Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplněk Nové doby 18. 8. 2016

21. 8. 2016

Moji milovaní, s velikou láskou jsem k vám dnes přišel s velmi důležitou informací. Vězte, že tyto řádky budou putovat a má slova dojdou přesně k těm, ke kterým mají dojít. Je to sdělení pro vás všechny, jelikož se týká bezprostředně každé lidské bytosti, která obývá planetu Zemi. Je mi velikou ctí, vám prostřednictvím svého partnera tato slova sdělit. Je to informace pro každého s otevřeným srdcem a věřte, že tato slova začnou otevírat vědomí a srdce vám všem na této planetě. Mojí drazí dne 18. 8. 2016 proběhl úplněk Nové doby a začnou se odehrávat mnohé změny, které budete pociťovat vy všichni bez jakékoliv výjimky. Jen záleží na vás jakým způsobem a otevřeností uchopíte zde přítomné energie, které již nezmizí, ba naopak, budou zesilovat světelnou silou a s velikou láskou.

Moji milovaní, rád bych vám pověděl informace o tom, že tohoto dne se uzavřely brány současné očistě vás a této planety. Byly to energie, které vám umožnily dojít až sem, v tuto dobu, teď a tady, do těchto vibrací lásky, ale už jste vystoupili do vyšších vibrací, které proběhly 16. 7. 2016 a musely doběhnout až do úplného konce. Ten den nastal 18. 8. 2016. Tyto staré energie byly s velikou láskou uzavřeny, ukončeny, a nahrazeny energiemi vibrací Nové doby. S velikou Láskou bych vám rád sdělil, že je možné i tyto úkazy zahlédnout vaším lidským zrakem. Vám, kteří jste vnímavější, otevření úplnosti, bylo umožněno spatřit tanec energií společných mnoha barev a tento úkaz na nebi nebyl tomu jiný. Ve středu měsíce se zobrazila nádherná středová linie (portál), a spolu s obrovskou láskou a silou k vám začala proudit mnohem intenzivnější energie a věřte, že bude každým dnem zesilovat a bude se to týkat každého z vás.

img-20160821-wa0001.jpg

Vyfotila Kačka... je zde vidět jasně ta středová linie (portál).

Tyto energie mají zde na Zemi probudit energie lásky, které jsou uloženy ve vašem nitru. Jsou to energie nejsilnějšího daru a to je… Velmi rád vám sdělím, jaký je to dar. Je to dar nad dary. Věřím, že někteří z vás si vzpomenou a vědí, co je to za dar. Je to dar života, moji milovaní. Je to dar vašeho života. Teď bych vás moc rád poprosil, abyste se ohlédli a podívali, co jste s tímto darem dokázali.

Ano, vím, mnozí z vás řeknou: „No to jsme toho dosáhli… bolesti, války, zrady.“… Ano, moji milovaní, ale i tohle je součástí vyšších vibrací a zkušeností, které vás dovedly až do stavu současných vibrací, které jsou v čisté lásce a proudí v pochopení do vašich srdcí.

Vše, co proběhlo do této doby, bylo součástí plánu k očistě planety a ke vstupu
k dokonalosti a čistému vnímání, moji milovaní. Dne 18. 8. 2016 se uzavřela kapitola staré doby, starých vibrací. A teď je důležité přijmout a povědět druhým, proč tu vlastně jste. Je konec odsuzování, lynčování, ukřižování. Je načase se probudit společně s pracovníky světla, které jste čekali po celá staletí, aby vám mohli sdělit tato slova. Uchopte tento dar svého znovuzrození, otevřete brány ke svému vědomí a nesuďte nikoho kolem vás, ani sebe. My jsme zde pro vás a budeme vám s velikou láskou naslouchat a pomáhat.

S velikou úctou Kryon

 

Moji milovaní, dnem 18. 8. 2016 se otevřely brány nového vnímání a nových energií. Tyto energie umožňují mnohým bytostem světla a mimozemským bytostem vstoupit v plné lásce a uvědomění, až do úplnosti vašeho vědomí. Vaše energie vašich těl je připravena přijmout jinou pomoc, ne jenom tu vaší. Vaše biologie se začne čistit a odhalovat vibracím světla. Tím najdete vše, co je ve vás po staletí skryto. Bude vám odhalen zázrak života. A víte, co to je? (Úsměv.) Opět se budu opakovat. Je to láska. Láska kolem vás a převážně ve vás. Budete schopni si vzpomenout sami na sebe i na lidi kolem vás a najednou zjistíte, že jste součástí jejich a oni vaší. Budete schopni odpuštění sami sobě i druhým a budete si plně vědomi svých skutků nelásky. Ale jen nezapomeňte, že za toto byste měli děkovat, neboť vás dovedly až sem k plnému uvědomění a tato slova a činy lásky a probuzení prosím pozvedněte a probouzejte. Je to síla, která vás zavede k zázraku jménem láska.

