Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kryon o čištění DNA

14. 11. 2015

images--36-.jpg

Čištění DNA
Nejdříve jsme nevěděly, do čeho to vlastně jdeme. laugh
Informace o tom, že naše DNA obsahuje plno neláskyplných 
informací, přišla od Kryona .

Začaly jsme s pomocí bytostí světla prohledávat a čistit DNA 
vlákno po vláknu. Potom přišla informace, že máme čistit 
nejenom vlákna, ale že každé vlákno má ještě devět pod úrovní. 
Nacházely jsme zde záznamy o našich skutcích, nemocech, 
karmách, zkušenostech již dávno prožitých a nepotřebných. 
Tyto záznamy pokud nejsou vymazány nám plní kapacitu DNA 
a nedovolují přijímat informace a životní lekce včetně 
zkušeností, které na určitém stupni vývoje potřebujeme, 
abychom se posunuli k osvícení a plnému napojení. Cítily jsme 
ohromnou změnu, vibračně jsme poskočily nejenom o jeden 
schůdek… doslova jsme vyletěly jako raketa až k branám 
samotného osvícení.

Hned jsme si řekly, že toto je třeba udělat se všemi. Dostaly 
jsme souhlas a na našem prvním čištěním DNA se děli nádherné 
věci. Hlavního vedení se ujal Kryon a vedl nás. Přicházeli 
Plejáďané, kteří nás obdarovali nádhernou energií a čistícím 
krystalem a celou dobu přecházeli od jednomu k druhému a 
léčili, co bylo možné na místě udělat. Matička Země nás 
naplňovala krystalickou energií a dodávala životní sílu, kterou 
jsme potřebovaly jako sůl. Na jednorožci přijel král elfů 
s díkem, že tímto čištěním čistíme i rostlinou říši. Matička 
Země nám též děkovala za pročišťování Země i Neptun dorazil a 
hluboce se klaněl s díkem za moře, řeky, potůčky. Archanděl 
Michael nám dotykem svého meče daroval nejvyšší ochranu a 
bytost duhových paprsků nás naplnila svou duhovou energií. 
Dostali jsme dary i od archanděla lásky Agnuse a st. Germaina 
v podobě růžového a fialového diamantu, který jsme si přijali 
do srdeční čakry a s láskou spustili aktivaci této láskyplné 
transformační energie. No prostě nádhera. Jako na každém 
semináři i zde se střídali bytosti živlů s ohromnou pomocí 
i Merlin nám svou holí pomáhal zbavit se nánosů v nás i kolem 
nás. Čištění bylo opravdu velice silné a nakonec každý z nás 
přijal od Boha energii na míru pro každého zvlášť v podobě 
nádherné sukýnky, která klesla na každého z nás obalila a 
okamžitě zahájila léčení a čištění. heart

Čistění čaker a DNA opravdu doporučuji všem, kdo se vydal 
na tu nejvyšší metu, je to třeba.

Před seminářem jsme se napojily na Kryona a stáhly poselství, 
které si níže můžete přečíst:

Vesmírnou součástí tvého těla je tvá DNA. Jsou v ní veškeré 
záznamy tvého těla fyzického i duchovního. Tvá DNA je 
mozek a centrum tvého dění, ale ty jsi tvůrce a myslitel, 
který může řídit své tělo. Je ti s velikou láskou umožněno 
změnit tyto záznamy a s láskou je přenastavit.

Jsou tam uloženy všechny tvé láskyplné zkušenosti, ale 
zároveň i ty neláskyplné záznamy o krutostech, které jste si 
kdy prožili a stále prožíváte. Jsou to záznamy vaší bytostné 
existence, kým jste byli a budete. Tyto záznamy jdou 
s láskou přeprogramovat, ale musím připomenout, že jdou 
a půjdou vymazat pouze ty záznamy, které nejsou k vašemu 
nejvyššímu dobru. Jestli byste chtěli přeprogramovat 
záznamy, které vám mají ještě něco říci a zároveň si více 
věcí uvědomit, ty vymazat nepůjdou. Jsou to záznamy, které 
vám mají ještě sloužit a uvědomit si, kým a čím a jakou 
cestou se dát.

