohu dát svobodu a mohu dát svobodu i sobě, duši a všem na celé planetě vesmíru i Zemi!

A já teď a tady se svým srdcem plným lásky a světla rozpouštím tyto smlouvy a odevzdávám je s tou největší láskou tobě Bože. Teď a tady dávám svobodu všem duším. Dávám svobodu všem vibracím. Odpouštím Vám a dávám svobodu svému životu i vašim životům.

Odpusťte i vy mně, že jsem ve vás vytvořil/-a strach, který se ve vás ukotvil. Teď a tady vás zbavuji této tíže. Zbavuji vás tohoto břemene. Rozpouštím veškeré energie, které jsem vám poslal/-a. Veškeré strachy a bolesti. Smývám je z vašich těl, mysli a z duše a žádám o odpuštění, jelikož teď vím, že jsme světlo a láska. Žádám o odpuštění i sama sebe, že jsem se bál/-a vystoupit z tohoto kola a osvobodit sám/sama sebe. Smývám i veškerá břemena sám/sama ze sebe. Smývám veškerá má břemena i cizí břemena a veškeré cizí energie a cizí entity.

I vám všem, milované temné bytosti, děkuji, že jste se staly součástí mě, že jste mi ukázaly, že vždy dokážu vstát ze země, že vždy dokážu uchopit svoji víru a sílu a jít dál. Dnes už vím, že ani vy nejste temnota. Vy jste světlo, světla, a záleží jen, jakým úhlem pohledu je na věc nahlíženo. A já na vás pohlížím s láskou a se světlem. Jelikož jste mě naučily jste mě vstát z kolenou, naučily jste mne, jak jít dál, jak uchopit víru v sebe sama a v sílu svou. Děkuji vám z celého srdce.

Synchronizuji a rezonují bezpodmínečnou láskou a dávám do rovnováhy temno a světlo, jako dvě strany jedné mince. Teď a tady dávám svobodu všem duším, všem temným duším, které jsem z nenávisti v sobě držel/.a. Teď a tady tyto cesty prosvětluji, prosvěcuji v jednu úroveň, v jedno světlo, jedno slunce, v jeden zdroj bezpodmínečné lásky, mateřského centra Země, těla i vesmíru.

Dávám vám svobodu a veškeré smlouvy a pouta, omezení a hranice, které mi brání, které vám brání odejít z mého těla, duše a mysli, přesekávám mečem archanděla Michaela jednou provždy, tady a teď, teď!