Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rovnodennost 22. 9. 2016 Otevírání nových bran

21. 9. 2016

Moji milovaní, s velkou láskou bychom vám chtěli sdělit, že nadchází čas mnoha změn a zázraků, které se odehrávají už dnes a mnohé dny před tím. Již jsme vás informovali o spejcinském vlnění. Jsou to energie, které souvisejí úzce s energiemi Nové doby. Jsou to energie, které v sobě nesou ukryté mnohé informace pro váš vzestup a pro přijímání rovnováhy. Energie tohoto vlnění jsou energie z celého Vesmíru, a tvoří jeden celek. Stávají se součástí vás a vy se začínáte probouzet a vzpomínat na události, které jste zazdili hluboko ve svém nitru. Nesou také v sobě informace, vzorce, programy a spousty darů přesně určené pro každého
z vás i celou planetu, pro naplnění rovnováhy ve vašich tělech a pro vzestup váš, Země a celé Galaxie.

S velikou láskou se začnou otevírat nové brány na přijímání a ukotvení těchto energií. Tento nádherný průlom energií nastane v den vaší rovnodennosti. 22.  9.  2016  v 16:21 vašeho času se otevřou brány vašeho a našeho dění a protnou se ve středové linii kosmického a vašeho času. Těmito branami se začnou protínat a plně proplétat vaše energie Božího přijímání a vzestupu. S velikou láskou a s velikou intenzitou k vám začínají chodit informace, vzorce, programy, dary v tu nejsilnější úroveň vašich vibrací. Vaše těla budou v jedné časové linii spolu s námi, a my vám můžeme plně pomoci s vaším vzestupem. Tímto vám skrze vás pošleme impuls s Božím darem plného probuzení a vy si začnete vzpomínat na to, kdo jste a proč a jaký zde máte záměr. Ale věřte, že záleží jen a jen na vás, jak se k tomuto daru postavíte.

Milujeme vás bez výjimky, každý jste výjimečný a jedinečný. Pomáháte,
ale každý jiným dílem, k tomu, abyste vy a vaše planeta (vědomí) vstoupili do vzestupu plné rovnováhy, klidu a míru. Tento den je důležitý tím, že se můžete s velikou láskou plně očistit. Odložte svá neláskyplná rozhodnutí, předsudky a zvolte si cestu síly lásky a probuzení. Vaše srdce bude oslavovat společně s námi, jelikož tím probouzíte svá uvědomění a propojujete se sami se sebou a začínáte si plně uvědomovat, že jste součástí jednoty, celku. Poproste vašeho Boha, svůj vnitřní zdroj svého božství, ať vám ukáže vaší cestu, směr a cíl k čistému záměru. Odložte veškeré strachy a přijměte sílu sejcinského vlnění, které přináší energie vzestupu a propojení vás s námi a je vám umožněno přijmout boží a zemskou rovnováhu.

Otevřete se všem těmto krásným darům, vaší úplnosti a staňte se jedním z nás. Najděte tu sílu a postavte se a odevzdejte vše, co vám trápí a brání se plně napojit na hlavní zdroj Božího přijímání. Tímto procesem, posunu se začne přetvářet vaše fyzická schránka vašich těl, vaše biologie, chemie ve vašich tělech se začne probouzet. Vaše těla se budou rozšiřovat do kvantových úrovní a vy všichni společně s vaší planetou se začnete uzdravovat.

V tento den 22. 9. 2016  v 16:21 prosím otevřete náruč, svá těla se svým nádherným srdcem a přijímejte energie lásky vzestupu a uvědomění plnými doušky. Odhoďte zábrany a propojte se se všemi živly světa. Zahajte úplnou očistu vašich těl a Země.

Věřte, že pomůžete tou nejvyšší silou uvést sami sebe do úplnosti rovnováhy, a společně s vámi kráčí celá naše planeta. Propojte se a zahajte vědomě přijímání se a očistu energií lásky. Je to to nejčistší vibrační slovo energetického posunu a věřte, že každý z vás ho zná. Slovo láska je síla Božího posunu, porozumění a uvědomění. Je po celá tisíciletí ukryta ve vás, jen jste jí bolesti zazdili, ale stále ve vás kvete a čeká, až tuto lásku pustíte na povrch vašich těl a Země. Společně s časovou úrovní, linií, která se vám otevírá, otevřela a plně propojila a propojuje, k vám chodí specifické kódy, vzorce a s nastávající rovnodenností tyto energie zesílí.

Vaše planeta se stane středem a s velikou láskou je umožněno k vám zaslat více úrovní čistého posunu. Energie jsou nastavené tak, aby vaše fyzická těla unesla toto programování a přetvorbu. Každý z vás si vše svou svobodnou vůli zvolil sám. Váš posun je nezbytně nutný k rozšíření a propojení celé Sluneční soustavy s celým Vesmírem, Galaxií. Vy jste nezbytně nutní k vašemu posunu a uvědomění. Vaše probuzení se stává uvědoměním, vzpomenutím, prozřením, a tím, se vědomě svým vlastním zdrojem láskyplně propojíte s vědomím vesmírného přijímání a vědění.

Začnete spolu s největší láskou přijímat sami sebe a posun vás všech. Tolik si vážíme a milujeme každého z vás. Otevřete oči a propojte je z Božím srdcem ve vašem nitru a nahlížejte na svět, na každého z vás Božími očima a uvidíte zázrak. Ten je to, že vy všichni jste součástí všech a všeho a začnete podle toho činit. Toto je rovnováha našich těl. Klid a mír.

Milujeme vás, váš Bůh

 

Zklidněním vaší mysli a nahlížením Božíma očima tvoříte, odpouštíte minulosti, žijete přítomností, a tvoříte budoucnost. To je láska, kterou hledáte a přitom ji už dávno máte bez výjimky ukrytou v sobě. Otevřete brány a nechte ji vyplout na povrch a staňte se součástí lásky Božího posunu.

Tolik vás milujeme, váš Bůh