Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co se vaří u nás v kuchyni… aneb. Práce a spolupráce s bytostmi světla

25. 9. 2016

Již delší dobu u nás v kuchyni tvoříme s bytostmi světla a spoluutváříme různé projekty, které vedou k našemu, vašemu vzestupu, očistě lidstva i míru na Zemi. Témata přicházejí s láskou s Božím slovem a jsou velmi důležitá. Sem tam jsme naznačily, sem tam i řekly, co jsme udělaly a mnohdy jste se stali všichni součástí této pomoci na našich seminářích. Tehdy s láskou přicházeli informace od Boha o tom, co je třeba udělat pro nejvyšší dobro všech a my všichni se zapojili jako jedna ohromná vlna lásky v této práci.

Dovolte, abychom vám daly z naší kuchyně ochutnat. wink

Bylo dovoleno s láskou nasměrovat ke světlu a probuzení všechny padlé anděly, ty, kteří si tuto cestu sami zvolili. Ale již je s láskou dovoleno je probudit ze spánku temnoty a navrátit je zpět mezi láskyplné bojovníky světla, kterými na počátku byli a stále jsou. A nejen to, bylo dovoleno očistit boj mezi dobrem a zlem a tím zpevnit rovnováhu mezi nebem a Zemí.

Padlí andělé, vy všichni, kteří jste byli sraženi strachem, nenávistí a bolestí až k zemi. I vy všichni andělé lásky, kteří jste se zapojili do boje mezi dobrem a zlem, prosím přijďte v tuto chvíli mezi nás.

Prosíme o tu nejsilnější podporu, o tu nejsilnější láskyplnou vibraci, kterou nám můžete dát do našich fyzických těl nás všech. Tak abychom mohli plně očistit tyto neláskyplné energie, které jsou mezi bytostmi světla a temna. Nenávist, bolest, krutost a nepřejícnosti a všechny energie, kterými oplývají temní andělé a všichni, kteří byli s nimi vůči bytostem světla.

Naši milovaní vás všechny s velikou láskou žádáme z hlouby duše a z celého srdce, upřímnou hlubokou láskou vás žádám za odpuštění.

Nyní přijímáme na zpět svojí víru a lásku i schopnosti, prozření. Přijímáme nazpět to, co jsme vyměnili za nenávist. Naši milovaní láskyplní andělé, přijímáme vás nazpět a naše vibrace se propojuje s vaší. Já jsem světlo. Já jsem láska a s velikou láskou přes krásný zlatý závoj my všichni mezi sebou zúčastněnými si navracíme veškeré energie, které patří vám. Veškeré schopnosti, kterých jsme se zřekli. Víry, moci i lásky, které jsme vyměnili za krutost, strach a bolest, nyní vyměňujeme za lásku, prozření, světlo a nástroje, které nám pomohou nést lásku a světlo v nás, ve vás. My jsme víra, my jsme láska, my jsme světlo. S velikou láskou se nyní propojujeme v jedno. V jeden nádherný láskyplný celek hlavního zdroje světla, lásky a propojení plného probuzení a přijímání tak, abychom uchopili tento zdroj v lásce a ve světlé. Plně se propojily s věčnosti světla a láskyplného probuzení. Otevíráme v sobě a ve svém nitru tyto nádherné láskyplné vibrace a vyměňujeme za veškerou bolest, nenávist a strach, který jsme vyměnili za tuto lásku a světlo a slibujeme sami sobě, že budeme činit v lásce a ve světlé, láskou a světlem. Budeme procházet, objímat a přijímat všechny a všechno jako jeden celek celého celku.

Je to znovuzrození, znovuzrození světla a Boha v nás a ve vás. Je to znovuzrození lásky, světla a plného přijímání. Čistého vzestupu, našeho Božího záměru.

S Božím záměrem světla a lásky a celého věčného Vesmíru, přijímáme tento symbol věčnosti, míru, klidu, rovnováhy, porozumění v lásce a ve světle.

 

Tento status vysíláme všem těm, kterým patří.

Dále tady a teď v přítomném čase, v lásce a ve světlé, přijímáme do svého nitra, do své nitrodimenzionální úrovně DNA i buněk tento symbol, tento status našeho vědomí lásky a světla. Milujeme vás a přijímáme to tady a teď. TEĎ !!

My všichni tuto informaci rozesíláme v našem fyzickém hmotném těle na duchovní úrovni vědomí a podvědomí v srdci, v nitru, všemi smysly. Děkujeme a Přijímáme tady a teď. TEĎ!!

