Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv Kryon 2015 staré

POSELSTVÍ

3.3.2015

Zdravím tě Kačenko, jsem Kryon z magnetické mřížky. Přišel jsem ti říct, že jsi zralá přijímat moje poselství. Dnešním dnem mohu skrze tebe posílat poselství pro celý svět. Máš to nastavené. Je to již 3 inkarnace, kdy společně spolupracujeme. Dávno před tím jsme si dali slib, že skrze tebe budu promlouvat k lidstvu má poselství, která změní svět. Tvé poslání je navždy a je zavazující. Je to proto, že jsi čistá bez zkreslených informací.To co vidíš jsi ty a ta duha je poselství, co k tobě proudí ode mě. Začínáme nejprve kratšími větami, aby ses procvičila.

Tyto energie co sem proudí, jsou důležité pro celý svět, ale jen malá hrstka lidí je dokáže přijmout správným způsobem. Energetické pole sílí a zahřívá se, proto sem k vám proudí tyto energie. Souvisí to i se slunečním zářením. Tyto erupce změní myšlenkové pochody všech lidí na Zemi. Je to součástí transformace. Transformace je důležitá pro lidstvo, aby mohlo přežít na této planetě a jít dál. Vše je součástí slunečního koloběhu. Stává se to jednou za milion let a tento čas právě nastal.

Jsi šikovná, brzy se ozvu, zdraví vás Kryon z magnetické mřížky. Děkuji ti Kačenko za přijetí poselství.

 

9.3.2015

Zdravím tě Kačenko, já jsem Kryon z magnetické mřížky a přišel jsem ti nadiktovat poselství

Dnes sem na Zemi posíláme energie lásky a tolerance. Tyto energie jdou ke všem lidem. Samozřejmě lidé, bytosti, kteří tyto energie dokáží přijmout jsou na tom lépe. Je jednodušší tyto energie lásky vstřebat a upravit (převzít). Energie lásky a tolerance jsou pro tento lid, lidský myšlenkový pochod důležité. Mají spustit vlnu solidarity ke všem lidem. Dnešní myšlenkové pochody lidstva jsou zákeřné a kruté. Tímto by se měl změnit lidský přístup k druhým. Láska a láskyplné energie by měl přijmout každý z vás. Těchto láskyplných energií je kolem vás kvanta a kvanta, stačí je jen přijmout a požádat o ně. My, jako energie, je nemůžeme nikomu vnucovat, to by byla manipulace lidských bytostí. Ani ty jako jedinec nesmíš bez jeho vůle nikomu nic podsouvat. To je manipulace lidí (manipulátor). Každý z vás má tuto možnost energii přijmout, jen na nich záleží. Spousta lidí, vás, tyto láskyplné energie cítí, jen nedokážou rozeznat co to je. Projevuje se to únavou, motáním hlavy, závratí. Energie lásky a tolerance jsou silné, nejsilnější a ať chcete nebo ne přijímáte je částečně i bez vašeho souhlasu. Jsou důležité na rozvoj lásky a stability k tomu, co se děje na celém světě. Láska a tolerance jsou důležitou součástí vašich životů k žití na této zemi, přijímejte je s láskou, tolerancí a velikou úctou. Váš Kryon z magnetické mřížky

 

10.3.2015

Mluvím k tobě Káťo, jsem Kryon a zdravím všechny na Zemi.

Síla lásky je důležitou složkou (součástí) na Zemi. Byla dána do vínku každému z vás, jen se jí nesnažte pochopit, přichází individuálně a ke každému zvlášť a v jiné formě lásky. Energie lásky jsou nedílnou součástí žití na vaší a jakékoliv planetě, kde vládne láska. Magnetická mřížka propouští sílu lásky a láskyplné energie v souladu přijímáme! Lidský posun do nové dimenze je nastartován s možností přijímání nových energií. Energie lásky jsou všude kolem nás, jen je důležité jí k sobě připustit a přijmout. V této nové dimenzi si spousta lidí neuvědomí jakou cestou se dát. Otevřou se jim nové kanály komunikace s druhými a mezi sebou. Tento posun vás vyzdvihne výše k toku energií. Ti, kteří mají karmu si jí rychleji uvědomí a lépe očistí. Forma odpuštění a uvědomění se blíží, jen pár jedinců zůstane tam, kde jsou, není jim dáno postoupit dál. Tím není nic ztraceno, tyto energie jim jsou přiděleny stejným způsobem jako vám, jen se v tuto chvíli neotevřou. V příští inkarnaci vše budou mít lehčí a budou vnímavější. Vše jak má být. Karmický způsob je důležitou součástí vašich životů a jak je psáno a již jsem řekl, některým jedincům je dáno si zrušit karmu vložením implantátu. Ne každý je připraven tento implantát převzít. Někteří lidé jsou tu, aby si přes karmu něco prožili a uvědomili. Je to pro ně moc důležité. Tato forma čištění je dovolena jen vyspělým duším, kteří si splnili, co měli a jsou ve fázi přijímání.

Tímto vás zdravím Kryon

 

13.3.2015

Zdravím tě Kačenko jsem Kryon z magnetické mřížky a přišel jsem ti nadiktovat poselství pro celé lidstvo

Dnešní den je vyjímečné datum. Spouští se nová vlna solidarity a nových energií, které k nám proudí z celého vesmíru. Budu se opět opakovat, jsou to energie plné lásky a tolerance. Lidé mají novou možnost se nadechnout a žít v lásce. Lidé, kteří žijí na této Zemi, žijí v krutosti a zahanbení. Vše co se děje na této Zemi má svůj smysl (proces). Tím, že zlo vychází napovrch, se má změnit myšlenkový pochod lidstva (uvědomění). Lidé si uvědomují všechny krutosti, které se páchali a páchají na celém světě.

Proto je zapotřebí lidem znovu otevřít oči a uvědomit si kdo jsme  a proč tu jsme. Proč tu jsme? Abychom si uvědomili sílu lásky a  lásku mezi sebou přijímali a šířili. V tuto chvíli je toto uvědomění  důležité pro celý svět. Svět by měl poznat sílu lásky a začít žít v jednotě lásky. Jen láska a tolerance zachrání svět před záhubou sami mezi sebou. Tyto energie jsou nedílnou součástí pro celý svět. Energie lásky pohltí veškeré zlo na Zemi. Lidé procitnou a začnou mluvit o lásce, solidaritě k lidem, kteří tuto lásku potřebují k prozření tohoto světa. Nastartují to lidé, kteří jsou na vyšším postu a začnou se dít zázraky na Zemi. Tato hrstka lidí procitne a začnou pracovat na míru celého světa. Krutost a zloba z tohoto světa vymizí a začne nový život v lásce a toleranci. Vím, že mluvím o lásce v každé větě, ale když si uvědomíte sílu lásky, pochopíte celý svět. Láska je všude kam se podíváš, právě ta je nejmocnější energie, která hýbe celým světem.

