Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naddimenzionální vlnění plné očisty

29. 8. 2016

Naši milovaní, s velikou láskou bych vám chtěl předat toto sdělení
o událostech, které probíhají již dnes.

 

Otevírají se lidská vědomí společně s portály vesmírného vědění.
Tyto portály se aktivují, a proběhne ohromná vlna plné očisty. S velikou láskou bychom vám chtěli sdělit, že toto vlnění se nazývá „Spejcinské“
(píšeme tak, jak to slyšíme… nikde jsme tento název nenašly, abychom ho napsaly správně). Je to energie, která otevírá brány vědomí lidstva, Země a celého vesmíru. Otevírají se naddimenzionální brány a vlnění. Toto vlnění proběhne středem Země, skrze vás, a určité brány tohoto portálu se budou otevírat po celém světě. Bude to spatřeno
i lidským zrakem lidského vnímání a budete pociťovat veliké změny svého bytí. Toto vlnění proběhne a probíhá již dnes a je součástí božího plánu.

Všichni jste středem pozornosti a jste součástí tohoto vlnění, těchto změn a proměn. Všichni budete součástí této proměny a záleží jenom na vás, jaké kroky si vyberete. Tyto energie, toto vlnění, tato středová linie, která skrze vás bude probíhat a ukotvovat se, zasáhne každou lidskou bytost a otevře vědomí a podvědomí celého lidstva. Vám všem, pracovníkům světla, kteří tyto energie máte skryté hluboko ve vás a ještě nepřišly na povrch, se otevřou a tyto vlny nádherné láskyplné energie vámi i vaší středovou linii proběhnou takovou silou, takovou láskou, že si vzpomenete, kdo jste, a proč tu jste. Věřte, že je zapotřebí všech pracovníků světla, aby sjednotili a zharmonizovali vaši Zemi. Vaše Země je součástí celého lidstva, vesmíru a planet, které zde jsou v celé galaxii.

Toto vesmírné sdělení, které skrze mého partnera plně proudí, je důležité pro vás všechny, abyste začali navnímávat energie, které skrze vás chodí. Věřte a věřte sami sobě, že tyto energie vám dopomohou sjednotit svět. Jen se otevřete a navnímávejte sami sebe a vše, co k vám chodí, co a jakým způsobem přijímáte. Řiďte se prosím svým srdcem, ne rozumem a myšlenkami nelásky. Otevřete svá srdce, otevřete svá vědomí a podvědomí a zharmonizujte rovnováhu vašich těl. Napomáhejte otevírat s láskou tyto portály Země, které skrze vás plně proudí. Začnou se aktivovat v pravou chvíli. Netlačte, jen se soustřeďte a staňte se komunikačním portálem této Země, a sjednoťte celý lid. Skrze vás půjdou energie nesmírného vědění. Tyto energie náleží celému světu. Nenechávejte si je prosím pro sebe, jste síla, jste komunikace, jste Bůh.
Vy všichni.

Vaší středovou linii proběhne toto vlnění, a nad dimenzionální rovina se začne aktivovat v plném rozsahu. Je důležité sjednotit planety tak, abyste byli schopni nevnímávat vše, co skrze tyto portály, toto vlnění přichází, a nadále bude přicházet. Jsou to energie věčné síly, sjednocení, rovnováhy vašich těl, vaší planety. Spojte se prosím i se všemi živly světa, matičkou Zemí, minerály, vodní říší. Poproste a spojte se se všemi bytostmi lásky a světla, ale nezapomeňte, že tyto brány stráží nádherné láskyplné bytosti, které s velkou láskou poproste o vstup do těchto bran a o propojení. Již čekají, až vstoupíte a načerpáte tyto energie, a tak bude skrze vás toto vědění spuštěno přes celou Zemi, vědomí a podvědomí, v lásce i ve světle pro celý lid.

Je načase, abyste se sjednotili a neskrývali, jste součástí plné očisty této Země. Probuďte se, chopte a uchopte toto vědění, tuto sílu lásky a otevřete svá srdce, svou náruč pro druhé a pro sebe. Je důležité, abyste vy byli v rovnováze v lásce ve světle. Bezpodmínečná láska spočívá v tom, že nesoudíš a neodsuzuješ. Vy všichni jsme jeden celek, jeden Bůh, a jen tak dokážete sjednotit celý svět. Vše, co se odehrává na vaší planetě Zemi, je součástí velké očisty. Nezavírejte oči, nezavírejte sami sebe. Otevřete brány tohoto vlnění, těchto portálů lásky a světla a otevřete srdce, bránu a středovou linii sami v sobě tak, aby tyto informace mohly skrze vás plně proudit. Otevřete bránu své srdeční mřížky a vpusťte do vašich těl tyto nádherné energie, které napomohou otevřít tuto Zemi, tento koloběh, tuto očistu. Ve správnou chvíli, ve správný čas proběhne tato vlna, toto spojení, toto sjednocení, a splyne s čistou láskou
a Bohem. Již v tuto chvíli se brána aktivovala.