Máte ve vaší DNA uložené kosmické životy včetně vaší 
karmy, která vám slouží, nebo sloužila k vašemu uvědomění 
a vašemu posunu. Ať jdete jakýmkoliv způsobem cesty, 
každý z vás tady máte svůj důležitý úkol, svou úlohu 
a žádná z nich není méněcenná. Všichni jste stejně důležití, 
na to nikdy nezapomínejte. Každá cesta vašeho života je 
důležitá a je důkladně a pečlivě zaznamenána ve vaší DNA, 
ale jen vyspělým duším ... pracovníkům světla, jak si říkáte, 
je dovoleno přeprogramovat důležité složky ve vaší DNA. 

Každému z vás bude odejmuta individuálně jiná složka, jiný 
záznam. Někomu bude vše spuštěno, ale plně se aktivuje, až 
bude ten pravý čas a ten soubor se změní a plně vymaže.

Váš úmysl čistit DNA je suprový. Jen si dávejte pozor
a vymazávejte jen s láskou a vždy formulujte přesně. 
Vytvořte si silnou ochranu, a pracujte krok po kroku. Vaše 
DNA si bude sama regulovat u každého z vás co je a není 
dobré programování. V DNA jsou záznamy, které již neslouží 
k vašemu nejvyššímu dobru, ale nikdo z vás ještě nepřišel na 
to, aby je začal odstraňovat a zahájil jejich programování.

Začněte čistit od hlavního vlákna, které propojuje ostatní 
vlákna. V tomto hlavním vláknu jsou všechny strachy na 
mentální i fyzické úrovni. Krutosti, bolesti, implantáty, 
bloky, zamezovače, pojistky, které brání jakémukoliv 
pročištění jakémukoliv stupni DNA a všech vlásečnic. 

Až pročistíte toto hlavní vlákno, začněte prvním vláknem 
a propojte všech devět vlásečnic. V těchto podvláknech jsou 
záznamy, které je umožněno pročistit a otevřít brány 
k přijímání světla a lásky. Vše si bude bytost DNA regulovat 
sama. Jakým způsobem a zkušenostmi se naplní. Lidé na 
vyšších stupních a plně osvícení již nepotřebují záznamy, 
které byly uloženy před tisíci lety. Máte tam programy, 
které lze plně zrušit, jelikož jste došli k určitému stupni 
probuzení a to programy i z dob, kdy měla civilizace 
zaniknout a zůstat jen určité druhy. Záznamy lze v plném 
rozsahu očistit, protože vám brání k přijímání dalších 
informací.

Ve svých tělech máte záznamy o nemocích, infekcích. 
Opakuji, některé záznamy lze do určitého stádia vyčistit, 
ale jestli vám mají předat ještě nějakou informaci, tak vám 
zůstávají. Je to zkušenost, která vás posune dál. Je to 
v uvědomění každého jednotlivce.

DNA je plně propojena s duší a vědomím každého z vás 
a duše si také reguluje do určitých stupňů, co lze zrušit 
a co nahradit, nebo přeprogramovat.

Mnozí z vás jste si čistili karmu, ale pokud není zrušena
a vymazána v záznamech DNA, zůstává. I v těchto vláknech 
jí lze plně očistit a odstranit. To samé je potřeba udělat 
i v akašických záznamech a to zcela záměrně samočištěním 
za pomoci vás dvou. Můžete vymazat záznamy, které nejsou 
v plném souladu s vaší duší, pro vaše nejvyšší bytostné já.

S láskou Kryon


Po celou dobu čištění DNA s námi Kryon byl jak slíbil a vedl nás 
spolu s ostatními  bytostmi, kterých bylo opravdu 
“POŽEHNANĚ“. Byl to úžasný zážitek a my vděčně a pokorně.

DĚKUJEME.