Zdraví vás váš Kryon

 

16.3.2015

Zdravím tě Kačenko, jsem Kryon z magnetické mřížky a přišel jsem ti nadiktovat poselství pro celý svět. V pondělí 15.3.2015 se k energiím lásky a tolerance přidaly ještě silnější energie na dočištění neláskyplných energií plus negativních energií a dočištění DNA. Když se spojí všechny tyto energie je to na lidské tělo doslova palba barev a energií a i otrlé duše (zkušené duše) to zasáhne. Tyto silné energie pomůžou lidstvu očistit a dočistit veškeré zbytky, (stopy, stíny)které v sobě mají. 21.3.2015 přijde první zlomový bod v myšlení lidstva. Nastane rovnodennost. Energie působí. Otevřou se nové brány lidstva. Ne každému bude přáno do těchto bran nahlédnout a vstoupit. Jen vyspělé duše budou moci těmito branami projít a načerpat nové znalosti, na posun lidstva. Lidé se budou probouzet a pomalu po krůčkách budou (začnou) měnit svoje návyky a bude jimi procházet (proudit) láska. Láska je všude kolem nás na každém kroku. Vždyť i Bůh vše tvoří v lásce a láskyplných energiích. Rozhlédněte se kolem sebe moji drazí a otevřete svá srdce a mysl a začněte tvořit svůj vlastní svět. Láska proudí skrze vás a všichni lidé se probudíte a spojíte v jeden celek . Energie se zvýší na tolik, že zachráníte celý svět. Láska je všemocná láskyplná energie, ta zvládne spasit svět, přesně takový jak má být. Vše má svůj účel. Všechny ty války, vraždy a veškeré zlo mají pro toto lidstvo svůj význam. Vše se musí provalit (ukázat) napovrch tak, aby jste si uvědomili vše co se na tomto světě děje. Láska nás vždy spojí v celek. S tím, že se vše tutlalo a zametalo pod koberec je konec. Vy všichni jste předurčení žít v lásce a toleranci a máte na vše nárok bez vyjímek každý. Tento zlom uvědomění se blíží. Lidé procitnou. Lidé s klapkami na očích procitnou v uvědomění lásky. Vše je tak jak má být.

Tímto vás zdravím váš Kryon

 

18.-19.3.2015

Zdravím vás moji drazí, jsem Kryon z magnetické mřížky. 

Budu se vracet k předchozímu channelingu z 16.3. 2015. Jak jsem již řekl, vše je, jak má být. Lidé se začínají probouzet a vstupovat do svého nitra. Tam si uvědomí vše, co je správné a jak mají pracovat na své očistě těla a zároveň mysli. Vše je dokonalá souhra těchto krásných láskyplných energií. Tyto energie nutí pozastavit lidi (vás všechny) a zamyslet se nad sebou, nad svými skutky a jakým způsobem vše očistit. 

Lidé v sobě nacházejí sílu, vůli, lásku k bližním a v sebe sama. Tyto láskyplné energie proudí všemi směry a nikomu se nevyhnou. Vplují i tam, kde byste je nikdy nečekali a nevpustili. Ve vašem nitru se budou probouzet v plném rozsahu a tvořit lásku kolem sebe. Jen takto se může šířit k lidem, kteří jsou uzavření a nepřístupní. Láska si najde vždy nějakou skulinku, kudy projít. Láska a solidarita (nás) vás všechny spojí v jeden celek ( v jednotu). Očista lidí, kteří jsou ve vyšší vibrační úrovni, čeká posun a nahlédnutí do svého vnitřního já.

 Budete mít hodně práce. Těch, kterým můžete a máte pomoci je mnoho, vše vyplouvá na povrch. Uvědomění lidí přichází (nastává). Dnes se ukáže, kdo je kdo. Jen hrstka lidí propluje skrze mříže. Dnešním dnem zůstanou jen pracovníci světla. Ti, kteří pracují jiným způsobem (nečistým) je mnoho. Tyto časy končí. Cesta zla končí (ustupuje), láska vítězí. Lidé procitnou a uvidí, kudy se mají dát. Energie sílí a bude vás provázet na každém kroku. Povede vás správným směrem. 

Brány uvědomění se otevírají. Budete mít možnost nahlédnout do (vašeho) svého Já. Veškeré energie se rodí z lásky. Zasvěcení do tvorby těchto energií je důležité pro lidstvo nové generace. Již dnes se rodí noví potomci proroků, kteří rozšíří nové obzory vnitřním zrakem a slovem. Vlna změn sem přichází a nastává znovuzrození energií, které pomalu proudí celým našim bytím a změny nastanou i v myšlenkových pochodech lidstva.

Energie síly, zůstanou zakořeněny hluboko v nás (vás) a probudí se v ten správný (pravý) okamžik. Jen malá hrstka zůstane stát, ale to jen na oko pro člověka, který není připraven na změny. Všechny tyto energie pocítí a to bez výjimek. Jen někdo je připravený a jiný ne. Tyto energie jsou tak silné a rozvíjejí lidská poslání a ukazují vám, kterou cestou se máte dát. Ti, kteří mají duši vyspělou, budou moci nahlédnout do nitra svého já, jak již jsem jednou řekl.

Duše v nižších vibracích se budou posouvat pomaleji. Jejich mysl by toto vše nepobrala, nezpracovala. Síla energií je mocná pomůže nám očistit, dočistit všechny zbytky, stopy, stíny neláskyplných energií.

Očištění není automatické, musíte o to požádat, jste svobodné bytosti. Přijímání je jen na vás moji drazí. Energie skrze vás proplouvají, duchovní srdce se vám otvírá. Je na vás se otevřít a přijmout vše do celého vašeho bytí. Ti, kteří požádají a přijmou do svého srdce formu tohoto čištění a bude jim tato forma spuštěná pocítí velmi silné vibrace. Některým se bude zdát, že tyto energie čištění nejsou čisté. Věřte, že ano, jen ta síla je pohlcující a pomůže vyčistit i citlivá místa. A víte někteří, že se vám z nějakého důvodů do očisty těchto citlivých energií buď nechce, nebo nemáte přístup.

Vše je jak má být, vlna energií se dostane přesně kam má. Otevřete svá srdce moji drazí a nechte vplout tyto láskyplné energie nové generace do celého vašeho bytí. Naskytnou se vám nové možnosti vyššího vědomí.

Zdraví vás váš Kryon

 

19.3.2015

Zdravím vás moji drazí, jsem Kryon z magnetické mřížky.

