Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁSADNÍ VYROVNÁNÍ DUALITY

30. 6. 2016

Naši milovaní, je plno informací, které přicházejí od Boha, od bytostí světla a které je třeba vykonat proto, aby se naše planeta zvedla do vyšších vibrací, a je součástí našeho poslání tyto úkoly splnit. Informace, kterou bychom vám dnes rády předaly, je tak zásadní, že by nebylo správné si ji nechávat pro sebe. A po poradě s bytostmi světla a s Bohem bylo dovoleno jí sdělit všem.

29. 6. 2016

Dne 29. 6. o půlnoci se stala velmi nádherná věc, o kterou bychom se rády podělily, jelikož je zásadní a úzce souvisí s posunem naší planety. Jsou to asi 3 dny, kdy jsme dostaly informaci prosvětlit a rozpustit veškeré strachy a nelásky Astrálu, na čemž jsme velmi intenzivně pracovaly, protože to bylo třeba udělat do dnešního dne. Neptáme se proč, není třeba, víme, že to je důležité a jenom čekáme s láskou na další pokyny. Včera v ranních hodinách přišlo odhalení, které nás ohromilo, i když jsme to tak nějak v nitru tušily.

Naše milovaná Kačenko, přijmi, že ve svém nitru skrýváš tajemství nesmírné hodnoty, před kterým ses uzavřela s obavy, že by bylo zneužito stranou temna a víš, že v momentě jeho odhalení se staneš terčem silných útoků temna, kteří tě budou chtít zastavit a toto tajemství získat, ale věř moje milovaná, že není ve vesmíru ani na Zemi síly, která by to dokázala. Skrýváš v hlubinách svého nitra návod jak posunout své síly, až za hranice samotného tvoření. Ty jsi Kačenko klíčem duality. Máš ve svých rukách klíč ke světlu i temnu. Ty jsi strážce rovnováhy.

Pochopte, že není nic důležitějšího, než zachování rovnováhy v tvorbě, mezi světlem a temnem, mezi dobrem i zlem - to je princip duality. Síly temna ovšem na vaší planetě tuto rovnováhu značně porušily.

Ty jsi ta, která zajišťuje rovnováhu mezi dobrem a zlem, mezi nebem a Zemí a nyní nastal čas, aby se tato síla srovnala.

Ve svém nitru máš také vzorec lásky, který ti byl vložen bytostmi světla, tobě, poslu božímu AA Urielovi, který stojíš v samém středu mezi nebem a Zemí a jsi středem lásky. Tento vzorec sjednotí lidské bytosti celého světa k čisté lásce a porozumění a je třeba, abys ho dnešní den o půlnoci aktivovala.

V momentě, kdy se Kačenka přijala, jako strážce duality, dostala návod, nebo-li jí bylo umožněno nahlédnout do svého nitra a vyjmout z hlubin toto tajemství, jak zde na Zemi síly světla a temna vyrovnat a sladit. Přesně o půlnoci 29. 6. 2016 posunula tyto hranice, zamkla brány temna a zároveň otevřela brány světla. Dnešní půlnocí bude tento proces dovršen aktivací vzorce lásky.

Dnem 16. 7. 2016 povstane na Zemi světlo a láska, otevřou se brány silného vnímání a tímto experiment duality bude pozastaven. Nastávají časy jen a jen čisté lásky, které budou nastaveny v každém z vás, ale neznamená to, že byste na sobě měli přestat pracovat. Tyto energie silné očisty, budou pronikat vašim bytím a budou vyplouvat na povrch značné neláskyplné energie, které je potřeba k čistému záměru vaší očisty. Nezapomeňte, že díky vaší očistě se spolu s vámi čistí celá Země, galaxie, vesmír nekonečna a s velkou láskou si vážíme, každičkého úkonu očisty.

Milujeme vás my všichni, Bůh a bytosti světla

Můžete pociťovat v těchto dnech návaly všech strachů, které jste si zhmotnili v inkarnacích svou myslí a které byly ukryty v Astrálu, ale budou postupně odeznívat. Je důležité, abyste se jim nepoddali a směle je odevzdávali Bohu. J

Milujeme vás Ilča a Kačka (AA Sandalfon, AA Uriel)