Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osvobození a propojení víry českého národa

4. 3. 2016

V posledním týdnu měsíce února jsme s Kačenkou dostaly informaci, že máme
1.
3. 2016 jet do Prahy a navštívit chrám sv. Víta. Žádná další informace k tomu nepřišla, takže jsme koupily místenky a vydaly se na cestu, tak říkajíc „naslepo.  V Praze jsme měly schůzku s Miládkou a se Zdeňkem, kteří nás doprovodili. Jediná informace, která nám k tomuto výletu v autobuse přišla, byla, že máme osvobodit, přijmout a aktivovat naše vědomí. Dále napojit vědomí Krista, osvobodit a propojit víru českého národa s božími energiemi a se silou božího slova.
5.jpg

Když Kačenka přistoupila k žulovému Mrákotínskému monolitu (vztyčený T. G. Masarykem v roce 1928 k 10. výročí Československa), který stojí vedle chrámu
sv. Víta
, přišla hned informace, co má udělat.

Obešla tento sloup ze všech stran a na každou stranu přiložila svou ruku. V ten moment otevřela brány českého vědomí a uvědomění. Propojovala tyto čtyři brány, které směřují
do čtyř
světových stran, s energiemi božími a s celou planetou. Propojovala je v jedno se zemským jádrem, které se rozzářilo do hvězdy a vyslalo paprsky do všech světových stran, a tyto brány se otevřely.

►Dále již promlouval Kryon. (Klikněte pro přečtení.)

Vstoupily jsme do chrámu sv. Víta a procítily si nádherné energie jeho majestátnosti. Postupovaly jsme od levé strany a přistupovaly ke každé kapli.
Hned na začátku jsme osvobozovaly Kristovo vědomí v celém našem bytostním já. Osvobozovaly jsme vědomí českého národa a otvíraly brány k lidskému srdci a k propojení s boží láskou, a to pouze tak
, jak bylo povoleno.

3.jpgPřišly jsme k dřevěné plastice Ježíše na kříži, který měl stále kolem sebe okovy a obruče. V tomto kříži, v tomto vědomí lidstva byla uvězněná energie a bylo důležité pro propuštění vědomí, víry lidstva a bran, tyto okovy z tohoto utrpení Ježíše Krista sejmout. Tímto propuštěním, posílila lidská a česká bytost o energie, sílu a vědomí příchodu Kristova vědomí a propojením se s Bohem.  

Postupovaly jsme dál, až jsme došly ke kapli arcibiskupské, kde Kačenka uviděla Mojžíše v šedém hábitu, s kápí přes hlavu. V ruce držel hůl,4.jpg kterou jsme viděly vyobrazenou na zemi před touto kaplí. Mojžíš žádal, abychom stáhly sloupy světla, aby mohly odejít všechny zbytky bolesti uctívání Ježíše Krista a jeho utrpení. Aby mohly odejít veškeré duše, které padly za toto utrpení
a které církev ovlivnila. 

Mojžíš nám řekl: Toto utrpení musí již skončit jednou pro vždy a musíme oslavovat druhý příchod Ježíše Krista, přijmout lásku do svého vědomí a propojit se svým bytím. Je důležité si uvědomit, že každý z nás má sílu se zvednout ze svých kolen
a propojit se s vesmírnými energiemi láskyplných vibrací.

Dále jsme přistoupily k hrobce Jana Nepomuckého, kde bylo řečeno, že je potřeba se jí dotknout. Podlezly jsme zábrany (později nás velmi rázně místní hlídač upozornil, že tam nemáme co dělat J)
a dotkly se. Tato hrobka byla propojena silou láskyplných energií a sáhnutím na tuto hrobku jsme otevřely bránu láskyplných energií a víry mezi českým národem a slovem božím. Tato brána byla otevřena s velikou láskou za pomocí všech bytostí světla, Boha a andělů. Byla zprůchodněna jednou pro vždy a víra tímto nádherným
, láskyplným portálem začala proudit do zemského jádra a začala se rozprostírat nádhernou zlatou barvou na celou Českou republiku a do všech světových stran.

6.jpgTyto nádherné energie, vytlačily, vytlačují a stále budou vytlačovat
z lidského vědomí staré energie a vzorce. A budou přicházet zesilující energie k víře v sebe sama, v Boha a k lásce a víře svého já a k lásce
k druhému.
Tato brána s láskou propouští veškeré láskyplné energie ukotvené u matičky Země ke každému, kdo chodí a dotýká se naší Země. Tyto láskyplné střípky, jiskřičky těchto energií plně proudí do fyzických i duchovních tělíček, do celého bytostního já. Prosím otevřete brány vašeho vědomí a přijímejte tyto energie, které k vám proudí. Jsou nastaveny tak, aby fyzická schránka vašeho těla mohla pojmout přesně tolik, kolik potřebuje
a kolik může. Každičkým pročištěním vašeho bytí
se tyto energie zesilují a ukotvují. Na povrch vyplouvají energie, které již nepotřebujeme, které jsou staré
a zastaralé. Těmito novými, nádhernými energiemi se spouští každičká buňka ve vašem těle a začíná načerpávat láskyplné energie a vzorce, 

8.jpg

schémata, kódy, které jsou důležité pro přechod do šesté dimenze tak, aby vaše těla zvládla vibrace lásky a světla, které přijdou již brzo.

Vyšly jsme z chrámu a bylo řečeno, že máme přistoupit k mozaice posledního soudu. Obešly jsme tedy chrám a zastavily se pod touto mozaikou.  Zde bylo třeba otevřít brány znovuzrození Kristova vědomí a jeho druhého příchodu a kdo jiný než Kačenka toto mohl udělat, že? Otevíraly jsme brány českého národa a jejich vědomí v lidech, aby jejich buňky byly připraveny na energie a přijmutí těchto vysokých vibrací. Otevíraly jsme tyto brány u každého jedince i na Zemi, aby mohl vstřebat a přijmout energie vysokých vibrací do svého těla. Bylo to tak mohutné
a silné, že jsme se musely držet jedna druhé.
kriz.jpg

No a jako bonus nás to táhlo do baziliky. Zde jsme propouštěly vibrace Karla IV. Byly propojeny s matičkou Zemí a bylo třeba je osvobodit. Český národ tyto energie zadupal. Vyjmuly jsme je a propustily, aby se mohla dušička Karla IV. znovu inkarnovat.

U východu Kačenku upoutal dvojitý kříž. Je to symbol naší zatvrzelosti. Každé zkřížení je špatné. Je to zapečetění naší cesty. Tato zkřížení Kačenka narovnala do svislé polohy, tím propouštěla naše bolesti, abychom mohli volně dýchat. První překřížení byly bloky se Zemí
a druhé
se světlem. 

Tím naše mise skončila a společně s Miládkou a Zdendou jsme se vydali na Toulcův dvůr, abychom potvrdili rezervace našich seminářů.