Slunce zítra zastíní měsíc. Tyto změny nastanou těsně po deváté hodině ráno. Začnou  k vám (k Zemi) vplouvat energie uvědomění, lásky, tolerance. Tyto energie vás budou objímat a hladit. Slouží k probuzení lidstva, celé naší buněčné struktury, která se začíná resetovat a probouzet k životu.

 Každý z vás je nastaven a připraven energie přijmout, ale ne stejným způsobem. Každý jednotlivec má svou sílu pojmout tolik, kolik mu je dáno. Nastavil si to již dávno, než přišel k vám na Zemi. Tyto energie se vám ukotví hluboko ve vašem nitru. Až nastane ten správný čas, budete vyzváni vše aktivovat a přijmout do vašeho bytí (do DNA). Lidé se začnou otvírat (vracet) ke svým snům a začnou skrze ně tvořit. Zhmotňováním a plnění snů (vizí) se posunete dál do vyšších vibrací a svět se pohne dopředu.

 Moji drazí zastavte se a čerpejte, nechte se hladit hýčkat vším, co k vám přichází, co vám vesmír nabízí. Nechte všechny tyto energie proudit skrze vás a nechte je vplout přesně tam, kde jich je nejvíc zapotřebí.  Nadýchněte se celým vašim srdcem, rozhlédněte se kolem sebe. V každém z vás je kousek boha, tak ho nechte vyjít na povrch a zářit kolem sebe. Když překonáte všechny vaše strachy, posunete se ať jen o malý krůček dál. Každý posun dopředu je pro vás (pro lidstvo) důležitý. Zastavte se a zamyslete se nad svými strachy, a proč je máte a čím jsou vyvolány. Každý z vás má možnost sám sebe očistit a zbavit se všech neláskyplných energií. Máte všichni svobodnou vůli a možnost poprosit o podporu.

Váš Kryon

 

23.3.2015

Zdravím vás moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Přicházím k vám moji drazí po dvou náročných dnech. Pro někoho to byl úplně normálně strávený víkend, ale spousta z nás (vás) je dosti unavená a vyčerpaná. Síla energie ze slunce, přesně řečeno ze zatmění slunce byla náročná. Energie, které k vám k Zemi proudí a budou proudit až do 17.6.2015 jsou důležitou součástí pro vaše lidstvo.

Jak jsem již řekl, každý z vás máte svobodnou vůli a o aktivaci byste měli požádat každý sám a svobodně zároveň vše ukotvit až u samého jádra středu Země (krystalu). Tyto a jiné energie lásky stmelí lidstvo v jednotný celek ( v jednotu). Vy všichni, kteří jste předurčeni otevřít lidstvu (vám) oči, začnete promlouvat a tvořit skrze sebe nový láskyplný svět. Války, zlo, krutost ustanou. Lidé pochopí, že tudy cesta nevede. Násilí plodí jenom násilí. Proto je důležitá láska na tuto energii jste po staletí zapomněli (opomíjeli). Začneme krůček po krůčku a lidstvo si začne vzpomínat co ta láska je. Mateřská, bratrská a podobně. Jen nezapomínejte, jak jsem ještě říkal v nedávno předaném poselství, každý z vás si poproste (požádejte) individuelně a pevně ukotvěte.

Určitě se ptáte jak to je s lidmi, kteří tak úplně nevěří ( nejsou připraveni). I ti moji drazí si zaslouží, aby k nim přišla láska. Přece každý z vás je láska, kousek boha. I ten, kdo není ještě probuzen, má právo na lásku, která  k němu přijde stejně jako k vám, kteří máte vyspělého ducha. Ukotví se v něm a bude čekat na pravý okamžik probuzení, ale to už tady bylo řečeno (to jen pro ty, kteří čtou poprvé). Každý z vás máte nárok na lásku, jen ne každý ji pochopí a jde správným směrem, ale i ten, který se rozhodne jinak, se jednou zastaví, rozhlédne se a půjde tím správným směrem. Ten den přijde (nastane), je to na každém z vás jakou cestou se dáte.

Vracím se zpět k energiím. Je důležité si o aktivaci požádat, přijmout a ukotvit. Ti, kteří jsou vnímaví, mohou pocítit, tlak, únavu, emoce a  různé další formy psychických zátěží. Moji drazí, vy, kteří cítíte návaly úzkosti , žárlivosti a spousty jiných emocí. Je to úplně správně. Tyto energie vstupují až tak hluboko, jak si ani neumíte představit. Spousty z vás si myslí, že máte vyčištěno vše a najednou se vše vrací. Jen vás poprosím, neberte to na lehkou váhu. Vše, co vyplouvá na povrch má svou cenu. Zamyslete se nad vším, co k vám přichází. Nechte proudit láskyplnou energii celým vašim bytím a nahlédnout všude i do nejmenších skrýší vašeho těla, a nechte konat lásku co umí. A věřte, že toho umí mnoho.

Moji drazí miluji vás

váš Kryon.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1.4. 2015

Zdravím vás moji drazí jsem Kryon z magnetické služby.

Moji drazí, stále někteří z vás můžete cítit velmi silné energie. Spousta z vás donutily, se zastavit a přemýšlet nad sebou a co vše můžete zlepšit sami k sobě. Někteří tuto pomoc vyhledali v knihách a u svých poradců. Vy, kteří jste vpustili tuto energii do svého nitra a začali na sobě pracovat, jste udělali velmi dobře. Tento první krok, který jste možná udělali je velmi důležitý jak pro vás, tak pro lepší vývoj na této Zemi. Vstřebávání informací a očista sebe sama je vždy správná. Tyto nesmírně láskyplné energie, které sem proudí, mají každému, kdo je připraven přejít do další dimenze si uvědomit a očistit vše co vám v tom brání, ať je to sebemenší skulinka musí vyplavat na povrch. Znovu vás prosím moji drazí nepodceňujte sebemenší náznak změn. Zaměřte se a poproste o pomoc k dočištění sebe sama.

Samozřejmě, že tímto přechodem do vyšší dimenze čištění nekončí. Vše přichází po vrstvách a též záleží na vibračním vzestupu( ne všichni máte možnost v červnu přejít, jsou připraveny vyspělé starší duše). Tato cesta bude dlouhá a očistná. Je důležité se spojit v jednotu a otevřít druhým oči. S velikou láskou, pokorou, přijímat vše co přichází a ukotvit u samého zemského krystalu.  Pro vás, kteří tuto volbu vzestupu přijmete, je zvlášť důležité stále na sobě pracovat. I přesto vše moji drazí, tuto volbu jste si zvolili. Nemusíte vstupovat, jste stále svobodné bytosti a máte na výběr, ale uvědomte si, že jste to světýlko, které z vás září tak daleko, jak mu dovolíte. Čím máte čistější světýlko, tím záříte hlouběji a krásněji.