Dne 28. 8. 2016 ve 23:23 lineární času se aktivovala první vlna spejcinského vlnění. Tato vlna je plná lásky a světla a otevřela brány multidimenzionálním energiím, které plně proudí středovou bránou zemského jádra vaší planety Země. Tato vlna je plná lásky a světla a věřte, že zasáhne každého z vás. Otevřete prosím brány svého vědomí a podvědomí, otevřete brány svého srdce, své mřížky a napojte se na energie této nádherné láskyplné brány, které skrze vás, skrze planetu plně probíhají.

Tato vlna se zvedla skrze vaše vědomí, že se vaše síla, váš posun a vaše uvědomění aktivovalo. A mohla být spuštěna první vlna prvním portálem, plnou otevřeností a proudění skrze vás a skrze Zemi. Tato vlna má za úkol otevřít brány vašeho Boha, vašeho nitra. Plně souvisí s vámi všemi a otevírají se tak možnosti nových změn. Tyto změny dovolí vám všem otevřít oči a nahlédnout na svět tak, jako čistá láska, jeden celek, rovnováha všeho. Vaše uvědomění, váš posun, vaše otevřenost, laskavost k vám všem a sami k sobě posune tuto planetu do vyšších sfér, do vyšších vibrací, frekvencí, kde se budete moci spojit s dalšími planetami a bude se moci aktivovat větší síla, větší možnosti.

img-20160829-wa0039.jpg

img-20160829-wa0027.jpg

(Vyfoceno včera před půlnocí.)

Již teď, pouhým okem lidského vědomí, můžete zahlédnout spoustu nádherných láskyplných bytostí, včetně mimozemských bytostí a korábů, které zde jsou a pomáhají zesilovat a otevírat brány magnetického pole mřížky a nastavovat tak, aby tato láska k vám mohla plně proudit. Tato láska uvolňuje energie, skrze vás plně proudí a uvolňuje brány pomoci
od bytosti světla a lásky, aby mohla skrze magnetickou mřížku proniknout shora k vám. Věřte, že tyto nádherné láskyplné portály, které již dnes proudí na tuto Zemi, vás spojují a propojují mezi námi a vámi. Jste cesta, jste energie a je zapotřebí vás všech. Nikdo není jiný. Nikdo není výjimečný. Vy všichni jste jedno. Všichni jste Bůh. Nikdo není víc, nikdo není míň. Všichni jste výjimeční jako jeden celek, který posune vaši planetu, vaše vědomí a vaším uvědoměním a vzpomenutím si, kdo jste, budou tyto energie zesilovat a budu moci skrze vás, skrze planetu proudit další a další portály plné rovnováhy a harmonie.

img-20160827-wa0028.jpg

(Vesmírný koráb bytostí Síria.)

Nehledejte lásku druhých, každý z vás ji má v sobě. Najděte klid a mír, harmonii a rovnováhu sami v sobě a věřte, že uvidíte i tento nádherný láskyplný pocit i v druhých. Když najdete toto božství sami v sobě, věřte, že vyzařujete takovou silou, že to zasáhne daleko, daleko od vás. Najděte v sobě božství, lásku a skrze vás posílejte tyto nádherné energie, toto vlnění lásky společně s námi dál. Prosím nahlížejte na svět jinýma očima, ne hněvem a strachem a bolestí.

Tímto dnem byla spuštěna silná očista a energie nelásky začínají být tímto portálem vysávány. Každý z vás v sobě tyto energie ucítí. Prosím, uvědomte si, že jste čistá láska a pomozte nám pracovat. Společně s námi otevřeme srdce Země a harmonizace bude moci probíhat. Rovnováha vašich těl, vaší Země a všechny bytosti zde na vaší Zemi budu moci přijmout lásku a světlo. Všechny bytosti lásky začnou reagovat a pomáhat a naslouchat vám a vy jim. Jsou zde pro vás. Čekají, až jim otevřete brány svého srdce a budou moci vstoupit skrze vás. Posílejte tyto vzkazy lásky druhým. Nenechávejte si prosím poselství lásky pro sebe. Otevřete svá srdce a pusťte je ven. Naslouchejte lidem, kteří
s láskou přijímají a otevírají srdce vám všem.

Milujeme vás, váš Bůh