Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žlutý úplněk

20. 5. 2016

Naši milovaní, s velikou láskou bychom vám chtěli sdělit, že dne 21. 5. 2016 vašeho lineárního času ve 23.15 hod nastane úplněk. Je to žlutý úplněk. Jasný obraz dobra a světla, plného porozumění a jasu. Toto světlo, tento úplněk ponese sem na Zem ty nejsilnější energie prozření lásky ke každému z vás. Je důležité, abyste porozuměli těmto energiím, abyste otevřeli brány svého vědomí a podvědomí a načerpávali tyto energie do svého nitra. Vaše nitro se otevře a s láskou tyto energie přijme a ukotví přesně tam, kde mají být, a začnou odčerpávat vše nepotřebné a neláskyplné z celého vašeho bytostního já.

Je důležité, abyste s láskou tyto energie přijali, ukotvili a aktivovali v plném rozsahu do celého vašeho bytostního já, a otevřeli svá srdce na přijímání těmto energiím. Tyto energie jsou vysoce očistné a průlomové pro vaše negativní energie, které začnou a začali vyplouvat každičkým propojením s těmito energiemi, které k vám plně proudí. Nezapomínejte, že jste přijímač a můžete veškeré energie, které k vám proudí přijmout a použít k plné očistě vašich těl. Jen načerpávejte a vstřebávejte a s láskou odevzdejte vše, co vám v nelásce vypluje na povrch. Je důležité, abyste nezavírali oči před těmito vyplouvajícími energiemi, které vycházejí z vašeho nitra, z vašeho bytí, z vašich krystalů lásky a naděje, která je propojená s celou Zemí, s celou galaxií, s celým vesmírem.

Tyto energie nelásky, které vyplouvají, je důležité uchopit a plně očistit. Tím pomáháte nejenom sobě, ale všem kolem vás, včetně celé planety. Je důležité si vzpomenout, že jste láska, čistá světelná bytost, která ve vás září a je tady proto, aby plně očistila svá těla a propojila je v jedno. Tyto energie, které začnou proudit a stále budou proudit, a budou ukotvené ve vašich tělech, jsou na příjmu a připravené k plné očistě a zejména vašich těl na fyzické úrovni. Vaše těla jsou zanesená po staletí všemi zkušenostmi výzvami, karmou, neláskou, historii, součastným životem i budoucím. Tato těla jsou zanesená neláskou a je třeba, abyste načerpávali a vnímali svá těla, a poslouchali, co vám povídá. S láskou se propojili se svým bytím a načerpávali tyto informace v plném rozsahu. Je to vaše cesta plného očištění, cesta domů.

Stejně jako vaše těla je zanesená i vaše planeta. Má svojí historii, stejně jako vy. Je důležité, abychom se propojili a spojili v jedno, a to jsme. Jsme jeden celek, který zde plně proudí, a prosvětlí celou vaší planetu, na to jste zapomněli. Zapomněli jste, kdo jste a proč jste přišli. Každý z vás má zde zkušenost a výzvu, se kterou sem na tuto Zem přišel, ale mnozí zavírají oči a jdou slepě dál. Ale i ti, kteří nepřijímají toto světlo, jsou láska a je důležité, abychom je přijmuli do našeho celku. Tím, že vpustíte lásku do svých srdcí, posunete energie dál do celého jádra vaší Země, do krystalu a vaše planeta se začne plně regenerovat. Tato očista je důležitá pro váš posun pro váš vzestup do vyšších vibrací a tím, že zvednete vaše vědomí, zvedáte i vaše vibrace vaší země.

Jste sluncem na Zemi, které září a prosvětluje svojí energií každého, kdo o to požádá. Prosím přijměte svoje poslání, uchopte ho a jděte dál. Jděte dál správným směrem. Otevřete oči a ukažte svým blízkým, kdo jste a kdo jsou oni. Tím, že přijmete volbu svého srdce, své duše, svého poslání, pomáháte druhým otevřít oči. Tím že přijmete, vcházíte do pravdy, která ve vás čeká, až ji uchopíte a otevřete. Otevřete svá srdce nejenom pravdě, ale všem kolem vás. Jsme tu pro vás a čekáme, až plně přijmete do svých srdcí, do svého vědomí tuto pomoc od bytostí světla a lásky.

Jsme stále na přijmu a čekáme, až nás přijmete, a v tu chvíli vás můžeme s láskou vést a ukázat směr vaší čistoty a cesty domů. Záleží na každém z vás, jestli tuto pomoc s láskou přijmete, nebo odmítnete. Veškeré energie, které vám vyplouvají na povrch, vám pomohou očistit vaše těla a s láskou otevřít vaše oči. Vstoupíte do pravdy božího záměru, světla a lásky. Uchopte prosím toto světlo, které ve vás již čeká už od pradávna. Rozzařte toto světlo a nechte vnést lásku do svého bytí, do svých srdcí a plně očistěte vše, co vám neslouží a neprospívá. Je to základ vaší hloubkové očisty a my všichni vám pomůžeme. Jsme tu pro vás a jsme připraveni. Rozevřete náruč a přijměte boží slovo, srdce a energii, která k vám propluje, a vy s láskou jděte dál. Procítíte a otevřete svou náruč druhému na přijímání světla.

Miluji vás

Váš Bůh