V červnu, přesněji 17.6.2015 ,začíná stmelování v jednotu lásky. Každý z vás, kteří si uvědomíte, nebo jste si uvědomili, kdo vlastně jste, je moc důležitý k vzestupu celé této vaší planety. Po celé Zemi se začnou dít zázraky. Vaše světýlka lásky a čistoty, budou zářit čím dál víc a ten, kdo je uvidí, bude chtít také zářit. Vyhledá vás a vy mu pomůžete ve všech směrech. Tomu se říká moji drazí milování, jednota, uvědomění. Tyto kroky lásky vás dovedou až na vrchol. Stačí se jen zastavit a nadechnout, přijmout vše, co vám tyto láskyplné energie nabízejí.

Děkuji vám, miluji vás

Zdraví vás váš Kryon

 

3.4.2015

Zdravím vás moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Máme tu začátek dubna moji drazí a už se odehrála mnoho krásných věcí. Posledního března, byla ukončena první část čistících energií a hned po půlnoci začala nová etapa přílivu láskyplných energií. Tyto energie jsou silné a budou dále zesilovat na intenzitě a proudit skrze vás a vaše bytí a dočišťovat jej. Na vibrace těchto energií, jsou vaše tělesné schránky (těla) připraveny. Budou vibrovat vašimi energetickými poli a probudí všechny aspekty ve vašem bytí a vyšším já. Moji milovaní, je potřeba o průběh této očisty si požádat. Vy všichni jste svobodné bytosti a bez vašeho souhlasu vámi jen projdou . Jen malé střípky ( těchto vyšších energií)můžou vámi procházet a zároveň se ukotvit bez vašeho souhlasu.

Zavřete oči moji drazí, zhluboka se nadechněte a spusťte tyto krásné energie lásky a uvědomění v sebe sama. Nechte je proudit do vás, vašeho bytí a skrze vás až do samotného zemského krystalu. Až ucítíte zlom, který vámi vibruje, ukotvěte všechnu vibrační energii ve svém bytí, vyšším já a to vše v zemském krystalu. Je to velmi důležité přijímat… všechny vibrace a energie. Někteří z vás si řeknete „vždyť se nic neděje?“ I přes tyto vaše obavy vše udělejte. V pravý čas se vše aktivuje, některým pomaleji, některým rychlostí světla. Záleží na vyspělosti vaší duše a na vašich vibracích a očistě vašich těl. Tím je myšleno energetická pole a energie ve vašich vibracích. Každý z vás jste přišli s nějakou zátěží. Ať je to karmická zátěž, zrcadlení a jiné. Teď máte možnost požádat o očistu a bude vám s láskou vyhověno.

Lidem, kteří o tuto možnost požádali, bude umožněno nahlédnout do vašeho vyššího já. Ať prostřednictvím vašeho já, nebo za pomoci vyššího pracovníka světla. Ta možnost tady pro vás je. Vibraci těchto energií pocítí úplně každý z vás, jen každý z vás máte možnost ji přijmout jiným způsobem. Buď bude proplouvat kolem vás a přijdou jen střípky, nebo je přijmete v plném rozsahu do svého srdce a vašeho já a budete mít možnost změnit sami sebe. Každý z vás máte možnost volby. Moje doporučení je ta druhá volba, přijmout ji do svého já v plném rozsahu, to je moje rada, kterou vám předávám já Kryon.

 s velikou láskou vás zdravím váš Kryon

Další poselství se bude vztahovat k důležitému datu 21.4.2015 a bude se týkat čištění šesté čakry.

Děkuji váš Kryon

 

7.4.2015

Zdravím vás moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Moji milovaní, mnozí z vás již čekáte, co vám povím k čištění šesté čakry, které bude spuštěno 21.4.2015. Jen ve zkratce se vrátím o týden zpět…co se odehrálo. Mnozí z vás jste tento týden zvládli očistit spoustu zapomenutých emocí. Samozřejmě i ty, co už byly dávno zapomenuty. Tyto emoce k vám chodily v různých formách, jak v bdělém stavu, nebo ve spánku, přes krásné nebo naopak frustrující sny. Ten z vás, který se zastavil a zamyslel se nad vším, co se v jeho těle, buněčné struktuře, děje má vyhráno. Pochopil přísun očistných energií, které k nám proudí a proudit budou. Jste úžasné světelné bytosti, které září na míle daleko. Každičkým semínkem (střípkem) uvědomění, očisty se posouváte vibračně výš a výš a záříte mnohem déle a tím pomáháte s uvědoměním druhým. 

Děkuji vám moji drazí za spolupráci mezi námi. Očištění všech neláskyplných emocí je moc důležité pro posun lidstva k uvědomění krásy lásky. Moji milovaní, bytosti lásky, nastává čas zvednout oponu, před kterou většina z vás stojí a neví, kterou cestou se dát. Někdy to svádí jít jinudy, než zvednout oponu a vykročit správným směrem. Ano, každá cesta lásky je správná, nabudete množství krásných zkušeností a uvědomění. Ale ti, kteří máte tuto oponu pravdy zvednout, dojdete vždy k ní a nakonec jí zvednete. Není to krok do prázdna, nebojte se. Zvednutím opony se zvýší vaše uvědomění a vyšší já vstoupí do vyšší dimenze o stupínek dál. Uvědomění přijde (aktivuje se) v pravý okamžik, přesně ve vteřině jak má být.

Zastavte se, nadechněte se do srdeční čakry, zvedněte oponu a vykročte vstříc láskyplným emocím. Nadýchněte se znovu moji drazí a vyslovte: 

„Vstupuji za tuto oponu zcela dobrovolně a s velikou láskou. Přijímám vše v plném rozsahu.“ 

Nadechnout a vydechnout do srdeční čakry. Energie se obtočí kolem vašeho energetického těla a vklouzne si přesně tam, kde jí je nejvíce potřeba.

Energie, kterými projdete, jsou láskyplné, silné a vzbudí ve vás plno emocí. Nebraňte se tyto emoce lásky přijmout a očistit se, jen tak jdete vibračně výš a výš.

Miluji vás, váš Kryon

7.4.2015

Pokračování…

Zdravím vás moji drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Přišel jsem k vám, abych vám pověděl moji drazí, jak přijmout energie k dočištění šesté čakry. Spoustě z vás k dočištění této krásné láskyplné šesté čakry brání závoj pravdy. Závoj pravdy nemůžou

sejmout všichni z vás. K tomuto procesu očištění jsou zvoleni jedinci, kteří mají vyspělou (pokročilou) duši. Jste plně připraveni přijmout pravdu. Datum tohoto očištění proběhne 21.4. 2015, kdy těsně po půlnoci začnou proudit dočišťující energie pravdy. Tento krásný proces, plný lásky a silných emocí může podrobit očistě úplně každý, abych formuloval přesněji, každý, kdo o očistu požádá. Jen energie budou spuštěny a aktivovány až budete stoprocentně naladěni na frekvenci světla a lásky.

