Domů           Semináře           Duchovní Hygiena       Channeling       Galerie       Kontakt   

KONTAKTUJTE NÁS: prozreniandelu@seznam.cz

Čištění karmy

V dnešní době Boží milosti je již velmi jednoduché si očistit karmu. Víte, že energie lásky dokáže cokoliv. Jak si tedy očistit karmu?

Zavolejte si dušičku, toho s kým nemáte zrovna dobré vztahy.

Z 90% to jsou vaši nejbližší. Mezi vás stáhněte závoj božího světla jako čistící filtr.

Prosím tě můj (má) milovaný (-á) odpusť mi vše čím jsem se proti tobě provinila.

Odpouštím i tobě čím ses ty provinil(a) na mě.

Odpouštím sama sobě.

Prosím tě o navrácení všech mých energií, které já mám u tebe.

I tobě navracím všechny energie, které ty máš u mě a prosím tě milovaný AA Michaeli o přetnutí těchto energií, až doběhnou

do úplného konce. Děkuji

Ostatní můžete zahrnout do čištění kolektivní karmy. Tehdy k vám přijdou úplně všechny dušičky ze všech inkarnací, které jste měli zde na Zemi a ublížili jste si. Počítejte s tím, že to bude chvilku trvat a budete tomu muset věnovat více úsilí. Vaše dušička vám je bude vodit sama a to podle vaší mentální síly. Nemusíte se věnovat ničemu jinému než odpouštění.

Moje milovaná dušičko v tuto chvíli spouštím čištění kolektivní karmy.

Spouštím TEĎ!

V ten moment vám dušička začne přivádět všechny dušičky, se kterými je třeba udělat si odpuštění a to stejným způsobem jako

u vašich blízkých.

Nezapomeňte na závoj světla a stáhněte vedle sebe sloupy Božího světla.

Prosím vás, moji milovaní odpusťte mi vše čím jsem se proti vám provinila.

Odpouštím i vám čím jste se vy provinili na mě.

Odpouštím sama sobě.

Proč čistit karmu? Ve vašem životě již nebude nikdo, kdo by vám měl něco vracet a ubližovat vám.

 

Alergie

Moji milovaní,

všechny čtyři živly vás, teď a tady, volám.

Bytost ohně, vzduchu, Země a vody. Bytosti minerální, živočišné, rostlinné i vodní říše.

Volám i vás, bytosti světelné, prosím, přijďte mezi nás tak, abychom mohli s tou největší láskou plně očistit celé bytostné já mého těla a propustit vše neláskyplné, které vzniklo v minulých životech a prolínajících se, teď a tady, do přítomného okamžiku a do budoucnosti a způsobilo mou alergii.

Teď a tady otevíráme životní cestu a propouštíme vše nepotřebné. A s tou největší láskou, milované bytosti i duše, vy všichni, kteří úzce souvisíte s touto prvotní příčinou vzniku mé alergie nelásky a nesvobody, přijďte prosím ke mně. Já vás v tuto chvíli prosím a žádám milované bytosti o odpuštění. Vy milované bytosti světelné, milované dušičky, kterým jsem ublížil v těchto inkarnacích, prolínající se do přítomnosti a budoucnosti, prosím odpusťte mi.

Já odpouštím vám vaši nelásku, kterou vy jste projevili vůči mně v myšlenkách, činech i ve slovech a odpouštím sám sobě veškerou nelásku a nevíru sama v sebe, že ve vzteku jsem použil nelásku vůči sobě i vůči druhým, vůči přírodě, zvířatům i živlům. Odpouštím sám sobě své nevědomí, nelásku a zatracení. Milované bytosti, děti stromů a květin, odpusťte mi, že jsem vám ublížil, že jsem vás zneužil a v nelásce ve vás bolest probudil.

Teď a tady odstraňuji všechny tyto záznamy o nemoci ze své DNA, z biologie a buněčné struktury. Všechny tyto technologie, tyto programy, vzorce a propojení s touto nemocí a prvotní příčinou, teď a tady, rozpouštím ve všech úrovních a vrstvách. V aurickém poli i v rovinách, ve svém těle i ve svých tekutinách. Já rozpouštím tyto záznamy a sám sobě odpouštím. Rozpouštím veškeré smlouvy mezi dušemi a mnou. Mezi bytostmi a mnou. Mezi strachem a mnou. Ruším všechny tyto smlouvy, pečetě a jistiny k této nemoci. A s tou největší láskou, teď a tady, vám přes krásný zlatý závoj navracím veškeré vaše energie, které vy máte u mě tak, aby k vám přišly prosvětlené světlem a láskou, a nazpět si beru veškeré energie, které já mám u vás, skrze tento závoj božího světla. Můj milovaný Michaeli, prosím pozvedni svůj meč a přetni tyto vazby jednou provždy, teď a tady, v okamžiku přítomnosti teď. Veškeré vibrace a frekvence této nemoci se teď a tady rozpouští a propouští, a já přijímám lásku svou, vzorce propojení a víru mou. Tak jest, tak děkuji.

Domů           Semináře           Duchovní Hygiena       Channeling       Galerie       Kontakt