Vím, mnozí z vás si řeknete „ tohle nemusím čistit, poslouchat“, ale věřte, že není náhoda, že tato slova čtete, posloucháte. I malé zrníčko jednoho dne začne klíčit a vy si vzpomenete na tvorbu základů ve vás. Vaše biologie, energie budou jásat společně s námi všemi. A i vám, my všichni velice rádi s velikou láskou pomůžeme. Jste láska každou buňkou… a co jich tam máte (smích).

Milujeme vás bezpodmínečně všechny stejně, moji milovaní.

Váš Kryon

 

Tyto energie vás budou omývat a ukotvovat v plném probuzení. Najednou si řeknete: „To jsem byl já, co jsem si naplánoval život, životy zde. Ano vaše probuzení vám nahrne mnoho slz do vašich očí, jelikož si vzpomenete, jak jste v nevědomosti ubližovali, jak jste odsuzovali a křivě obviňovali, že ty můžeš za všechno, co se ti v životě děje a odehrálo.“ Někdy jste i ublížili a usmrtili, ale věřte, že vše víme a odpouštíme, jelikož jste si uvědomili, že to bylo součástí vás a závoje, který vás zastíral. Opravdu věřte, že pravda někdy bolí. Pravda je probuzení a vy jste součástí tohoto silného očistného procesu. Věřte, že nejste sami. Je vás mnohem, mnohem víc. Hlavní je, že nejste na nic sami. Jsme tu s vámi a pro vás, společně s pracovníky čistého záměru, kteří jsou součástí tohoto procesu očisty a sestoupili k vám na Zem s otevřeným srdcem a plnou otevřeností a láskou, která je drží po staletí i přeze všechny útrapy na této cestě lásky. Otevřete svá srdce a dovolte nám vám pomoci. Milujeme vás bezpodmínečnou láskou. Vaše uvědomění a odpuštění, hlavně sama sobě, že jsem dopustil(a) v nevědomosti ubližovat, vás zavede na cestu plného probuzení a pomoci všem i planetě a planetám kolem vás. Je důležité si uvědomit, že jste součástí celého dění. Energie Nového věku vám umožní tento zázrak prožít a přenést do vašeho DNA a vzpomenout si v plné míře.

Víte, mojí milovaní, války, které se odehrávají, odehrávaly, skončí, ale je velmi důležité si uvědomit, že musíte vypustit staré, aby se mohlo vpustit a aktivovat nové. Není důvod žádných válek, neboť Bůh je jenom jeden a je zde pro každého. Není důvod uctívat toho či onoho, jsou zde pro vás všechny, a to stejným dílem moji milovaní.

Ježíš neuctíval žádné náboženství, byl tu zde pro všechny a stále je. Není žádný hřích přijmout kohokoliv do svého srdce. My všichni jsme tu pro vás a hlavně jsme součástí všech. To je pravda, moji milovaní. Někdo řekne „Co je psáno svatým písmem bible… a tak dále..“, ale největší pravda jste vy všichni, jeden celek a Bůh, který je součástí každého z vás. Nikdo není míň, ani víc, a ten, kdo říká, že tomu tak není, tak by měl nahlédnout do svého nitra a tu pravdu ještě hledat. Vy jste my a my jsme vy a není hřích kráčet v lásce a v probuzení společně s námi. Vaše součást lásky vás zavede k uvědomění, že není důvod válek, nenávisti a násilí.

Napojte se na energie vlastního zdroje Boha. Tím následuje proces probuzení Nové doby, která vás dostane do vaší úplnosti a k pomoci všem čistým záměrem. Podívejte se na sebe, uchopte  svou lásku a pochopíte, že veškeré zloby, ničení, násilí není zapotřebí, že zdroj čistého zdroje napomůže k očistě vašich těl, planety, k probuzení energií a ke vzestupu do vyšších vibrací.

Tato cesta čistého procesu silné energie lásky nelze zlomit. Ta tu je a plně proudí. Nastavte své srdce a zažijete ten nejsilnější okamžik plného probuzení, že i vy jste Bůh, který může tvořit kolem sebe. Otevřete se těmto energiím lásky a tvořte s láskou kolem sebe, ale i v sobě a ti, kteří by vás chtěli jakýmkoliv způsobem zastrašit, pošlete s láskou a vzpomeňte si, že i on je Bůh a jednoho dne se probudí a vyhledá třeba zrovna vaši pomoc. Prosím nikdy nesuďte, neodsuzujte. Nikdy nevíte, kdy zrovna tato lidská bytost vám může být nápomocná. Otevřete své brány a plným uvědoměním vpusťte tyto energie lásky Nové doby do svého srdce a bytí.Staňte se celistvosti celého procesu probuzení a očisty.

Tolik vás milujeme a vážím si vás

Váš Kryon