Dne, 21.4.2015, si ráno sedněte na postel, kamkoliv kde budete mít nejvíce klidu a pohodlí k sejmutí závoje pravdy. Zhluboka se nadechněte a jednou silou sejměte závoj pravdy: 

„VCHÁZÍM DO OČISTNÝCH ENERGIÍ, KTERÉ MI POMALU NADZDVIHÁVAJÍ ZÁVOJ PRAVDY. VCHÁZÍM A PŘIJÍMÁM VŠECHNU ENERGII V PLNÉM ROZSAHU A UKOTVUJI AŽ U ZEMSKÉHO JÁDRA (KRYSTALU).“

Energii si představte jako fialovorůžový záblesk a nechte rotovat od korunní až po kořenovou čakru. Bytosti čaker si z energie probuzení vezmou, co potřebují na dočištění a otevření všech portálů (kanálů). 

Závoj pravdy se bude zvedat celý den a každému z vás jiným způsobem. Každý z vás máte nastavenou jinou formu vidění šesté čakry a ne každý je připraven přijmout sílu těchto energií. Nastavte si očistu tak, aby k vám tyto energie proudily a procházely skrze vás po celý den. Přijímání a aktivování, je důležitá součást vašeho bytí .

S velikou láskou váš Kryon

 

15.4.2015

Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby.

Moje milé pozemské bytosti. Během tohoto týdne se spustilo mnoho a mnoho krásných energií. Během těchto dnů jste mnozí z vás cítili více bolesti hlavy a agresí. I tyto energie patří k samočistícím. Mnozí z vás byli i nemocní, ty málo vyspělé duše si říkaly "co to sem zase jde"? Ale my přesně víme  jak a proč se vše děje. I ty malé dušičky vám pomohou s energiemi lásky na vaší planetě 21.4.2015. Tímto dnem se spustí čistící energie lásky na šesté čakře. Všechny tlaky a jiné účinky opadnou, jako by spadlo závaží. U každého bude tento proces jiný, záleží na vyspělosti duše. Jak mnozí víte, pro tuto dimenzionální rovinu je ještě potřeba mnohé udělat, očistit, aby byla připravena na vzestup lidstva. 

Někteří víte, že první vlna vzestupu přichází 5.6.2015 a ta druhá 17.6.2015. Abych vše správně vysvětlil, vy, kteří jste připraveni postoupit výše, udělat krok do další dimenze, touto reformou projdete. Do této vlny vzestupu, vcházejí čisté, vyspělé duše a tím, že vstupujete do vyšších dimenzí, přichází nové a nové formy čištění, abyste mohli postoupit opět výše. Přijměte tento dar s velikou láskou a upřímností a mějte i sami se sebou velkou trpělivost. 

Ne každému se vybaví přesně jakým způsobem má na sobě pracovat. Odpovědi na vaše otázky budou přicházet a přichází s vlnami energií a prostřednictvím lásky ve vás, i toto je důležité si uvědomit. Až projdete výše a každý z vás pocítí přesný čas vzestupu, přijměte tyto energie a požádejte o otevření bran do těch dimenzí, do kterých právě přestupujete. Někteří přestupují do druhé, jiní až do šesté, u každého je to individuální a formule pro vzestup je stále stejná: 

„Žádám o otevření bran té dimenze, do které vcházím, přijímám a otevírám veškeré portály v plném rozsahu. Přijímám a ukotvuji u samého zemského krystalického jádra. Přijímám a z celého srdce děkuji.“ 

Je moc důležité jak jsem již psal, dýchat do srdeční čakry. Prodýchávat vše s velkou láskou přijmout a ukotvit.

Miluji vás moji milovaní, a zároveň vás moc chválím, jakým způsobem pomáháte. Mnohým z vás těmito energiemi začínají vyplouvat i méně čisté a láskyplné energie, ale i tohle bylo domluveno. Jak přijímáte Boží světlo, vychází na povrch temnota. Samozřejmě té se tato forma čištění nelíbí a brání se proti tomu. Ani o ní se nemůžeme zapomenout zmínit. Bude se bránit po všech stránkách a jen musím zmínit, že na lidské bytosti světla už nemá žádný přístup, jen jestli jí k sobě pustíte sami svým doprovodným strachem. 

Ale zamyslete se i nad tímto. Když budete i přese všechny strachy zářit a propouštět zářící boží láskyplné světlo, v ten okamžik temnotu vymažete ze své mysli. Zamyslete se nad sebou a místo strachu přijměte lásku a boží čisté láskyplné energie. Nechte jimi procházet celé své bytí a poměrná část vaší tíhy strachu spadne jako veliký balvan.

Samozřejmě temno tady bylo už od pradávna a vždycky bude, ale jeho moc a nadvláda už končí. Na této vaší planetě začíná spojení jednoty a vy zářící duše máte větší váhu než temnota. Záleží na vás, jakou cestou se vydáte, jste svobodné bytosti. Již dlouhá léta se krůček po krůčku probouzíte a přijímáte boží světlo. Postupem času je vás víc a víc, kteří jste se vydali cestou lásky, proto začíná spojenectví jednoty a lásky a temno ustupuje. I tyto informace máte vědět, proč se vám začínají dít jiné a zvláštní věci, pocity. Temno útočí mnoha způsoby; registrujte a reagujte, a když si nebudete vědět rady, vyhledejte pomoc u pracovníků světla. Proto tu jsou a probouzejí se, aby pomáhali světu čistit a šířit boží světlo v propojeni s láskou a vděčností. Zamyslete se a přijměte boží světlo, ať záříte a šíříte jen a jen dobro.

Miluji vás, moji drazí, 

váš Kryon

 

23.4.2015

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Přišel jsem k vám, abych vám předal pár informací ohledně několika posledních dnů, co se v nich odehrálo a jaký to má dopad na každého z vás. Ze všeho nejdřív bych vás chtěl upozornit, ať jste měli jakékoliv pocity při přijímání těchto náročných energií, všechny byly láskyplné, plné uvědomění i velmi důležité, protože mnohým z vás, vám opět vypluly na povrch takové záležitosti, které jste ani nečekali. Musím podotknout, a to si vezměte na vědomí a svůj zřetel, že i ten, kdo pracuje intenzivně s lidskými bytostmi, by se měl zamyslet nad sebou. I těmto vyspělým duším vypluly nevyřešené, důležité záležitosti, nad kterými je důležité se pozastavit, přijmout je a vyčistit. Ten, který to neudělal nemá zpracované své ego a neposune se už nikam dál a zůstane stát na jednom místě, na stejném bodu. To vám posílám a vzkazuji s velikou úctou a pokorou ke každému z vás.