My všichni společně s vámi pozvedáme meč a až tyto energie bolesti, nenávisti, strachu dojdou, prosíme o přepnutí jednou provždy a navždy v plném rozsahu tady a teď. TEĎ!!

Přijímáme lásku, hlavní zdroj našeho vědění. Přijímáme sami sebe jako andělé lásky, spásy, probuzení, porozumění a vědění. Jsme součást plného vědění mezi nebem a zemí, láskou a světlem, fyzickém i duchovním tělem, plného přijímání, vnitřního vědění. Schopnosti, které máme ve svém nitru plně uložené, nyní vyplouvají na povrch a v lásce a ve světle je propojujeme s našimi buňkami, s naším věděním i celou biologií a chemií. Přijímáme vše, co nám plně náleží a co jsme v tuto chvíli plně přijali. Toto vše aktivujeme tady a teď. TEĎ!!

S velikou láskou v tuto chvíli, tento boj mezi světlem a temnem plně vyjímáme ze všech uložišť. Ze srdce zemského jádra, akašických záznamů ve všech vrstvách a úrovních, vědomí a podvědomí, mysli, šišinky mozkové, každé buňky našich těl, vědomí a podvědomí, nitrodimenzionální úrovni DNA. Vyjímáme ze všech polí zemského úderu, věčnosti, vesmírného vědění, mimo frekvence lidského chápání, centrálního mozku lidstva, Země, vesmírného vědění, z celé Galaxie, kde toto je uloženo a všechno neláskyplné, které hnalo lidstvo do boje, vyjímáme, jako jeden celek celého celku, včetně všech otisků, stop a stínu, včetně všech zabezpečovačů a návratových pojistek. 

Plně to vyjímáme i z lidských bytostních těl žijících v současné inkarnaci. Už není proč mít tuto nenávist proti lásce a o lásku bojovat. Není důvod, jelikož v tuto chvíli plně tekutým Božím světlem vše rozpouštíme v plném rozsahu a vyjímáme s láskou v tuto chvíli jako jeden celek celého celku z vesmírného vědění, ze zemského vědění našich tělesných schránek, současné inkarnace i z minulosti v plném rozsahu tady a teď. TEĎ!!

Pozvedáme spolu se všemi naše meče a hlavní zdroj nenávisti, který žene lidstvo dál do boje i do současných inkarnací, přetínáme v plném rozsahu tady a teď. Teď!!

Láska a světlo naplňuje tyto lidské bytosti, bolest a strach vyměňuje za lásku a za světlo. Láska a světlo protéká těmito lidskými bytostmi, jejich fyzickými těly a naplňuje s láskou a světlem, hlavním zdrojem tekutého světla. Aktivujeme. TEĎ!!

Zemské pole se naplňuje světlem a láskou, nastavujeme rovnováhu mezi nebem a zemí, ve všech směrech tady a teď. TEĎ!!

Naše mysl sílí. Láska a světlo naplňuje každou buňku. Tyto informace o světle a o lásce a plném propojení s jednotou, s bytostmi světla a lásky a sami se sebou, tyto nádherné láskyplné hlavní informační buňky rozesílají do celých našich fyzických těl a to tak, aby se plně vyčistily a přijímaly jenom a jenom lásku. Děkujeme a rozesíláme tady a teď. TEĎ!!

Milujeme vás a děkujeme vám i sami sobě. Děkujeme vám za tyto zkušenosti, které jste nám dali. Děkujeme vám, všem zúčastněným tohoto boje. Děkujeme, jelikož víme, že tato zkušenost nás dovedla až sem, k plnému propojení a probuzení temných andělů. V tuto chvíli plně přijímáme a s láskou pomáháme temným andělům si plně vzpomenout na to, že i oni jsou láska, světlo, že i oni zde byli a propůjčili se těmto zkušenostem a plnému

propojení těchto vibrací k našemu posunu a vzestupu naší planety, sebe, nás, celého vesmíru. V tuto chvíli naplňujeme tekutým světlem tyto bytosti temných andělů, ať se z nich v tuto chvíli stanou láskyplní andělé světla a lásky, bojovníci světla, lásky a plného propojení sami se sebou, se svou vnitřní láskou, svým vnitřním Bohem. Proměňujeme za pomocí slova Božího, tekutého světla, lásky a světla, tady a teď. TEĎ!! 

Všechny vás s láskou objímáme.

Včerejším dnem, 22. 9. 2016 a dnešním dnem 23. 9. 2016 se nastavila rovnováha mezi nebem a Zemí, mezi temnotou a světlem, mezi láskou a nenávistí. V tuto chvíli je rovnováha na úplném bodu lásky a světla. Tak jest.