Prosím, přijměte tuto moji radu, která je správná a posune vás mnohem dál, než si myslíte. Miluji vás, moji drazí, a vím, že pro mnohé tyto řádky nebudou přijatelné, ale zamyslete se, prosím. Na Zemi jste přišli proto, abyste vy všichni vyzařovali, krásné láskyplné světýlko, které je v každém z vás; jen to přijměte a rozzařte všude kolem sebe. Přijměte lásku a veškeré energie, které jsou s tímto procesem lásky spojené. 

Odhalení závoje 21.4.2015 je jedním z dalších pomocných energií, které k vám proudí. Máte v tuto dobu období plné lásky a pomoci očistit vše. Vše co vás trápí a co se vám vrací do vaší mysli. Není nic, co byste, moji drazí, v tento krásný okamžik tak silné energetické podpory, která k vám proudí, nedokázali. Jen je důležité se zastavit, zamyslet se, přijmout ji a ona sama vpluje přesně na nejslabší článek, který je potřeba vyčistit, nebo úplně odevzdat. I vám mnohým vyspělým duším došlo, že nemáte vše až do nejmenšího detailu zpracované. Prosím, přijměte tyto veškeré výzvy k vašemu čištění, nebraňte se jim, vše jde správným směrem. Energie, i když jim říkáme láskyplné, mnohým z vás vyvolaly reakci nemoci, ale i to je správné. 

Láska, přijímaná láska, našla přesné uložená ložiska zkázy, která vám bránila jít dál. I tyto energie je důležité přijmout a odevzdat. Dám příklad moji drazí: Někdo z vás přijal energie s láskou a ochotou dočistit a zvednout závoj… a dostal tuze veliký nezvladatelný kašel. I takto je vše správně, ten kašel je forma velikého čištění. Čištění všeho, co, kde a jakým způsobem pochytil a tímto způsobem probíhá čištění těla. Těchto forem čištění je spousta a spousta. I takto zformulované čištění vašeho lidského bytí je důležité přijmout a odevzdat. První vlna přechodu každého jednotlivce do vyšší dimenze se blíží a je důležité přijít naprosto čistý a ve veliké lásce, jinak zůstanete stát jako jednotlivec. 

Moji drazí, ale o tom až v následujícím poselství. 

Miluji vás,

 s velikou úctou váš Kryon

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1.5.2015

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Moji drazí váš čas na přestup do vyšší dimenze se blíží. Spousta z vás cítíte energie lásky a čistoty víc a víc. Těm, kteří začali pracovat na své očistě a vstřebávat všechny neláskyplné energie bloků, přesvědčení atd. se otvírají další kanály uvědomění. Prozatím se musíte s těmito energiemi ztotožnit a s velikou láskou s nimi splynout v jedno. Tato energie lásky houstne a sílí. Očista lidstva je připravena se…ať jen o malé krůčky posunout. Jak jsem již říkal v předešlých poselstvích. „Každý z vás tuto energie lásky příjme, byť jen v malém množství“. 

Čeká nás daleká cesta lásky a prozření vaší mysli. Jste na dobré cestě plné uvědomění si sebe sama a všeho, co se v tuto chvíli kolem vás děje. Mnozí z vás, moji milovaní, kteří nejste na úrovni vyspělých duší, věřte všemu, co se kolem vás odehrává. Jsou to velké změny stavu ve vašem bytí a DNA. Některé změny nejsou možné lidskému oku povoleny vidět. Nejste na vše připraveni a vaše mysl takové množství nemůže přijmout… Ale neznamená to, že když to nevidíte, že to k vám nedojde. Všichni jste připraveni, jen mnoho z vás o tom neví. I s tímto počítáme. Lidské bytosti v nižších vibracích energie lásky se s očistou střetávají prostřednictvím lásky druhých, v manželství, svých dětí i taková láska se počítá i takto se střetává bezpodmínečná láska. 

Milujeme vás, přijímejte a uvědomujte si prosím tyto energie, vše co a jakým způsobem k vám přichází. Všechny způsoby přijímání lásky jsou důležité jak pro vás, tak pro celé lidstvo. Zastavte se a zamyslete se, opravdu lidská solidarita funguje? Ano funguje, nikdy nikoho neodsuzujte, ale naopak - pokuste se jim pomoci s velikou láskou a oddaností a posunete se dál a dál, ne jako jednotlivec, ale jako jeden celek, jednota. Podívejte se jen kousek zpět, jaké se stalo neštěstí a boje, ale opět vás prosím nesuďte nikoho. Díky těmto všem událostem jste se všichni (tedy většina z vás ) zastavili i boje ustali a vlna bezpodmínečné lásky a solidarity  začala. Zastavte se a myslete! Nic se neděje náhodou, vše je naplánováno. Někteří z vás se zeptají proč? Hned vám  odpovím. Dne 17.6. 2015 nastane velký den. Vaše celá planeta se začne zvedat do vyšší dimenze. Nejenom každý jednotlivec, ale celá vaše planeta. Proto tyto všechny události. Těmito záležitostmi se vaše planeta čistí a taková vlna,“ vlna lásky“ je zapotřebí víc a víc. Jen láska a čistota vás všechny posune výš a na správnou cestu. To si prosím uvědomte, než začnete soudit. Vše se ubírá správným směrem a vy všichni, ať přijímáte energie nebo ne jste součástí všeho (vašeho) dění na vaší planetě. Uvědomte si to prosím a přijímejte s velikou láskou a velkým srdcem.

Miluji vás Váš Kryon

 

8.5.2015

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby

Přicházím k vám opakovaně, abych vám předal poselství a ani dnes tomu nebude jinak. 

Máte možnost se naladit znovu a znovu na vysokofrekvenční vibrace energií, které na Zemi proudí pro celé lidstvo. Tyto energie vás všechny naplní láskou a velikou úctou, jak k sobě samému, tak i k jiným, vč. těch, kteří takové energie úplně nedokážou vstřebat a zformovat do správných vibrací. 

Opět se s velikou láskou k vám vracím, ke svým slovům, která již byla vyslovena. Čistící energie, které k vám proudí, jsou plné lásky a silného uvědomění. Těchto energií je potřeba stále víc a víc, abyste byli schopni specifikovat a analyzovat vaše neláskyplné energie, které vyplouvají stále na povrch. Sebemenší změnu, kterou zaznamenáte, je důležité přijmout s velikou láskou, důrazně si jí uvědomit, vstřebat v sobě a opět s velikou láskou odevzdat. Forma odpuštění je důležitá jak pro vás, tak pro vašeho protivníka - tím jsou myšleny i vaše nemoci, které ve vás dlouhou dobu dřímaly a z ničeho nic, vyplouvají na povrch (Kryon se pousměje)…na zamyšlenou. Nic se kolem vás neděje náhodou a už vůbec ne náhodou nic nevyplouvá na povrch zevnitř vašeho Bytí. Týká se to všech energií, které s láskou vstřebáváte. Jednotlivá čištění a uvědomění jsou důležitá pro posun lidstva, který se k vám rychle blíží. Proto je velmi důležité si uvědomit, že při každém nadechnutí vdechujete velký kus lásky, která se ukotvuje ve vašem celém bytí. Den vzestupu celého lidstva do vyšší dimenze se blíží, proto pro tento vzestup celého lidstva do páté dimenze jednoty je důležité i následující datum a to je 10.5.2015

Tento den je spojen s čištěním páté čakry. Pátá čakra je pro lidstvo též důležitá. Bez komunikace to ani ve vašem světě nejde. Všichni se prosím zastavte a zamyslete se, jak jste kdo hřešil slovem. Mnozí z vás ví, jak je silná myšlenka a vyřčená slova jsou milionkrát silnější. Mnoho slov je a bylo vyřčeno s velkou láskou a úctou, ale co si budeme (budete) namlouvat, těch zlomyslných, zákeřných, pomstychtivých slov, takových, aby druhým ublížily, je mnohem, mnohem víc. A nad tím je důležité se pozastavit a do této krásné čakry vyjadřování vpustit ten nejsilnější proud lásky.

Zastavte se moji drazí, nadechněte se zhluboka do celých plic. Tímto nádechem rozevřete srdeční čakru, vydechněte (pomyslně) krční čakrou. Tento rituál dělejte po celý den, kdykoliv si vzpomenete. Zároveň si pátou čakru uvědomte a promlouvejte k ní. Moc ráda vám se vším pomůže včetně vašeho uvědomujícího se energetického těla. Komunikujte s  celým vaším bytím. Všichni, všechny duchovní bytosti světla a  lásky, jsou natěšeni vám pomoci s čímkoliv. Jen si prosím připomeňte, že bez vašeho souhlasu nemohou vstoupit do vašich životů. Jste svobodná bytost a vždy máte na výběr. To mějte pokaždé na mysli, s kýmkoliv se ztotožňujete. Vždy máte na výběr formou rozhodování, máte svobodné srdce. 

Mějte na vědomí moji drazí, čištění páté čakry může doprovázet i hodně bolesti a strasti, podle toho jak každý z vás hřešil formou slova. Mohou to být jen malá vibrační lechtání, nebo se vám může projevit až silná bolest (nemoc) v krku. Ta síla čištění je u každého jiná, ale energie, které k vám proudí a budou v ten den proudit, jsou pro každého stejné. Jen záleží na každém jednotlivci, jakým slovem a způsobem zneužil sílu slova. Taky je důležité připomenout, ne vždy vyřčená slova dojdou tam, kam je posíláte. Ba naopak nabalí na sebe víc a víc těch energií, jakým způsobem byla vyřčena a vrátí se nazpět tomu, kdo je vyslovil a to tisícinásobnou silou. Proto prosím, než něco vyslovíte, vzpomeňte si na má slova a rozmyslete si, co a jakým způsobem vyslovíte. Když naopak do slov vložíte jakoukoliv formu lásky a vděčnosti, vrátí se vám s podstatně větší silou lásky nazpět. Tato slova si ve svém vědomí uvědomte s velikou láskou a řiďte se jimi. Jen láska a veliká úcta k sobě samým i druhým vás posune velkým krokem dál.

S velkou láskou,

 váš Kryon

27.6.2015

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnes k vám budu promlouvat a vracet se zpět k předešlým událostem. Spousta z vás ví, že dnem 17.6.2015 se pozvedla celá vaše planeta a přesně o půlnoci 21.6.2015 se ukotvila v páté dimenzi. Některým z vás tento den (dny) přišel úplně normální. Vůbec si nevšimli různých změn, jen si řekli, že je nějaký divný tlak. A vůbec neřešili změny kolem sebe. 

Ale vy, kteří jste přesně věděli a byli jste připraveni na přesun a zároveň na očistu čtvrté čakry (srdeční), jste udělali velice dobře. Spousta energií, které k vám od tohoto dne proudí a projevuje se ve vašem bytí, je velice důležitá. Pročišťují vám jak fyzické, tak duchovní těla. Chodí v malých vlnách, jsou nárazové a většinou v patnácti – dvacetiminutových intervalech. Tuto sílu lásky je důležité vědomě přijímat do vašeho bytí a ukotvovat. A zároveň pročišťovat čakerní kanál a energetická vlákna vašeho duchovního těla. Těmito vlnami se vaše tělo pročišťuje a na povrch vyplouvají staré rány a jizvy, které jste po staletí skrývali. Naučte se správně dýchat a dodýchávat celým bytím. Pomyslně si nadechujte od kořenové čakry, až po korunní, tam a zase ven, nazpět. Je potřeba nejméně dvakrát až pětkrát, vše se odvíjí podle vaší mentální síly. 

Vše, co nemáte zpracované moji milí, se vám bude vracet do vašeho bytí a zároveň vyplavovat napovrch. Vše s velikou láskou a úctou přijměte, poděkujte za zkušenost a odevzdejte. Při každém procesu je velmi důležité dýchat srdeční čakrou a uvolnit se. Jste láska, boží světlo. Tato slova mějte vždy na mysli, než začnete někoho odsuzovat. Vy všichni jste láska a světlo. Myslete na tato slova, i když se díváte na nepřítele, podle vašich očí, ale všichni jsme si rovni.

Miluji vás váš Kryon

 

16.6.2015

Zdravím Vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Moji milovaní dnes k vám přicházím, předat poselství k datu 17.6.2015. Toto datum je významné a hned dvakrát a to v tom opravdu nejdůležitějším smyslu slova. 16.6.2015 přesně o půlnoci se začne vaše planeta pozvedat jako jeden celek do páté dimenze. Ten druhý význam je o dočištění srdeční čakry. Vyplave na povrch spousta skrytých záležitostí. Například smutek, nenávist, hněv k druhým. Dokonce i k vám samým. Máte moji milovaní jedinečnou šanci, díky těmto silným vibracím si uvědomit jací opravdu jste.

Mnozí z vás budou těmito návaly emocí zaskočeni, ale ti, kteří pochopí, jací opravdu jste a jaké máte nánosy ve svých emocionálních tělech, máte vyhráno (Kryon se pousmívá :)) "Vyhráno". Tím je myšleno, že vše můžete zpracovat a jít správným směrem. Nic se neděje náhodou, jen si můžete zvolit svůj směr cesty. Každý směr je správný, protože i ten špatný vám do života přinese spoustu zkušeností, a proto se prosím neobviňujte za to, co děláte. 

Ještě vám povím jak pracovat než půjdete dnes spát. Poproste bytosti všech vašich čaker a zvlášť srdeční (4.):

„Moje milované bytosti, moc vás prosím, otevřete své zlaté brány ve všech dvanácti úrovních a přijměte vysokovibrační energie, které k vám od dnešní (16.6.2015) půlnoci začínají proudit v intenzivní síle. Moc vám moje milované bytosti čaker děkuji.“

Tuto invokaci je třeba ukotvit až u samotného zemského krystalu a spouštět během dne aspoň třikrát. Každý dle své mentální síly. Moji drazí, nezoufejte vy, kteří tuto invokaci nestihnete vyslovit a procítit do půlnoci. Máte možnost do 21.6.2015 do 23:59 hod, než se vaše planeta pevně ukotví v páté dimenzi.

Moji milovaní, teď v tuto chvíli se vrátím k pozvednutí vaší planety do páté dimenze. Ti kteří o přesunu a pozvedání (vzestupování) víte, máte trochu výhodu. Ale jen v tom, když se vám ve vašem bytí budou dít změny, víte o co vlastně jde. Vibrační změny ve vašich tělech pocítí každý z vás individuálně. Každičký jedinec vysokovibrační energie střetává a cítí jiným způsobem. Jeden se bude motat, jeden bude mít migrény (bolesti hlavy), zvracení, atd. Síla vašeho přesunu je obrovská a posune vás všechny výše k energii lásky a lepšímu přijímání a srdeční otevřenosti. 

Tímto dnem k vám začne proudit silná vibrace lásky, ale jak jsem už řekl na začátku, nejdříve se musí vyplavit veškeré zbytky nánosů, které máte ve svém těle fyzickém i  vibračním skryty. Vše musí pryč, aby mohlo přijít a přicházet nové. Tím myslím i ti údajní pracovníci světla, kteří se jen za pomocníky světla vydávají. Všichni nepoctiví a skrytí „pomocníci“ tímto krásným datem a vysokovibračními energiemi končí! Samozřejmě to nebude ze dne na den, ale postupem času. Vaše planeta se začíná čistit od všech nánosů" humusu", kterou jste si zaneřádili jen vy sami. Zamyslete se sami nad sebou co činíte a jakým způsobem a dívejte se (začněte koukat) okem lásky a vědění. Zastavte se a dýchejte světlo a lásku kolem sebe, kterou máte všude kolem vás.

Miluji vás moji drazí váš Kryon

 

Útlum, který vznikl v komunikaci vám všem nahradím. Eloi se předimenzovávala do vyššího vědomí lidstva

Miluji vás ,zdravím váš Kryon

 

12.7.2015

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Moji milovaní, chtěl bych vám povědět něco o fotonových proudech, které k vám na Zemi proudí čím dál silněji a s intenzivnější silou. Tyto energie jsou větší silou lásky a energie pro novou dimenzionální rovinu. Jsou formou čistící, tak zároveň i nabíjející pro vaši Zemi. Jsou to velmi silné proudy, které můžete pociťovat i na svém fyzickém těle. Tyto energie mohou využívat úplně všichni, jen se naučte přijímat sílu a energie těchto proudů, jsou tu pro vás, a na to nezapomínejte. 

Každým nárazem proudu je důležité sladit tyto energie lásky se svou bytostnou existencí u vás na Zemi. Tímto slaďováním se energie rozprostře do celého vašeho bytostného já a tím nenastanou ve vašem fyzickém těle žádné blokace těchto energií. Co si budeme povídat ( pousmání), vaše fyzická schránka nepojme takové návaly, přítoky světla a lásky. Jsou to energie silného rázu, a proto je důležité se slaďovat několikrát za den. Nalaďte se na tyto vysokofrekvenční energie spolu s energiemi bytostí světla a lásky a slaďte je jak s jemnohmotnými těly, tak i s fyzickým tělem svého Bytí.  A řekněte:

Tyto energie slučuji v jedno a ukotvuji ve svém bytí a až u samého zemského jádra.

Slaďování energií je důležitá forma vaší existence, když vám bude nejhůře, věřte, nejste správně naladěni na vysoké frekvence svého těla. Když budete slaďovat, pocítíte úlevu celého vašeho bytí. Prosím moji milovaní, nezapomínejte na tuto afirmaci ladění. 

Brány pevného vědomí lidstva se začínají otvírat a záleží na vás jakým směrem se dáte. Mnohým z vás se stávají různé věci, začínají se vám vybavovat různé vzpomínky i útvary. Nezavírejte před nimi oči, jsou to symboly vidění a otvírání k vašim srdcím. Je důležité tyto okamžiky procítit a přijmout vše v lásce a s velikou úctou. Otvírá se Zem a nová éra potřebuje, abyste už otevřeli oči a pomáhali sami sobě i všem okolo. I matičce Zemi, je prosáklá krví a je velice důležité naplňovat světlem i láskou, každičký kousek vaší nádherné Země. Dost bylo krveprolití. 

Vstoupili jste do nové éry plného vědomí, která vám přináší přílivy a přílivy lásky. Uchopte tuto jedinečnou možnost a pomoc očistit naší planetu. Vždyť jí přenecháte vám a vašim blízkým. Je potřeba otevřít oči, uchopit možnost prosvítit vše kolem vás. Opakuji, dost bylo zla a ubližování. Vzpomeňte si, vždyť jste jeden celek, a jen jako jeden celek můžete táhnout za jeden provaz. 

Ano vím, nepůjde vše tak rychle, ale to, že se probouzíte a vyhledáváte pomoc pracovníků světla, je přeci úžasné. Jsou to první krůčky k očistě vaší planety od krveprolévání. Zkuste se zastavit a rozhlédnout se kolem sebe, ale berte na vědomí, co řeknete a jakým způsobem vše pojmete. Nemá cenu se vracet a ohlížet se. Je velmi důležité pochopit, proč se vše děje a jakým způsobem všechny neláskyplné energie zastavit. Proto se spousta z vás začíná probouzet, každičké světýlko lásky pomůže vaší Zemi se nastartovat a posunout se dál. A jít dál cestou rozvíjení. Jen láska dokáže pročistit to, co jiní znečistili. 

Proto moji drazí, neobviňujte nikoho a nikdy. Jen láska, ta nádherná láska naplní světlem vaší Zemi. Ještě jednou, prosím, odhoďte zlé masky a rozsviťte své lampičky, moji drazí, tím pomůžete všem kolem vás. To jsem vám chtěl říct pro začátek k této situaci, která se teď děje.